In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Juni 2004

advertenties
www.storimansenpartners.nl
www.sitesupport.nl
www.deondernemer.com
Voorspoedige ontwikkelingen op Borchwerf II
Publiek en privaat werken goed samen

Bedrijfsgrond is op dit moment schaars in de gemeente Roosendaal. Gelukkig wordt er op het nieuwe BedrijvenPark Borchwerf II hard gewerkt om nog dit jaar de eerste bouwkavels te kunnen uitgeven. Onlangs startte de grootscheepse wervingscampagne om bedrijven attent te maken op deze nieuwe, hoogwaardige bedrijfslocatie pal naast de snelweg A17.

De toekomstige plandelen van BedrijvenPark Borchwerf II.

Ambities
Al in 1998 werd door de gemeenten Roosendaal en Halderberge afgesproken dat ze samen Borchwerf II als project zouden starten. Verscheidende studies hadden uitgewezen dat het terrein op het grondgebied van de beide gemeenten zou komen te liggen. Rond dezelfde tijd werd met Heijmans Infrastructuurontwikkeling een overeenkomst gesloten. Het ontwikkelingsbedrijf Borchwerf II CV met als aandeelhouders de twee gemeenten en Heijmans werd opgericht. Voor de gemeenten betekende dit een unieke situatie: tot dan toe werd ontwikkeling en uitgifte van bedrijventerreinen volledig zelf gedaan. De voordelen van de publieke en private samenwerking bleken echter al snel. De heer Struyk, werkzaam namens Heijmans bij Borchwerf II CV, vertelt: "Met deze samenwerking bundelen we de expertise van de overheid en die van een grote bouwonderneming als Heijmans. De gemeenten hebben de zorg voor procedures, vergunningen en subsidies, terwijl Heijmans als private onderneming kennis over civiele werken en locatieontwikkeling inbrengt. Je krijgt hierdoor het beste uit twee werelden." Borchwerf II CV functioneert als een zelfstandige onderneming, waarbij goede afspraken zijn gemaakt voor het publieke belang. Het ontwikkelingsbedrijf brengt de door Roosendaal en Halderberge vastgestelde plannen ten uitvoer en waakt over de kwaliteit van het nieuwe bedrijventerrein.

De heren Struyk (links) en Willemse van Borchwerf II C.V.

Hightech
BedrijvenPark Borchwerf II gaat een belangrijke economische rol voor de regio spelen. Er wordt beoogd dat het terrein de lokale en regionale behoefte opvangt. "Op dit moment is er geen meter bedrijfsgrond uitgeefbaar in de gemeente Roosendaal. Dat is niet goed en er zijn al verschillende bedrijven die echt zitten te wachten op de ontwikkeling van Borchwerf II," aldus de heer Willemse die namens de gemeenten voor het ontwikkelingsbedrijf werkt. Het nieuwe terrein zal verder interessant zijn voor de nationale en internationale markt dankzij de gunstige ligging pal naast de snelweg A17. Het plangebied bedraagt ruim 200 hectare, waarvan ongeveer 140 hectare wordt uitgegeven in de vorm van bedrijfskavels, die geschikt zijn voor zowel grootschalige als kleinschalige bedrijvigheid en hoogwaardige kantoorontwikkelingen. Struyk vult aan: "Ook ondergronds moet de infrastructuur goed verzorgd zijn. Denk daarbij aan het aanleggen van glasvezelkabels, zodat je een hightech bedrijvenpark krijgt. Daarnaast moeten er aanvullende voorzieningen komen zoals vergaderfaciliteiten, kinderopvang en catering." Een verplicht nummer op Borchwerf II zal parkmanagement worden. "Vanaf de start van uitgifte zal parkmanagement worden opgenomen. Het servicepakket met ondermeer beveiliging, beheer en bewegwijzering wordt zo collectief meteen goed geregeld," aldus Willemse.

Projectkantoor
Zes jaar na de eerste afspraken tussen Roosendaal en Halderberge werd onlangs een nieuwe mijlpaal bereikt: de opening van het speciale projectkantoor en de onthulling van het beeldmerk van BedrijvenPark Borchwerf II. "Het is vanzelfsprekend dat onze onderneming hier, midden in het projectgebied, is gevestigd. De komende tijd zullen wij alle bij ons in beeld zijnde bedrijven een mailing sturen met daarin onder andere een informatiebrochure en een enquête. De eerste contacten die wij met bedrijven hadden, zijn zondermeer positief te noemen," aldus Struyk. Er wordt binnenkort gestart met het bouwrijp maken van het eerste gedeelte. De eerste bedrijven zullen naar verwachting eind dit jaar met hun bouw kunnen starten.


...werkt
Cor van Zadelhoff, Nederlands bekendste bedrijfsmakelaar

...start
"Outsourcing is strategisch gezien de beste keuze"

...steunt
Helikopterview over
uw onderneming

...bundelt
Avans, Syntens en KvK bundelen krachten

...proeft
Gun een scholier een kijkje in de keuken

...huisvest
Over bedrijfs onroerendgoed gesproken...

...onderneemt
Immocom. Kennis
van zaken

...verschijnt
Kantorenproject op goede locatie

...realiseert
Voorspoedige ontwikkelingen op Borchwerf II

...informeert
Twaalfde kantoorstad van Nederland

...bekritiseert
NVM: Nota ruimte geeft onvoldoende uitwerking van beleid naar uitvoering

...stijgt
Zeeland: waarde utiliteitsbouw stijgt

...spreekt
Samenwerking tussen de drie O's is van groot belang

...rijdt
Zakelijk onderweg

...belegt
De beleggings- adviseurs