In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Oktober 2003

advertenties
www.storimansenpartners.nl
www.deondernemer.com
www.sitesupport.nl
Kantoren impuls voor hotelsector

Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor kantoren met veel internationale contacten en Nederlandse- of Benelux hoofdkantoren geeft een impuls aan de hotelsector in Breda. Het toeristisch klimaat van de stad wordt verder verbeterd door het opwaarderen van meerdaagse evenementen als het Jazzfestival en het meer uitbuiten van de bijzondere en historische kwaliteiten van Breda. Op middellange termijn is daardoor een extra hotelcapaciteit van maximaal 275 kamers nodig, met name in de Spoorzone.

Dit blijkt uit het rapport 'Slapen of dromen' dat op 12 september werd gepresenteerd door het Bredase bureau ZKA Consultants & Planners. Het rapport werd opgesteld in opdracht van de gemeenten Breda, Oosterhout en Etten-Leur en de Kamer van Koophandel West-Brabant

Het rapport constateert dat er behoefte is aan een zekere ordening in de uitbreidingsplannen voor hotels. Als alle plannen die er nu liggen ook worden uitgevoerd levert dat 13 nieuwe hotels op, met een capaciteit van 650 tot 700 kamers. Specifiek voor de hotelsituatie in Oosterhout vindt men dat nieuwbouwplannen aan de A59 nog eens kritisch worden bekeken op aanwezige ruimte. In Etten-Leur is nog wel enige ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Toerisme heeft een grote economische betekenis voor Oosterhout.

Werkgelegenheid
De toeristische activiteiten leveren de stad ruim e 84 miljoen op. De werkgelegenheid die daaruit voortvloeit wordt berekend op 1.400 tot 1.600 banen, of globaal 6 procent van de werkgelegenheid. ten goede.

Meer informatie
E-mail: jtrum@breda.kvk.nl


...informeert
Poldermodel oorzaak van huidige malaise

...start
De kracht van regionale samenwerking

...onderneemt
Startersdag op 1 november

...betekent
Nieuwe landen bij de EU en de gevolgen voor ķ.

...verbeterd
Kantoren impuls voor hotelsector

...ondersteunt
Groei & Financiering

...verschijnt
Nieuw voor het bedrijfsleven in Zeeland

...rijdt
IAA Frankfurt bŠrstte van het nieuws

...promoot
IdeeŽn te over

...spreekt
Advocaat Wim Anker bezoekt Terneuzen

...organiseert
Festivak eerste keer in buitenlucht

...leest
In 't kort

...subsideert
Zeven Brabantse bedrijventerreinen voorgedragen voor rijkssubsidie

...huisvest
Economische ontwikkeling leidt van verhuurder- naar huurdersmarkt

...bouwt
Sandkastelen op de markt