In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Februari 2007

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
www.deondernemer.com

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...

Borchwerf maakt er werk van

Er speelt momenteel heel wat op een van de grootste industrieterreinen van Brabant. Uiteraard is daar de realisatie van Bedrijvenpark Borchwerf - in de wandelgangen beter bekend als Borchwerf-II - waarover u verderop in deze uitgave alles kunt lezen. Maar ook op dít oudste en grootste terrein van Roosendaal staat men niet stil. Sterker nog: er wordt momenteel met man en macht gewerkt om het hier 'toekomstklaar' te maken.
De Ondernemer schoof eens aan tafel bij Kees Kools - accountmanager bedrijven voor de gemeente Roosendaal - en vroeg hem naar de huidige ontwikkelingen.


Aanpassingen Borchwerf-west.

"Borchwerf is in de nota 'Ruimte' en het daarop gebaseerde 'Pieken in de Delta' door het Ministerie van Economische Zaken aangeduid als 'Topproject'," vertelt Kools. "De urgentie om hier een kwaliteitsslag te maken die het terrein klaar maakt voor de toekomst wordt daarmee breed gedeeld. Hierop vooruitlopend is in 2002, op Borchwerf West al met een grootschalige revitalisering gestart. Het terrein voldeed namelijk simpelweg niet meer aan de eisen van deze tijd. En wil je wat van ondernemers vragen en hen aansporen om initiatieven te ontplooien die tot verbetering van het eigen bedrijf leiden dan moet je ook als gemeente bereid zijn iets te doen - en zelfs de eerste stap durven zetten. Dat is gebeurd en we hebben als gemeente hier flink wat geld voor uit getrokken."

Revitalisatieproject
"Met die revitalisatie zijn we inmiddels al een aardig eind op weg," aldus Kools. "Daar waar nodig zijn de wegen volledig vernieuwd en er is een nieuwe riolering gelegd. Op het programma staat nog de reconstructie van de Westelijke Havendijk en dan is het grootste gedeelte achter de rug. In 2008 moet het revitalisatieproject afgerond zijn en zoals het er nu voor staat, halen we dat met gemak."

Huidige verkeersontsluiting
"Het vervolgtraject zal namelijk gerealiseerd worden in het kader van die 'Top-regeling', waar we overigens ook al mee zijn gestart.


Kees Kools.

Zo hebben er al uitgebreide verkeerstellingen plaatsgevonden zodat we duidelijk in kaart kunnen brengen waar de grootste knelpunten zitten. Als hot issue ligt namelijk op tafel om de huidige verkeersontsluiting eens kritisch onder de loep te nemen. Er werken vandaag de dag zóveel mensen op Borchwerf dat een verbetering van de situatie geboden is."

Parkmanagement en Criminaliteitsbestrijding
"Om subsidies van Economische Zaken binnen te slepen is het wel een vereiste een Masterplan op te stellen," vervolgt Kools. "Dat betekent samen met ondernemers een visie neerleggen van hoe het bedrijventerrein er over pakweg tien jaar uit moet zien - en wat er voor nodig is om daar te komen. De ondertekening van een intentieverklaring met de ondernemers heeft in oktober 2006 plaatsgevonden. Het definitieve Masterplan zal daarom niet lang meer op zich doen wachten. De twee kernpunten hierin zijn 'Parkmanagement' en 'Criminaliteitsbestrijding'. De eerste ideeën hierover zijn reeds gelanceerd maar het is nu nog te vroeg om met vastomlijnde plannen te komen. Deze zullen stap voor stap vorm krijgen en worden uitgewerkt. Noemenswaardig is wel alvast dat er recent is gestart met de aanleg van een breedbandinfrastructuur."

Constructief
Waar moet Borchwerf naartoe in de komende jaren? "Vast staat dat het een bovenregionaal bedrijventerrein moet worden - en blijven - dat gekenmerkt wordt door een goed vestigingsklimaat, prima ontsloten is voor bedrijven en waar voldoende kwaliteit aanwezig is. Daar wordt momenteel hard aan gewerkt door alle partijen. De samenwerking tussen ondernemers en de gemeente verloopt in dat opzicht zeer zeker constructief. We zijn er allemaal van doordrongen dat resultaat er alleen komt als we er met zijn allen de schouders flink onder zetten."


Gereconstrueerde straat op hetBorchwerf.

Ing. B. Vorstenbosch, Operations Director Logistics Van den Anker - Experts in Chemical Logistics:
"Al jaren wordt er gesproken over revitalisering. De gesprekken tussen het bedrijfsleven en de gemeente zijn constructief van aard, echter zou je wensen dat men sneller en concreet in actie komt. De problematiek is bekend, de plannen liggen klaar. Hot issues zijn op dit moment onder andere de verkeersafwikkeling A17, revitalisering van met name Borchwerf Oost en criminaliteitspreventie. Bij dit laatste onderwerp kun je ook weer eindeloos van gedachten wisselen, maar 'keep it simple' en zorg dat zaken op orde zijn. Het is nu een kwestie van gewoon 'doen'! Dit komt voorts de samenwerking ten goede waarmee betrokkenen de basis leggen voor een duurzaam en dynamisch bedrijventerrein. Want dat is en blijft het doel!"

Achtergrondinformatie en enkele belangrijke cijfers

  • Roosendaal heeft een netto voorraad bedrijventerrein van 331ha, waarvan Borchwerf met 187ha het grootste terrein is.
  • Borchwerf I is een multimodaal terrein dat ontsloten is door weg (A17), spoor en havenfaciliteiten.
  • Het terrein heeft een gemengd karakter, maar met veel logistieke bedrijven.
  • De enige honderden bedrijven die hier gevestigd zijn, zorgen tezamen voor een omzet van ca. 1 miljard euro en bieden werkgelegenheid aan ruim 12.000 mensen.


...netwerkt
VOC Ondernemers­concert nu al een begrip

...onderneemt
Een uit de hand gelopen hobby

...viert
Florijn Business Club viert 15-jarig bestaan met nieuwe naam

...lost op
REWIN ondersteunt innovatief bedrijf uit Roosendaal

...hergebruikt
Hergebruiken van producten spaart MKB'er kosten

...inventariseert
'Tijdig inventariseren gevolgen wetswijzigingen!'

...belegt
De Beleggings­adviseurs

...groeit
Het vliegwiel van Etten-Leur: de ene ontwikkeling zet de andere in gang

...sport
Grote plannen voor een sportief Etten-Leur

...presenteert
Hotels in Etten-Leur hebben elk hun eigen charme

...organiseert
Waar het goed wonen is, is het ook goed werken

...ontwikkelt
Grootse plannen met cultuur, toerisme en recreatie

...winkelt
MKB serieuze gesprekspartner van gemeente

...werkt samen
Durven investeren in de toekomst

...plant
Borchwerf maakt er werk van

...opent deuren
Grensverleggend Ondernemen

...rijdt
Zakelijk onderweg

...spreekt
In 't kort

...verbouwt
NVB: 'Meer bedrijven willen verhuizen of verbouwen'

...verkoopt
Pand familiebedrijf vrij van overdrachts­belasting