In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Februari 2005

advertenties
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
www.deondernemer.com
De functie van het bedrijven- en regio-promotieprogramma in West-Brabant

REWIN houdt zich bezig met het stimuleren van de bedrijvig-heid in de regio. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is al meer dan 16 jaar de Bedrijvenpromotie-gids regio West-Brabant (de REWIN-gids).

De heren Frans Moraal en Paul Nijskens

Deze gids heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een doorlopend regio- en bedrijvenpromotieprogramma bestaande uit de gids, cd-rom, en internetportal www.bedrijvenpromotie.nl. Steeds meer een programma van en voor de regio. Hierover praten Paul Nijskens, directeur van REWIN en Frans Moraal, directeur van uitgeverij De Poorterij.

De functie van het bedrijven- en regiopromotieprogramma is overzichtelijk te maken wat West-Brabant te bieden heeft, als hulpmiddel bij het aantrekken van bedrijven van buiten de regio, en het bevorderen van de business-to-business activiteiten. Ook voor informatie over fusies en samenwerkingsverbanden, de gehele sociaal economische kaart. Veel instanties, onderwijsinstellingen en alle gemeenten participeren hierin, zodat het promotieprogramma een compleet overzicht biedt aan de geïnteresseerde vestiger of antwoord geeft op de vele vragen die tijdens het ondernemen om de hoek komen kijken.

Paul Nijskens vertelt: 'de gids wordt echt gebruikt. De vele nabestellingen van de gids en in het bijzonder van de cd-rom zijn daarvan een goed bewijs. De voordelen zijn dan ook legio, het is een goed hulpmiddel bij de promotie en profilering van de regio.

De trigger is toch wel het recent geüpdate adressenbestand van de Kamer van Koophandel met alle West-Brabantse bedrijven in groot- en tussenhandel, industrie, transport/logistiek, bouwnijverheid, en zakelijke dienstverlening met meer dan vijf werknemers.

De gids wordt tevens gebruikt om managers van gevestigde bedrijven een algemeen beeld te geven van de actuele economische situatie van en lopende projecten in de regio'. Frans Moraal vult aan: 'Uniek hierin is ook de internetportal www.bedrijvenpromotie.nl. Via deze site kunnen alle mutaties in het bedrijvenregister dat integraal bij iedere gids op cd-rom wordt geleverd per dag worden geactualiseerd, de nieuwsvensters worden dagelijks bijgewerkt en alle relevante regio-informatie kan gevonden worden.

Met directe links naar de websites kan achterliggende informatie van instanties, instellingen en bedrijven heel gemakkelijk bereikt worden, ideaal dus voor de business-to-business bedrijvigheid in onze regio.

'De slogan van REWIN is: 'Maak 't in West-Brabant'.
Op de vraag 'wat zijn nu de specifieke activiteiten en programma's van REWIN?' antwoordt Nijskens: 'REWIN richt zich op het binnenhalen van bedrijvigheid. Bedrijven uit de Randstad, de rest van Nederland en het buitenland die zich hier willen vestigen op het spoor komen en actief begeleiden. Dit is o.a. gericht op logistieke- en distributiebedrijven, dit met oog op de perfecte ligging van West-Brabant met de belangrijke Europese verkeersaders en tussen de belangrijke havens Rotterdam en Antwerpen. Ook het samenvoegen van kantoren op Beneluxschaal, het zogenaamde 'Beneluxeren' is een hot item. Het toevoegen van klinkende namen in de regio als Opel Nederland, Ricoh, Alfa Laval, Villeroy & Boch en HL Display'.

Een voorbeeld van de vele vestigingsmogelijkheden is 'de Spoorzone' in Breda. De locatie bij uitstek voor kennisintensieve bedrijven. Tot nu toe is de score goed. Er zijn al belangrijke vestigers binnengehaald. Het unieke voordeel daar is natuurlijk het station van de HSL-shuttle. Daardoor heb je een geweldige bereikbaarheid!

Moraal: 'wij zijn als uitgeverij een jaar bezig met de productie van de gids, uit naam van REWIN worden in die tijd ca. 6.000 bedrijven en organisaties benaderd voor de controle en eventuele update van de via de Kamer van Koophandel verkregen adresgegevens en, waar gewenst, participatie in de gids.

Dit gebeurt al sinds 1988 iedere 2 jaar. De combinatie heeft uitstekend ingespeeld op de ontwikkelingen met de productie van de cd-rom en internetportal. Door middel van de cd-rom is de inhoud van de gids nu niet alleen meer op directieniveau beschikbaar, maar kan respectievelijk in het netwerk of op stand-alones geïnstalleerd worden, waardoor alle relevante afdelingen binnen een organisatie hiermee kunnen werken. De internetportal maakt het mogelijk hiervan een doorlopend actueel programma te maken.'

'Wat doet REWIN nog meer?'
Nijskens vertelt verder: 'De aandeelhouders van REWIN willen nieuwe bedrijvigheid bevorderen, én de groei bevorderen van bestaande West-Brabantse bedrijven. Dit doen wij door:

  • Het revitaliseren van bedrijventerreinen, door vooral in de beginfase het proces een zetje te geven.
  • Het steunen van innovatieve starters (o.m. door Starterslift).
  • De proces-industrie als keten sterker te maken, door het bevorderen van de samenwerking tussen bedrijven.
  • Het promoten en steunen van ondernemerschap op het platteland, dus voor kleine beginnende bedrijven in dorpen en kleine gemeenten.
  • Het 'makelen' voor bedrijven inzake de risicofinanciering. Bedrijven die snel groeien hebben risicokapitaal nodig, REWIN helpt om een partij te vinden die er financieel in wil stappen'.

Moraal vult aan: 'hierin is de gids ook een belangrijk hulpmiddel: welke loketten zijn er? Welke subsidies zijn er mogelijk? Welke instantie kan mij verder helpen? Etc.

Nijskens: 'verder wordt er gewerkt aan 'Triple O', een nieuw project dat mikt op hoogwaardige kennisintensieve bedrijvigheid in Breda en op clusters van bedrijven in de 'creatieve industrie en technologie'. Het Stratosprogramma loopt al van 1992: speciaal om de concurrentiekracht van de West-Brabantse bedrijven te vergroten: het leren van elkaar en ervaringen delen met elkaar. Grote bedrijven helpen de kleinere bij hun ontwikkeling, ondernemers zijn elkaars klankbord'.

'Inmiddels is een begin gemaakt met de productie van de 9euitgave van de bedrijvenpromotiegids West-Brabant'.

Voor meer info: www.bedrijvenpromotie.nl


...spreekt
Handen uit de mouwen

...start
Vier ondernemers koppelen hun netwerken en halen hiermee méér opdrachten binnen

...bevordert
REWIN, spin in het web van bedrijvigheid in West-Brabant

...herstelt
Licht economisch herstel West-Brabant

...verbetert
Ondernemers kunnen hun rendement verbeteren

...bestraft
Hogere boete bij illegaal werk

...belegt
De beleggings- adviseurs

...netwerkt
Regio Business Dagen Breda

...speelt
BizWorld Brabant van start

...rijdt
Zakelijk onderweg

...onderneemt
Het MKB onderneemt te naïef !

...adviseert
Familiebedrijf; strategisch management en planning (deel 1)

...promoot
Het kloppend hart van westelijk Noord-Brabant

...realiseert
Contouren merkendorp zichtbaar

...ontwikkelt
Kwaliteit staat voorop

...behartigt
Leden bieden toegevoegde waarde aan de gemeente

...herstructureert
Leefgenot voor jong en oud

...revitaliseert
De nieuwe poort van Roosendaal

...bouwt
Natuurlijk wonen tussen bos en stad

...versterkt
Een winkelhart om trots op te zijn

...ontplooit
Wissel tussen verleden en toekomst

...organiseert
Boeiend ballonspektakel boven Breda

...leest
In 't kort

...stimuleert
De functie van het bedrijven- en regio-promotie programma in West-Brabant

...huisvest
Stijging aanbod én opname kantoorruimte in Nederland

...kiest
Bedrijventerrein Moerdijkse Hoek op afstand van de kern Moerdijk