In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Mei 2005

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
www.deondernemer.com
www.sitesupport.nl
www.storimansenpartners.nl

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...

Port of Moerdijk, the right choice in the Rotterdam area
Een bundeling van krachten

Wat het industrie- en haventerrein van Moerdijk zo bijzonder maakt en voor menig bedrijf al de doorslaggevende reden is geweest zich hier te vestigen, is de clustering van soortgelijke activiteiten. Deze zijn hier bij elkaar gezet, waardoor de bedrijven zo optimaal mogelijk van elkaars producten, diensten en kennis profiteren.


De zes thematische deelparken zijn:
  • Seaport: In Seaport Moerdijk bevinden zich bedrijven met watergebonden activiteiten zoals op- en overslag. Voor hen, evenals de bedrijven die zich bezighouden met bewerking en distributie van stukgoed en containers is een moderne centrale overslagterminal aangesloten op een interne baan naar de achterliggende bedrijven. Vanuit Seaport Moerdijk vertrekken lijndiensten naar verschillende bestemmingen. Hier kunnen zeeschepen met een diepgang tot 8.40m plus of min N.A.P. binnen varen.
  • EcoPark: Een bijzonder deelgebied op het bedrijventerrein is het EcoPark, met bedrijven die actief zijn in milieu- en energietechnologie en/of te maken hebben met recyclen. De reststof van de één is hier vaak de grondstof voor de ander. Zodoende gaan economie en ecologie in het EcoPark op duurzame wijze hand in hand.
  • Industrial Park: Het Industrial Park is het grootste deelgebied van het bedrijventerrein. Hier hebben zich industriële en chemische bedrijven verzameld. Ook zij profiteren optimaal van elkaars aanwezigheid en kennis op het gebied van productie, distributie, toelevering en onderhoud.
  • Tradepark: In het Tradepark zijn handelsondernemingen en logistieke bedrijven die waardetoevoegende diensten leveren (de zgn. Value Added Logistics) samengebracht. Een aantal grote merken koos Moerdijk als centrum voor hun Europese distributieactiviteiten.
  • Distri Boulevard: Distri Boulevard herbergt bedrijven op het gebied van transport, distributie en handel. Vanaf de Distri Boulevard - direct gelegen aan de snelweg A17 - vertrekken trucks naar alle hoeken van Europa en verder. Distri Boulevard Moerdijk is bestemd voor weggebonden Europese distributie- en productiebedrijven die een representatieve locatie wensen en die optimaal bereikbaar willen zijn.
  • Service Point: In het Service Point zijn verschillende bedrijven en organisaties (waaronder Marechaussee, Douane en Havenschap Moerdijk) gevestigd, die werkzaamheden ten dienste van het totale industrie- en havengebied uitvoeren. Het Service Point Moerdijk - een centrum met zakelijke dienstverleners - maakt het industrieterrein compleet.

Core business
"Het terrein heeft door de jaren heen een sterk chemiecluster opgebouwd, evenals een voornaam cluster waar met name potgrond inzit, een cluster waar alle havengebonden bedrijven samen zijn gebracht, een sterk transport- en logistiek cluster en een cluster van cementbedrijven," brengt Vaes naar voren. "Wat wij trachten hier te doen, is de bedrijven zodanig ten opzichte van elkaar te huisvesten, dat ze maximaal gebruik kunnen maken van elkaars producten en diensten.

De levering van de kooldioxide (onlangs nog uitgebreid in de publiciteit geweest) is hiervan slechts één enkel, maar wel zeer treffend voorbeeld. Als bedrijven zich hier willen gaan vestigen, is onze eerste insteek dan ook niet 'Hoeveel grond wil je hebben?' maar eerder 'Wat is je core business?', 'Welke activiteiten wil je hier ontplooien?' en 'Hoe verhoudt zich dat tot wat er hier al op het terrein zit?'. En vanuit die insteek willen we de bedrijven zodanig huisvesten, dat ze elkaar een duidelijk toegevoegde waarde kunnen bieden."

...informeert
De poort naar nieuwe uitdagingen

...start
Advies over carrière, coaching en mediation

...netwerkt
Stratos netwerk- bijeenkomst dinsdag 7 juni

...innoveert
Innovatie in West-Brabant

...ondertekent
Uitbreiding innovatieconvenant

...ontwikkelt
Plannen voor Innovatiehuis

...verbetert
Van transportbedrijf naar logistiek dienstverlener

...organiseert
ChildRight GalaNight

...bereikt
"Marktleiderschap realiseerbaar voor elke onderneming"

...belegt
De beleggings- adviseurs

...vist
Internationaal gezelschap haalt Zeeuwse delicatesse binnen

...rijdt
Zakelijk onderweg

...onderneemt
Internationaal ondernemen: Wie durft?

...investeert
Ons kent ons: hoe leg je de eerste contacten?

...verkent
In het kielzog van Karien van Gennip

...verplaatst
Outsourcing betreft nu ook hoogwaardige arbeid

...handelt
Oost-Europese markt divers maar kansrijk

...exporteert
Exporteren naar Zuid-Europa

...subsidieert
Nieuwe impuls voor grensoverschrijdende projecten

...groeit
Groei van copycat China laat zich niet stilleggen

...inspireert
Verenigde Staten

...verschilt
Nederlander heeft meer haast dan Belg

...concurreert
Sterke concurrentie noopt transporteur tot aanpassing

...financiert
Lokale financiering biedt meeste mogelijkheden

...verzekert
Vijf verzekeringen om over na te denken

...ontmoet
Het Havenschap Moerdijk, een kennismaking

...bundelt
Een bundeling van krachten

...floreert
Internationaal ondernemen floreert hier

...vernieuwt
Moerdijk is klaar voor de toekomst

...beschermt
MKB, bescherm en beheer uw merk!

...spreekt
Junior Kamer steeds meer maatschappelijk betrokken

...bezoekt
Regionale Bedrijvenbeurs 2005

...vermindert
Veel animo voor project Duurzaam Ondernemen Tholen

...huisvest
Gemeente, provincie en ministeries gecharmeerd van grensoverschrijd- ende bedrijven- terreinen

...ontwerpt
Middelburg: wonen en werken op Ramsburg

...leest
In 't kort

...herstructureert
Herstructurering verouderde bedrijventerreinen

...helpt
Innovatie is sleutel tot succesvol zakendoen