In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
September 2006

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
www.deondernemer.com
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...

Vereenvoudiging van de gemeentelijke regelgeving
Breda zet er de schouders flink onder

Ondernemers vormen de motor van onze economie. Zij zorgen voor werkgelegenheid, geld en innovatief vermogen. Niet verwonderlijk dus dat de overheid alles in het werk stelt een aantrekkelijk ondernemersklimaat te creëren. Vereenvoudiging van de (gemeentelijke) regelgeving is daarbinnen essentieel. Breda heeft het daarom zelfs als speerpunt in haar huidige Impulsnota opgenomen. De Ondernemer vroeg verantwoordelijk wethouder André Adank naar alle 'ins and outs'.


Wethouder André Adank

Minder regels en meer kwaliteit! Vanuit deze achterliggende gedachte is eind vorig jaar een convenant getekend tussen Karien van Gennip - Staatssecretaris van Economische Zaken - en de wethouders Economische Zaken van de G31-gemeenten (inclusief Almere). Onder de titel 'Stroomlijning dienstverlening aan ondernemers' behelst het convenant (gezamenlijke) afspraken over een samenhangende aanpak van strijdige regels, vereenvoudiging van vergunningen, evenals het onderbrengen van de omgevingsvergunning in één procedure (daar waar mogelijk) en de invulling van het Bedrijvenloket.

Snelheid en efficiency
"Met dit convenant wordt gehoor gegeven aan een veelgeuite klacht van ondernemers dat ons land vergeven is van regels," aldus wethouder Adank. "Ondernemers zijn gebaat bij snelheid en efficiency. Maar dat staat haaks op de zoektocht langs verschillende gemeenteloketten als een vergunning verkregen moet worden. Dat kan veel beter. Sterker nog: het moet beter! Want als gemeente kun je het je simpelweg niet veroorloven dat iemand bij voorbaat al de moed in de schoenen zakt en 'nee' zegt tegen zelfstandig ondernemerschap. Zo'n jaar of drie geleden heeft daarom het kabinet dit issue hoog op de agenda gezet en met het convenant is een belangrijke stap voorwaarts gezet. Exact op het juiste moment, want de economie trekt weer aan en dus is het van groot belang personen die het lef hebben een onderneming op te starten zo klantvriendelijk mogelijk te benaderen."

Digitale Ondernemersloket
"Het is een flinke klus waar wij ons aan verbonden hebben," vervolgt Adank. "We worden nauwlettend in de gaten gehouden door de Staatssecretaris en daar waar nodig ter verantwoording geroepen. Maar we hebben het traject enthousiast opgepakt, zijn voortvarend aan de slag gegaan en dat is zijn vruchten aan het afwerpen. Zo heeft de gemeente onlangs samen met de Kamer van Koophandel het Digitale Ondernemersloket geopend. Dit is gekoppeld aan een aantal andere sites, waaronder de bedrijvensite van het Ministerie van Economische Zaken. Het grote voordeel hiervan is dat ondernemers alle relevante informatie snel, overzichtelijk en goed geordend bij elkaar hebben. Deze extra serviceverlening is zeer positief ontvangen en wordt inmiddels goed bezocht."

Vergunningenlast
"Verder zijn we erg druk met het gehele vergunningentraject onder de loep te nemen. Met een landelijk toetsingskader als leidraad worden op dit moment alle gemeentelijke vergunningenstelsels beoordeeld. Hiervoor is in regionaal verband een onderzoeksproject in gang gezet door de Brabant-Zeeuwse Werkgevers-vereniging, het Sociaal Economisch Samenwerkings-
verband West-Brabant en de Kamer van Koophandel West-Brabant. Het doel is de vergunningenlast voor ondernemers aanzienlijk te verminderen. Dus: maak vergunningen simpel(er) door het ambtelijke jargon eruit te halen, pak strijdige regels aan en zorg er vooral voor dat ondernemers in het gehele traject één contactpersoon hebben en niet op tien verschillende plekken binnen de gemeente aan moeten kloppen. We gaan zelfs nog een stap verder door te onderzoeken of bepaalde vergunningen niet ook via het internet te verkrijgen zijn, zodat de fysieke gang naar het Stadskantoor overbodig wordt gemaakt. Op dit moment zijn we al zover dat er maar liefst zestien vergunningen geschrapt kunnen worden, een drietal omgezet zijn naar algemene regels en met negentien vergunningen zijn we bezig de procedures te vereenvoudigen.

Het bedrijfsleven c.q. de Kamer van Koophandel houdt ons scherp en dat beschouw ik als een compliment in de richting van de Kamer. We kunnen alleen iets werkelijk bereiken als we samen optrekken en laten zien dat we geen papieren tijgers fabriceren."

Flinke inhaalslag
"We zijn dus op de juiste weg, dat wordt ook door Den Haag erkend. Er moet nog hard aan getrokken worden, maar de drive is er om een flinke inhaalslag te maken waarmee we laten zien dat Breda zich het commentaar van de ondernemers absoluut aantrekt. Want daar gaat het natuurlijk om. Wij zien het als onze missie de ondernemers van Breda uit te leggen dat ondernemen leuker wordt op het moment dat de gemeente minder optreedt als die spreekwoordelijke regelneef, maar juist aan de kant van de ondernemer staat en het hem gemakkelijker wil maken. Luidde in het verleden ons antwoord nogal eens 'Nee het kan niet, mits'. Vanaf vandaag hanteren we het uitgangspunt 'Ja, tenzij'!"


...stimuleert
Prioriteiten in Bergen op Zoom

...promoot
Je kunt alle uitdagingen aan gaan

...is echt
Ondernemers zijn net echte mensen

...onderzoekt
Programma Stratos opent ogen van jonge ondernemers

...verft
Pionier Rubia krijgt steuntje in de rug van Syntens

...exporteert
Zaken doen met het buurland?

...introduceert
KvK introduceert pasje voor starters

....raadpleegt
Handelsregister nu ook internationaal

...biedt
Geld geven is uit de tijd

...adviseert
De Beleggingsadviseurs

...vormt
Breda zet er de schouders flink onder

...combineert
Breda, stad met karakter

...monitort
Breda introduceert derde vastgoedmonitor

...verzilvert
Economische Impulsnota 2006-2010

...kenmerkt
Samenwerking tussen twee bedrijventerreinen

...ontwikkelt
KVO traject boekt succes

...revitaliseert
Bedrijventerrein met potentie

...staat samen sterker
De kracht van een bedrijvenvereniging

...sluit zich aan
Alliantie BZW en BIC: ondernemers vormen een sterk platform

...plant
Unieke evenementenlocatie weer een stap dichterbij

...doet zijn voordeel
Bedrijvig Brabant wetenschappelijk op de kaart gezet

...spreekt
In 't kort

...vult in
'Er zijn nog voldoende kansen voor de ontwikkeling van binnenstedelijke locaties in Brabant'

...rijdt
Zakelijk onderweg