In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Januari 2004

advertenties
www.storimansenpartners.nl
www.deondernemer.com
www.sitesupport.nl

Nieuwjaarsboodschap van bestuurders in Zuid-West Nederland
Roosendaal
Etten-Leur
Dongen
Breda
Gilze en Rijen
Oosterhout
Bergen op Zoom
Moerdijk
Steenbergen
(Toekomstige) ondernemers,
Mr. C.G.J. Rutten
burgemeester
gemeente BredaEen gezonde economie is een belangrijke basis voor een evenwichtige stedelijke ontwikkeling. Zonder deze basis zouden tal van functies en voorzieningen niet of nauwelijks van de grond komen. Een gezonde locale economie is dus in ons aller belang.

Het gaat echter niet goed met de economie en dat geldt ook voor die van Breda. Dit ondanks het feit dat de Bredase economie evenwichtig verspreid is over de verschillende sectoren. Er bestaan twee soorten economische tegenwind. De eerste, de conjuncturele tegenwind, is lastig, maar van voorbijgaande aard. De economische toestand wordt naar verloop van tijd weer beter. Voorzichtige eerste tekenen zijn nu al in de Verenigde Staten zichtbaar.

Meer zorg is er over de structurele tegenwind, die er voor zorgt dat sommige sectoren kleiner worden of helemaal uit Breda (en Nederland) verdwijnen. De industriële bedrijvigheid is zo'n zorgenkindje. In de landelijke rangorde is Breda een goede middenspeler als het gaat om deze bedrijfstak: 12% van onze werkgelegenheid komt hiervandaan! Ontwikkelingen in deze bedrijfstak zoals het (gedeeltelijke) vertrek van Interbrew en Van Melle raken ons dan ook sterk. Hierdoor verdwijnen met name banen voor lager opgeleiden en ongeschoolden. Het is van belang dat we, met het wegvallen van het productiedeel in ieder geval de 'kop' kennisontwikkeling en de staart assemblage en distributie vasthouden.

Met het wegvallen van werkgelegenheid in de industrie worden andere sectoren belangrijker om banen voor minder geschoolden te scheppen, zoals toerisme, detailhandel en logistiek. Ook is onze aandacht gericht op 'stuwende bedrijven' die nieuwe werkgelegenheid kunnen scheppen.

Juist tegen deze achtergrond is het voornemen van het kabinet om de lastendruk voor het bedrijfsleven te verlichten een extra steun in de rug.

Beste ondernemers, ik hoop van harte dat u in de afgelopen jaren van hoogconjunctuur de reserves heeft kunnen opbouwen die het u mogelijk maken deze moeilijke periode te overbruggen. Zodat we in 2004 weer met vertrouwen kunnen werken aan betere tijden.


...informeert
BZW gaat voor krachtige ondernemerslobby

...start
Koopjes kopen via het net

...patenteert
Rodenburg Groep patenteert vinding wereldwijd

...onderneemt
"Lijkt me leuk om zelfstandig ondernemer te zijn"

...initieert
"West-Brabant heeft eenduidige missie nodig"

...rijdt
Zakelijk Onderweg

...bereikt
"Ik was geen natuurtalent, maar heb er veel aan gedaan om de top te bereiken"

...organiseert
Inschrijven voor Brabantse Internet Trofee tot 1 februari 2004

...spreekt
Eendracht maakt nog steeds macht

...leest
In 't kort

...wenst
Gemeenten wensen voor 2004
Roosendaal
Etten-Leur
Dongen
Breda
Gilze en Rijen
Oosterhout
Bergen op Zoom
Moerdijk
Steenbergen

...start door
Voor faillissement al bezig zijn met doorstart

...zoekt
Regionale samenwerking beste instrument tegen tekort bedrijfs- terreinenmarkt

...steunt
NVM Vastgoed management staat achter nieuw huurbeleid VROM

...concludeert
Menselijke maat terugbrengen in retail