In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Mei 2004

advertenties
www.deondernemer.com
www.storimansenpartners.nl
www.sitesupport.nl
Robert van Splunter, accountmanager bedrijven:
Eén aanspreekpunt voor ondernemers

Startende, gevestigde en toekomstige ondernemers in Bergen op Zoom en daarbuiten kunnen met al hun vragen terecht bij het Bedrijvenloket, een initiatief van het bureau Economische Zaken van de gemeente.

Accountmanagers Bedrijven de heren Robert van Splunter en Erik Hommel verzorgen elke werkdag van 09.00 17.00 uur de personele invulling van dit virtuele loket.

De weg naar het loket
Voor het van start gaan van het Bedrijvenloket is door bureau Economische Zaken heel wat voorwerk verricht. In 2001 is begonnen met het in kaart brengen van de wensen en vragen van ondernemers en de mogelijkheden waarmee de vragen van ondernemers doeltreffend en snel konden worden opgelost. Nadat dit beeld bekend was, is direct gestart met deze wijze van dienstverlening. Alle ondernemers in Bergen op Zoom zijn per brief geïnformeerd over de functie van het Bedrijvenloket. Vragen worden telefonisch, per e-mail en indien noodzakelijk in een persoonlijk gesprek behandeld. Binnenkort gaat de website online, met daarin vragen en antwoorden en links naar partners. Daarnaast worden regelmatig persberichten verzonden. Veel ondernemers hebben inmiddels gebruik gemaakt van de diensten van het Bedrijvenloket.

Vragen
Ondernemers kunnen bij het Bedrijvenloket terecht met de meest uiteenlopende vragen die betrekking hebben op de gemeente, maar ook als zij andere instanties nodig hebben, brengen de accountmanagers de partijen bij elkaar. Robert van Splunter: "Om vragen snel en doeltreffend te kunnen beantwoorden, werken wij samen met andere afdelingen binnen de gemeente en met instanties zoals de Kamer van Koophandel, REWIN en SES. Enkele van onze doelstellingen zijn, startende bedrijven en nieuwkomers te attenderen op het gunstige vestigingsklimaat in Bergen op Zoom en gevestigde ondernemers te wijzen op economisch structuurversterkende projecten. REWIN onderzoekt voor gegadigden of vestiging haalbaar is en verzorgt de benodigde subsidieaanvragen. Tevens voeren wij periodiek overleg met IKB en MKB. Door samen te werken met die instanties kunnen wij projecten gestructureerd aanpakken en wordt de ondernemer niet langer van het beroemde 'kastje naar de muur' gestuurd."

Laagdrempelig
Om de drempel naar het Bedrijvenloket zo laag mogelijk te houden, laten de accountmanagers hun gezicht zien tijdens bedrijvencontactdagen, bijeenkomsten van ondernemersverenigingen, participeren zij in bedrijfsbelangenverenigingen en organiseren zij een jaarlijkse bijeenkomst voor ondernemers. Zo blijven zij op de hoogte van wat er leeft onder ondernemers en kunnen zij hen ook persoonlijk informeren over de vele mogelijkheden van het Bedrijvenloket. Robert van Splunter en Erik Hommel zijn bereikbaar via één centraal telefoonnummer en e-mailadres.

Meer informatie
Het Bedrijvenloket
Tel: 0164 - 277777
E-mail: bedrijvenloket@bergenopzoom.nl


...zoekt
Beste Baas zoekt naar balans

...start
Samenwerken aan de toekomst

...innoveert
Innovatief product met hoge snelheid op weg naar succes

...onderneemt
Ondernemersnetwerk allochtone vrouwen in oprichting

...organiseert
11 mei Internationale Handelsdag

...verandert
Elektronisch uittreksel rechtsgeldig

...belegt
De beleggingsadviseurs

...ontwikkelt
Mini-ondernemingen West-Brabant vallen buiten de prijzen

...rijdt
Zakelijk onderweg

...stimuleert
Gunstige ligging is onze kracht

...onthaalt
Het hele jaar door een Vorstelijk onthaal...

...helpt
En aanspreekpunt voor ondernemers

...beveiligt
Geen kopie van bestaande methodieken

...verbetert
Een stevige basis is gelegd

...behartigt
Belangenbehartiging in de ruimste zin van het woord

...overlegt
Eerste gezamenlijke project is succes

...combineert
Brabant aan Zee: combinatie van kwaliteit en duurzaamheid

...groeit
Veel belangstelling voor uitbreiding

...informeert
Beleggen in een verander(en)de wereld

...verstoord
NVB: 'Aanbod van bedrijfsruimten vier keer zo groot als de vraag'

...investeert
Ruim 5,8 miljoen euro voor bedrijventerreinen