In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Mei 2005

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
www.sitesupport.nl
www.deondernemer.com
www.storimansenpartners.nl

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...

Brabantse gemeenten tekenen intentieverklaring:
Herstructurering verouderde bedrijventerreinen

Het ministerie van Economische Zaken, de provincie Noord-Brabant en acht Brabantse gemeenten, waaronder Breda, Etten-Leur en Roosendaal, ondertekenen op korte termijn de intentieverklaring 'Samenwerking herstructurering bedrijventerreinen', om te komen tot een Brabantse Herstructureringsmaatschappij Bedrijventerreinen.


De betrokken partijen spreken hiermee de intentie uit om zich gezamenlijk in te zetten voor de herstructurering van verouderde bedrijventerreinen in Noord-Brabant. Het voornaamste doel is het versterken van het vestigingsklimaat en de concurrentiekracht en bevordering van het zorgvuldig ruimtegebruik op bedrijventerreinen.

Inefficiënt
De Nederlandse opgave voor herstructurering en revitalisering van bestaande bedrijventerreinen is ongeveer 21000 hectare groot. Veel van deze bedrijventerreinen liggen in de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant. Over het algemeen is regulier onderhoud van deze bedrijventerreinen niet meer voldoende. Een belangrijk kenmerk van dergelijke verouderde terreinen is het inefficiënte ruimtegebruik, dat vaak wordt versterkt door een slechte verkaveling en of een te hoge bebouwingsgraad. Als gevolg van omzetverlies gaan bedrijven steeds vaker op zoek naar alternatieve locaties elders. Dit heeft weer tot gevolg dat er een grote leegstand ontstaat op deze bedrijventerreinen. Het Ministerie van Economische Zaken heeft met haar actieplan bedrijventerreinen duidelijk gemaakt dat ze de aanwezige financiële middelen zo goed mogelijk wil inzetten.

Topprojecten
Met de ondertekening van de intentieovereenkomst spreekt de provincie Noord-Brabant de bereidheid uit om de Brabantse Herstructureringsmaatschappij Bedrijventerrein actief in te zetten voor de ontwikkeling van en de financiële participatie in de topprojecten. Dit zijn projecten zoals de Krogten/Emer/Hintelaken in Breda, die, mits zij aan bepaalde voorwaarden voldoen, aanspraak maken op subsidie (de 'topper'-regeling) van het ministerie van Economische Zaken. De acht Brabantse gemeentes zeggen in de intentieverklaring toe bereid te zijn om de topprojecten op te pakken, zodat voor 2006 een kant en klaar masterplan bij het ministerie van Economische Zaken kan worden ingediend. Het ministerie van Economische Zaken zegt tenslotte toe, naast hun financiële steun, de acht Brabantse gemeenten, door middel van hun accountmanagement, te ondersteunen bij het opstellen van masterplannen en projectplannen.


...informeert
De poort naar nieuwe uitdagingen

...start
Advies over carrière, coaching en mediation

...netwerkt
Stratos netwerk- bijeenkomst dinsdag 7 juni

...innoveert
Innovatie in West-Brabant

...ondertekent
Uitbreiding innovatieconvenant

...ontwikkelt
Plannen voor Innovatiehuis

...verbetert
Van transportbedrijf naar logistiek dienstverlener

...organiseert
ChildRight GalaNight

...bereikt
"Marktleiderschap realiseerbaar voor elke onderneming"

...belegt
De beleggings- adviseurs

...vist
Internationaal gezelschap haalt Zeeuwse delicatesse binnen

...rijdt
Zakelijk onderweg

...onderneemt
Internationaal ondernemen: Wie durft?

...investeert
Ons kent ons: hoe leg je de eerste contacten?

...verkent
In het kielzog van Karien van Gennip

...verplaatst
Outsourcing betreft nu ook hoogwaardige arbeid

...handelt
Oost-Europese markt divers maar kansrijk

...exporteert
Exporteren naar Zuid-Europa

...subsidieert
Nieuwe impuls voor grensoverschrijdende projecten

...groeit
Groei van copycat China laat zich niet stilleggen

...inspireert
Verenigde Staten

...verschilt
Nederlander heeft meer haast dan Belg

...concurreert
Sterke concurrentie noopt transporteur tot aanpassing

...financiert
Lokale financiering biedt meeste mogelijkheden

...verzekert
Vijf verzekeringen om over na te denken

...ontmoet
Het Havenschap Moerdijk, een kennismaking

...bundelt
Een bundeling van krachten

...floreert
Internationaal ondernemen floreert hier

...vernieuwt
Moerdijk is klaar voor de toekomst

...beschermt
MKB, bescherm en beheer uw merk!

...spreekt
Junior Kamer steeds meer maatschappelijk betrokken

...bezoekt
Regionale Bedrijvenbeurs 2005

...vermindert
Veel animo voor project Duurzaam Ondernemen Tholen

...huisvest
Gemeente, provincie en ministeries gecharmeerd van grensoverschrijd- ende bedrijven- terreinen

...ontwerpt
Middelburg: wonen en werken op Ramsburg

...leest
In 't kort

...herstructureert
Herstructurering verouderde bedrijventerreinen

...helpt
Innovatie is sleutel tot succesvol zakendoen