In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Mei 2006

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
www.sitesupport.nl
www.deondernemer.com
www.storimansenpartners.nl

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...

De sprong over de A27
Gebiedsvisie Oosterhout-Oost

Oosterhout-Oost zal in de nabije toekomst moeten voorzien in 40 ha bedrijventerrein, met een eventuele uitbreiding naar 100 ha in 2020. Over de strategische visie die hiervoor neergelegd gaat worden en de gewenste toekomstige inrichting van dit transformatiegebied klopte de Ondernemer aan bij wethouder Ruimtelijke Ordening Yves de Boer en projectleider Hans van Zeggeren."Vanuit het 'Streekplan Noord-Brabant 2002' - waarin samen met het provinciebestuur afspraken zijn gemaakt omtrent wonen, werken en infrastructuur voor elk van de zeven stedelijke regio's in deze provincie - zijn er een aantal transformatiegebieden aangewezen. Voor de regio Breda - Tilburg werd onder andere het gebied ten zuiden van het kerkdorp Oosteind en ten noorden van het Wilhelminakanaal gedefinieerd," aldus De Boer die hiermee in grote lijnen de voorgeschiedenis schetst. "Onder de naam 'East of Oosterhout' hebben we toen allereerst een testbeeld laten maken, om het gebied grondig te verkennen en de mogelijkheden in kaart te brengen. Met deze uitslag is binnen een jaar tijd een conceptvisie gerealiseerd, die tot dusverre al twee maal gepresenteerd is. En op dat punt zijn we inmiddels aanbeland. Momenteel worden de inspraakreacties verwerkt. Die gaan hierna door naar de raad, zodat de conceptvisie verwordt tot visie wat weer een volgende stap is op weg naar het uiteindelijke bestemmingsplan voor (onder andere) het bedrijventerrein."

Een forse opgave
"De vraag naar bedrijventerreinen is namelijk erg groot," laat Van Zeggeren weten. "Tal van organisaties die zich met bedrijven en vooral bedrijvenontwikkeling bezighouden hebben geprognosticeerd, dat we in West-Brabant nog een fors aantal hectaren nodig zullen hebben in de komende decennia." "En bedenk wel," valt De Boer hem bij "dat we hier in Oosterhout op dit moment nog maar zo'n vier tot vijf kavels op de verschillende bedrijventerreinen in eigen bezit hebben, die we uit kunnen geven en dan is het echt op. Er lag dus een forse opgave vanuit het streekplan voor de ontwikkeling van nieuwe terreinen om de economische positie van deze regio in stand te houden en te zorgen voor voldoende werkgelegenheid. Vanuit die achtergrond is bepaald, dat er in de stedelijke regio Breda - Tilburg tot het jaar 2020 bij benadering nog zo'n 1800 ha bedrijventerrein moet worden ontwikkeld."

Een karakteristiek gebied met een eigen identiteit
Vandaar dat Oosterhout-Oost zich momenteel voor een grote uitdaging gesteld ziet. Temeer daar de 'sprong over de A27' een ontwikkeling is die vraagt om een nieuwe benadering. Het betreft namelijk een karakteristiek gebied met een eigen identiteit. Het college heeft aangegeven de potentie die hier voorhanden is graag te willen benutten op een manier waarbij sprake is van een natuurlijke relatie met de stad én het behoud van het karakter van het lintdorp Oosteind. "We zullen dus met een visie op tafel moet komen, die laat zien waar op een verantwoorde manier die 40 tot 100 ha een plek kan krijgen," licht Van Zeggeren toe. "Ook heeft het gemeentebestuur laten weten, dat woningbouw in dit gebied gerealiseerd mag/moet worden. Een tweetal andere belangrijke opgaven die op tafel werden gelegd, zijn: de nieuwe regionale wegverbinding tussen Dongen en Oosterhout (A27) moet een plek krijgen, om de verkeersproblematiek op te lossen en er moet een landschapszone ontwikkeld worden op de grens tussen Dongen en Oosterhout."

Clusters van bedrijvigheid
"Daarnaast is er ook al nagedacht over de vraag wat voor soort bedrijventerrein daar gerealiseerd moet worden," vervolgt De Boer. "Moet je inzetten op gelijksoortige bedrijvigheid die er momenteel in Oosterhout al is, of is het juist belangrijk hier iets aan toe te voegen, wat een extra kwaliteit geeft en het scala nog breder maakt? De afgelopen decennia zijn we van een monostructuur al overgegaan naar een zeer diverse activiteitensoort (procesindustrie, maakindustrie, kwalitatieve dienstverlening, zakelijke dienstverlening en heel veel innovatieve bedrijven). Vanuit economische zaken juichen wij deze verbreding zeer toe en zetten daar absoluut verder op in. Vandaar dat er gekozen is om - naast de ontwikkeling van een bedrijventerrein, dat aansluit aan het bestaande Everdenberg en waar thans veel foodgerelateerde bedrijven zitten - diverse clusters van bedrijvigheid neer te zetten. Hier wordt ingezet op bedrijven die qua aard, activiteit, uitstraling en mogelijk ook wat betreft grondgebruik hoogwaardig zijn. Daarbij geldt als thema 'Innovatie en Ontwikkeling'. Clustergewijze ontwikkeling wil zeggen dat kleine groepen van bedrijven worden ingepast in het landschap. De bedrijven dragen bij aan het landschap en het landschap draagt bij aan het vestigingsklimaat van de bedrijven. De uitbreiding van Everdenberg is bedoeld als 'modern gemengd terrein'. Al met al beogen wij een transformatie in dit gebied, die voor Nederlandse begrippen uniek mag heten."

Stedelijke dynamiek
"Deze ontwikkeling moet Oosterhout voor ondernemers nog aantrekkelijker maken als vestigingsstad!" Daar zijn De Boer en Van Zeggeren het roerend over eens. "De ligging van onze stad kan feitelijk niet beter; direct in de oksel van de A27 en A59, precies tussen de twee grote wereldhavens in met bovendien de beschikking over een eigen containerterminal en ook nog eens een directe goederenspoorverbinding. Tel daar de vele voorzieningen, stedelijke dynamiek en overtuigende profilering van 'Oosterhout Familiestad' bij op en je hebt hét antwoord op de vraag waarom ondernemers zich hier graag vestigen."


...geeft tips
Yvonne Swaans onderneemt met passie

...gaat Grieks
Een ontmoetings-plaats voor Grieken-landliefhebbers

...spreekt
In 't kort

...op de beurs
Regionale Bedrijvenbeurs 2006

...bij de procesindustrie
PZW koppelt talent aan procesindustrie

...vernieuwd
Syntens, een prikkel voor het vernieuwingsproces.

...brengt aan de man
"Zachte factoren zijn van invloed op verkoop bedrijf"

....knipt
3 kappers de Pauw vieren eeuwfeest

...bouwt
Ontwikkelingsvisie Oosterhout tot 2020

...bouwt uit
Gebiedsvisie Oosterhout-Oost

...met z'n alle
Voor een vitale gemeente

...in gesprek
Een kritische blik op de gemeente

...bloeit
Méér dan een sympathieke campagne

...handelt
Grensverleggend ondernemen via internationale netwerken

...rijdt
Jaguar XJ sovereign diesel Vloeken in de kerk?

...en vastgoed
Rijksgebouwendienst een belangrijke marktpartij

...belegt
De Beleggingsadviseurs