In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Juli 2003

advertenties
www.sitesupport.nl
www.storimansenpartners.nl
www.deondernemer.com
In 2002: lichte stijging overvallen dienstverlening

Het aantal overvallen in Nederland is in 2002 licht gedaald ten opzichte van het aantal van 2001: 2.564 tegen 2.571. Van de overvallen in 2002 mislukte ruim twintig procent. Ruim dertig procent van de overvallen werd opgelost, waarbij 1.425 daders werden aangehouden. Verwacht wordt dat dit oplossingspercentage nog zal stijgen, omdat een aantal onderzoeken nog loopt. Opvallende dalingen van het aantal overvallen zijn te zien in de horeca (501 naar 419) en het waardetransport (158 naar 137). Stijgingen vinden plaats in de detailhandel (1.020 naar 1.119), financiële instellingen (89 naar 101) en de groothandel en dienstverlening (236 naar 246).

De cijfers blijken uit het Landelijk Overvallen Registratie Systeem (LORS) dat wordt bijgehouden bij de dienst Nationale Recherche Informatie. De cijfers worden mede gebruikt om samen met het bedrijfsleven maatregelen te ontwikkelen om overvallen tegen te houden. De politie werkt landelijk met het bedrijfsleven samen in het Bedrijvenplatform tegen Roofovervallen. In de rapportage zijn per categorie adviezen opgenomen om overvallen te voorkomen. Opvallend in de sector Horeca is de daling van de overvallen op maaltijdbezorgers. In 2000 waren dat er nog 215, in 2001 168 en in het afgelopen jaar 84. Ook bij snackbars en restaurants was een opvallende daling, respectievelijk van 122 en 91 naar 116 en 80. In de sector detailhandel steeg het aantal overvallen bij juweliers van 46 naar 71, bij benzinestations van 165 naar 176 en op supermarkten van 193 naar 198. Dalingen waren er bij de telefoonwinkels van 32 naar 19 en bij tabakszaken van 78 naar 70. Onder overval wordt verstaan het met geweld, of dreiging daarmee, het wegnemen of afpersen van goederen of geld van personen die zich in een afgeschermde ruimte bevinden, met uitzondering van waardetransport. Straatroof valt dus niet onder deze definitie. Als er geen buit is, wordt de overval als mislukt beschouwd.


...reist
Voor het werk op reis

...start
Het creëren van de juiste sfeer

...groeit
Aantal bedrijven groeit nog steeds

...verandert
Landelijk gebied schakelt om

...wijzigt
Seminar licht rechtspersoonlijkheid personenvennootschap toe

...innoveert
Hoe houd ik mijn onderneming succesvol?

...begeleidt
Samenwerking Provincie Noord Brabant en Syntens: 900 bedrijven beter toegerust voor de markt

...hapt
Haring smaakte best bij Kiwanisclub Oosterhout

...wint
De eerste Channel of Trade Award uitreiking een succes

...rijdt
Zakelijk onderweg

...presenteert
Triagilitas presenteert "KEN Oosterhout"

...organiseert
Wat kan E-business betekenen voor het bedrijfsleven?

...onderneemt
Skoda Superb ingezet naast Mercedes Benz

...herinnert
Toezegging minister-president maakt aanleg A4-zuid mogelijk

...reageert
Regionaal Ondernemers Congres: Nu al reageren op betere tijden

...evalueert
"Een werkweek van vijftien dagen..."

...kijkt terug
Een droom met een knapje

...sponsort
Sportsponsoring biedt bedrijven kansen

...helpt
En wat doen we met de kinderen...?

...brouwt
Bedrijven weten oude bierbrouwerij te vinden

...spreekt
In 't kort

...treft
Tegenvallende economische groei treft uitgifte bedrijventerreinen

...overvalt
In 2002: lichte stijging overvallen dienstverlening

...ontwikkelt
BOG in Kadernota 2004 van gemeente Breda: Accent op Spoorzone als kantoorlocatie

...bouwt
Met kracht doorwerken aan Moerdijkse Hoek