In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
December 2003

advertenties
www.sitesupport.nl
www.deondernemer.com
www.storimansenpartners.nl
BZW zoekt stageplaatsen voor jeugdige werklozen

De Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging BZW roept haar leden op extra stageplaatsen te creëren. Op deze wijze wil de BZW een bijdrage leveren aan het terugdringen van de jeugdwerkloosheid. Vandaag is hiervoor een oproep gezonden aan alle circa 2.300 leden van de werkgeversvereniging.

De actie maakt deel uit van het landelijke plan Jongeren Ontwikkelings- en vormings-Plaatsen (JOP). Dit plan wordt gesteund door VNO-NCW, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de vakbonden, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Raad voor Werk en Inkomen.

"De werkloosheid onder jongeren loopt de laatste tijd sterk op. Dat is sociaal en economisch een slechte zaak. Jongeren horen niet werkloos te zijn. Dus moeten we daar wat aan doen.

We hebben een plan gemaakt om jongeren die geen werk hebben stage te laten lopen bij Nederlandse bedrijven. Dat gebeurt met behoud van hun eventuele uitkering. De duur van de stage is drie maanden", zo staat in het bericht te lezen.

Verloren generatie
De BZW roept samen met VNO-NCW haar leden op om stageplaatsen beschikbaar te stellen. "We moeten opletten dat als gevolg van de oplopende jeugdwerkloosheid geen verloren generatie ontstaat. Op dit moment is bijna één of de tien jongeren werkloos.

Jongeren die langere tijd zonder een baan zitten komen op den duur steeds moeilijker aan werk. Stageplaatsen kunnen voorkomen dat de afstand tot de arbeidsmarkt groter wordt. Sterker nog, stages bieden een goede mogelijkheid om werkervaring en nieuwe kennis op te doen", stelt Henk Oderkerk, algemeen secretaris van de BZW, desgevraagd. Hij benadrukt dat de stagiaires goed begeleid worden en dat er in principe, als de stageperiode is volbracht een eenmalige vergoeding kan worden gegeven van 450 euro. De BZW hoopt op deze manier een paar honderd extra stageplaatsen te kunnen verwezenlijken voor jeugdige werkzoekenden.

Voor deze actie wordt nauw samengewerkt met het jongerenloket van het Centrum voor Werk en Inkomen, CWI. Zij gaan de komende maanden kandidaten benaderen die na het verlaten van de school drie maanden of langer werkloos zijn. De actie maakt deel uit van een serie instrumenten die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft ingesteld om jongeren onder de 23 jaar sneller aan een betaalde baan te helpen.


...informeert
Fiscale helpdesk voor ondernemers

...start
"Je weet voor wie je werkt"

...innoveert
Innovatieve ondernemers duiken in gat in de markt

...verhoogt
Business Intelligence - De sleutel tot optimale resultaten

...wint
KvK West-Brabant blijft nummer één in kwaliteit

...netwerkt
Eindejaarsbijeenkomst voor ondernemers

...organiseert
Startersdag succesvol

...rijdt
Zakelijk Onderweg

...onderneemt
Een ondernemer is ook maar een mens

...verandert
Nieuwe regelgeving omtrent facturering en BTW

...wijzigt
Verdere beperkingen in de vennootschaps- belasting

...regelt
Fiscale aspecten kerstpakketten en auto's

...beheert
Pensioenen in eigen beheer

...besluit
Brabant krijgt een eigen Innovatieraad

...reikt uit
Het voorbeeld voor collega's wordt beloond

...spreekt
In 't kort

...promoot
'Samen voor Zeeland' steeds actueler

...herstructureert
NVB wijst op noodzaak herstructurering van kantorenaanbod in Nederland

...rapporteert
Non-profitinstellingen 'redders in nood'