In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
December 2003

advertenties
www.sitesupport.nl
www.deondernemer.com
www.storimansenpartners.nl
Fiscale aspecten kerstpakketten en auto's

Kerstmis komt steeds dichterbij, maar brengt dit jaar voor weinig werkgevers fiscale feestvreugde. Nu met ingang van 2003 de zogenoemde feestdagenregeling is afgeschaft, is voortaan loonheffing verschuldigd over vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers in het kader van feestdagen, zoals bijvoorbeeld kerstpakketten. De werkgever als inhoudingsplichtige kan ervoor kiezen om de verschuldigde loonheffing voor eigen rekening te nemen, hetgeen in het algemeen administratief eenvoudig is.De verstrekking van kerstpakketten aan vutters/vroegpensioeners en gepensioneerden kan in dit kader echter tot een aanzienlijke administratieve lastenverzwaring leiden. Bovengenoemde groepen zijn immers geen reguliere werknemers die zijn opgenomen in de salarisadministratie. De werkgever is echter wel inhoudingsplichtig over vergoedingen en verstrekkingen aan dergelijke oud-werknemers. Mogelijk kan de lastenverzwaring tot een minimum worden beperkt door vooraf afspraken te maken met de belastingdienst. Overigens merken wij over de kerstpakketten in het algemeen op dat voor bijvoorbeeld de huidige werknemers een alternatief gevonden kan worden in een vergoeding of verstrekking door middel van een zogenoemd derdenfonds. Ook is het onder voorwaarden mogelijk om vergoedingen of verstrekkingen te geven bij een jubileum of bij een persoonlijke feestdag van de werknemer en is het mogelijk om een personeelsfeest of een personeelsreis aan te bieden.

Indien u als werkgever dit jaar nog een kerstpakket wilt verstrekken aan uw werknemers kan dit dus een kostbare aangelegenheid zijn. Maar let op: voor het volgend jaar bestaan er alweer plannen om een fiscale faciliteit voor het kerstpakket terug te laten keren, zij het in een zeer afgeslankte vorm. Dit zal dan, naar alle waarschijnlijkheid, gedeeltelijk ten koste gaan van de populaire PC-privéregeling.

Daarnaast heeft het kabinet een pakket maatregelen samengesteld voor een vereenvoudiging van het woon-werkverkeer en de fiscale bijtelling van de auto van de zaak. Deze maatregelen zullen per 1 januari 2004 in werking treden. Een van de maatregelen is dat het woon-werkverkeer voortaan geheel als zakelijk wordt beschouwd. Dit betekent dat -anders dan nu- regelmatig woon-werkverkeer van niet meer dan 10 of meer dan 30 kilometer, niet langer als privé wordt aangemerkt. Hierdoor kunnen meer reiskilometers onbelast worden vergoed. Tegenover deze verruiming staat de verlaging van de onbelaste zakelijke kilometervergoeding van e 0,28 naar aanvankelijk e 0,17. Deze e 0,17 is inmiddels verhoogd naar e 0,18. Deze kilometervergoeding kan daarentegen worden verstrekt ongeacht reisafstand of wijze van vervoer. U als werkgever dient er dan ook bedacht op te zijn op de in de arbeidsvoorwaarden neergelegde kilometervergoeding. Bij een netto toezegging kan immers een lastenverzwaring ontstaan. Door deze maatregelen zullen de carpool- en de rayonregeling en ook de zogenoemde 60-dagenregeling vanaf 1 januari 2004 komen te vervallen. Daarnaast zal u als werkgever exact moeten vaststellen wat de werkelijk gereden woon-werkafstand is. Maar wat te doen met omrijkilometers om een dagelijkse file te vermijden en hoe om te gaan met omrijkilometers in verband met het halen en brengen van kinderen naar het kinderdagverblijf?

Een andere maatregel inzake mobiliteit is de uniforme bijtelling van de auto van de zaak. Vanaf 1 januari 2004 geldt in de inkomstenbelasting een vast bijstellingspercentage van aanvankelijk 20%. Ter compensatie van de verhoging van de onbelaste zakelijke kilometervergoeding van e 0,17 naar e 0,18 zal de autobijtelling van 20% stijgen naar 22%. Dit percentage geldt zowel voor de ter beschikking gestelde personenauto als voor de bestelauto. Deze wijziging heeft tot gevolg dat de voor bepaalde bestelauto's gunstige bijtelling van 10% of 2,5% komt te vervallen. De fiscale bijtelling zal, evenals in de huidige regeling, niet van toepassing zijn als de auto minder dan 500 kilometer per jaar voor privé-doeleinden wordt gebruikt. Indien men hiervoor in aanmerking wil komen, dan dient de belastingplichtige te laten blijken dat met de auto van de zaak niet meer dan 500 kilometer privé is gereden. Dit kan door middel van een rittenregistratie, maar ook door ander bewijs. Om niet alle werknemers permanent op te zadelen met het bijhouden van een rittenregistratie is het mogelijk dat u als werkgever hierover afspraken met de belastingdienst maakt. Bij het ter perse gaan van dit artikel was de behandeling van het Belastingplan 2004 nog gaande. Aan de bedragen en voorgenomen wijzigingen genoemd in dit artikel kan vooralsnog geen zekerheid worden ontleend. De auteur kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden.

Investeren/desinvesteren
Wellicht is het aan te raden om investeringen of desinvesteringen uit te stellen tot na 1 januari 2004. Indien de investeringen in het jaar 2003 hoger zijn dan een bedrag van e 279.000,00 wordt in het geheel geen investeringsaftrek in aanmerking genomen. Fiscaal gezien kan het dus verstandig zijn om bepaalde investeringen nog even uit te stellen. Voor bedrijfsmiddelen waarvoor bij aanschaf investeringsaftrek is verkregen, dient bij verkoop binnen 5 jaar na het begin van het jaar van investering, een desinvesteringsbijtelling in aanmerking genomen te worden. Fiscaal gezien kan het dus verstandig zijn om nog een jaartje te wachten met desinvesteren, indien deze 5 jaar nog niet zijn verstreken.


...informeert
Fiscale helpdesk voor ondernemers

...start
"Je weet voor wie je werkt"

...innoveert
Innovatieve ondernemers duiken in gat in de markt

...verhoogt
Business Intelligence - De sleutel tot optimale resultaten

...wint
KvK West-Brabant blijft nummer één in kwaliteit

...netwerkt
Eindejaarsbijeenkomst voor ondernemers

...organiseert
Startersdag succesvol

...rijdt
Zakelijk Onderweg

...onderneemt
Een ondernemer is ook maar een mens

...verandert
Nieuwe regelgeving omtrent facturering en BTW

...wijzigt
Verdere beperkingen in de vennootschaps- belasting

...regelt
Fiscale aspecten kerstpakketten en auto's

...beheert
Pensioenen in eigen beheer

...besluit
Brabant krijgt een eigen Innovatieraad

...reikt uit
Het voorbeeld voor collega's wordt beloond

...spreekt
In 't kort

...promoot
'Samen voor Zeeland' steeds actueler

...herstructureert
NVB wijst op noodzaak herstructurering van kantorenaanbod in Nederland

...rapporteert
Non-profitinstellingen 'redders in nood'