In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Mei 2003

advertenties
www.sitesupport.nl
www.storimansenpartners.nl
www.deondernemer.com
Stichting heeft bestaansrecht bewezen
MCA is de Brabantse makelaar in goederenvervoer

De overheid wil een deel van het goederenvervoer over de weg verplaatsen naar milieuvriendelijkere alternatieven. Het spoor en het water zijn mogelijkheden, maar worden niet vanzelfsprekend optimaal benut. MCA probeert Noord-Brabant klaar te maken voor zogeheten multimodaal vervoer.

Bert Hilberts en Martje van Heesch-van Zon van Bureau MCA

Zo'n zeven jaar geleden werd door de Rijksoverheid beleid ingezet om goederenvervoer via de weg zoveel mogelijk af te remmen. Het spoor en het water zouden betere alternatieven zijn. Deze intentie mondde uit in nota's en al snel bleek dat op regionaal en provinciaal niveau de zaken operationeel moesten worden aangepakt. De provincie Noord-Brabant besloot dat er een stichting moest komen die breed zou worden gedragen door de verschillende partijen. "MCA werd in 1998 opgericht en staat voor Multimodaal Cošrdinatie- en Adviescentrum. In het bestuur hebben ondermeer de provincie, gemeenten, EVO, KNV, Kamers van Koophandel en Binnenvaart Nederland zitting," vertelt directeur Bert Hilberts van MCA in zijn Eindhovense kantoor. De missie van MCA is het bevorderen van goederenvervoer over water en spoor. "Wij zijn een soort makelaar in goederenvervoer en proberen partijen tot elkaar te brengen. Verder stimuleren wij ontwikkelingen die door de markt onvoldoende worden opgepakt. Vaak kosten die een ondernemer ook simpelweg teveel tijd en geld. Wij worden gesubsidieerd door de overheid en het bedrijfsleven om juist dit soort zaken op te pakken," zegt Hilberts. De laatste jaren werden met name initiatieven voor terminals ontplooid. De gemeentelijke overheden zijn er content mee. Hilberts verklaart: "Als gemeente ben je voor bedrijven veel aantrekkelijker met goede faciliteiten voor binnenvaart. Een prima voorbeeld daarvan is de gemeente Oosterhout met de nieuwe overslagterminal en spooraansluiting. Het bedrijfsleven heeft natuurlijk ook in de gaten dat je niet alles over de weg kunt blijven vervoeren en kiest nu al bewust voor locaties met goede transportmogelijkheden."

Kip en ei
In de beginfase van MCA werd nog wel eens geopperd dat de stichting een concurrent zou zijn van erkende transportbehartigers zoals Transport & Logistiek Nederland of de KNV. "Er is absoluut geen onderlinge concurrentie en vertegenwoordigers van de transporteurs zitten zelfs in ons bestuur. Dat is alleen maar een goede zaak. Ook als transportondernemer moet je een duidelijke toekomstvisie hebben. Neem Arie Rietveld uit Oosterhout. Deze transporteur kijkt om zich heen, ziet nieuwe kansen voor zijn bedrijf en start een overslagterminal," vertelt de directeur van MCA. "Het is ook een typische kip en ei-situatie. Neem weer als voorbeeld Oosterhout. IKEA was daar geïnteresseerd in vervoer over water en dankzij hun toezegging begon Arie Rietveld zijn terminal. De rest van de verladers volgt dan vanzelf," aldus Hilberts die een grote toekomst voor vervoer over water ziet. Een belangrijk voordeel is de geboden stiptheid van leveringen. De binnenvaart heeft geen last van files en komt ook vaak sneller door de douane. "Grote bedrijven hebben tegenwoordig steeds minder voorraad en moeten hun spullen als het ware op afroep beschikbaar hebben. De binnenvaart kan die zekerheid bieden tegen concurrerende prijzen. Zelfs meer dan dat, want vaak blijkt vervoer over water minimaal vijftien procent goedkoper te zijn," zegt Hilberts die ook aangeeft dat elke bedrijfssituatie vraagt om maatwerk. "Dat is ook een belangrijke rol van onze stichting. Een ondernemer zit in plaats X en wij kunnen voorrekenen wat wegtransport en wat watertransport zal kosten. Het blijft echter altijd wel een indicatie, want wellicht zijn er bij grotere goederenstromen nog wel kortingen bij de terminaloperator te behalen. Deze kan namelijk vaak zijn verhouding tussen im- en export van containers verbeteren," aldus Hilberts.

Troubleshooting
Ondertussen is er een goed dekkend netwerk van containerterminals in Noord-Brabant. "De volgende stap is om die verschillende terminals met elkaar te laten samenwerken. Wij ondersteunen het project Brabacon. Hiermee wordt getracht om de uitwisseling van containers tussen de verschillende overslagcentra te optimaliseren. Daar is de volgende winst te behalen," weet Hilberts. Als bijkomende activiteit van MCA noemt hij "troubleshooting". Een vermeend milieuprobleem in Veghel zorgde ervoor dat de overslag van AVI-slakken moest worden gestaakt. De regels werden door de provincie zodanig gehanteerd dat er niet kon worden voldaan aan de eisen. Mede dankzij tussenkomst van Hilberts werd dat probleem opgelost. Het MCA voldoet mede door dit soort oplossingen aan de gestelde verwachtingen. In 1998 werd de stichting voor drie jaar subsidie in het vooruitzicht gesteld. Deze termijn is ondertussen al een keer verlengd en ook voor de periode 2004-2007 zal MCA waarschijnlijk eenzelfde mandaat krijgen.


...interviewt
Aad Ouborg gastspreker 'Succesvol Ondernemen In Barre Tijden'

...start
Sylvie Smeets: 'Deadline is deadline en afspraak is afspraak'

...stuurt bij
Ondernemen met tegenwind

...verwacht
Behoefte aan minder regels en lastenverlichting

...groeit
9 mei Kapitaaldag te Hoeven

...investeert
Succesvol Ondernemen In Barre Tijden

...rijdt
Zakelijk onderweg

...evalueert
'De passie is gebleven...'

...reist
'Een zakelijke reiziger wil meestal snel...'

...informeert
Start Revolutionair concept in Etten-Leur

...vervoert
MCA is de Brabantse makelaar in goederenvervoer

...verenigt
Belangenbehartiger EVO stelt prioriteiten

...transporteert
'Slimme oplossingen moeten het verschil maken'

...distribueert
Concrete mobiliteits- oplossingen voor de toekomst

...bereikt
Grensoverschrijdend problemen oplossen

...licht voor
'Nederland laat kansen liggen'

...bundelt
College voor Transport en Logistiek haalt praktijk de school binnen

...spreekt
In 't kort

...onderneemt
Het succes van een brievenhouder

...ontvangt
Goed omgaan met de raad van gepensioneerde ondernemers levert prijs op

...lakt
Van wijnrek tot computermeubelen

...wint
Mark en Maas the Best

...verbetert
Arbo-dienstverlening praktischer en goedkoper?

...organiseert
BOV trofee 2003 op 17 oktober 2003

...huisvest
Internationale samenwerking gaat schuil achter Border Crossing Business Park

...beveiligt
Notitie 'Beveiliging bedrijventerreinen' geeft inzicht in verantwoordelijk- heden