In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
April 2007

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
www.storimansenpartners.nl
www.sitesupport.nl
www.deondernemer.com

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...

'De kracht van de regio laten zien, dan heb je iets te vertellen!'

Door de gunstige ligging tussen de wereldhavens Rotterdam en Antwerpen ziet West-Brabant een aantal unieke kansen op zich af komen. Regionalisering is het toverwoord: West-Brabantse gemeenten werken op verschillende terreinen met elkaar samen om de kansen te verzilveren.


Wethouder drs. A. Adank van de gemeente Breda en burgemeester drs. J. van Agt van de gemeente Etten-Leur.

Wethouder drs. A. Adank van de gemeente Breda en burgemeester drs. J. van Agt van de gemeente Etten-Leur, zijn respectievelijk voorzitter en lid van het dagelijks bestuur van SES. In de Sociaal-Economische Samenwerking (SES) West-Brabant werken achttien gemeenten samen aan strategische allianties op het gebied van economische zaken, bedrijventerreinen, arbeidsmarkt en werkgelegenheid, plattelandseconomie en toerisme en recreatie.

Een aantal gemeenten is vertegenwoordigd op de Regio Business Dagen van 18 en 19 april. "Een uitstekend middel om naar buiten te treden", vindt Adank. "We hebben een aantal malen succesvol aan de beurs meegedaan. De laatste jaren zie je dat het bedrijfsleven echt behoefte heeft om op deze manier te netwerken; ook met de gemeenten. Het is goed dat wij ons gezamenlijk presenteren. Zo kunnen we laten zien dat we regionaal aan de weg timmeren."

SES-activiteiten
Van Agt vertelt dat één van de concrete activiteiten van SES een onderzoek naar het winkelgedrag, het koopstromenonderzoek, in West-Brabant is geweest. "Dat is de opmaat naar een zekere beleidsformulering. Een andere, meer actuele, concrete activiteit is het SES-rapport rond de bedrijventerreinen in West-Brabant. Hierin wordt een inventarisatie gemaakt van beschikbare bedrijventerreinen en een beeld geschetst van wat er in de toekomst nodig zou zijn. Er is spanning tussen het aanbod nu en de vraag straks. SES adviseert gemeenten dan ook actief te zijn in het ontwikkelen van nieuwe terreinen." Van Agt erkent met enig understatement dat de adviezen van SES ' indringender mogen worden beleefd'. "De gemeenten hebben het adviesorgaan in gemeenschappelijkheid opgericht; de adviezen zouden meer geëffectueerd mogen worden."

Hij weet dat de adviezen van SES in strijd kunnen zijn met de lokale opvattingen. "Maar woorden zonder daden kunnen zó naar het oud papier. Beseft moet worden dat de gemeente is toegetreden tot een instituut dat als taak heeft voorstellen te doen voor de economische ontwikkeling. Als dan blijkt dat er bijvoorbeeld bedrijventerreinen nodig zijn om antwoord te geven op de vraag naar werkgelegenheid, dan moet dat vertaald worden naar het ontwikkelen van die terreinen. SES verwacht dat de leden -de aangesloten gemeenten- de adviezen opvolgen." Adank benadrukt de financieel-economische kant van het verhaal: "Om de bedrijventerreinen in West-Brabant te revitaliseren zijn honderden miljoenen euro nodig. Daar hebben we rijks- en Europees geld voor nodig. Als wij er als regio niet aan uitkomen hoe we dat geld gaan verdelen, welk terrein we gaan opknappen, verdwijnt het geld naar Midden-Brabant, Drenthe of Limburg. We moeten dus gezamenlijk die verantwoordelijkheid nemen."

Onderwijs
Adank: "Wij vinden de ontwikkeling van onderwijs vooral het VMBO en MBO van cruciaal belang voor het doorzetten van de economische groei van onze regio. We moeten het bedrijfsleven en het onderwijs bij elkaar brengen en inzetten op werkgelegenheid. Voor zeker 60 tot 70 procent van onze kinderen zijn VMBO en MBO het eindonderwijs. Dat betekent dat ze daarna een beroep gaan uitoefenen en dus goed gekwalificeerd moeten zijn. Deze jongeren zijn onze toekomst, we moeten voor hen structureel werkgelegenheid creëren. We willen ons arbeidspotentieel toch niet naar de Randstad of Oost-Brabant zien verdwijnen? Er liggen kansen genoeg. Maintenance Valley, Moerdijkse Hoek, de logistieke sector, procesindustrie, agrarische industrie noem maar op."

Toerisme
SES houdt zich ook bezig met de regionale ontwikkeling van toerisme. Van Agt: "De bewegwijzering van de fietspaden, het West-Brabantse fietsroutenetwerk is een goed voorbeeld. Ook op het gebied van de watersport is het een en ander ontwikkeld en vergeet de revitalisering van het platteland niet!" Van Agt vindt dat toerisme in West-Brabant grote kansen biedt. "Toerisme hebben we nog lang niet goed uitgenut. Vincent van Gogh is natuurlijk dé toeristentrekker bij uitstek. Er zijn nog veel items die vermarkt kunnen worden. De verdedigingslinies, de forten, het fenomeen Nassau." Ook Adank vindt dat de regio veel potentie heeft. "Toeristen kunnen we enorm leuke arrangementen bieden."

Gemeentewet:
handicap voor regionalisering Naast SES kent deze regio nog een samenwerkingsverband van gemeenten: de West-Brabantse Vergadering. Ook de Zeeuwse gemeente Tholen heeft zichdaarbij aangesloten. Adank: "De grotere thema's voor de regio worden in deze West-Brabantse Vergadering door een regiegroep bestaande uit negentien bestuurders -meest burgemeesters- opgepakt.

Denk aan een onderwerp als hoe om te gaan met de A 27. Dat is een enorm belangrijke verkeersader voor West-Brabant." Hij vertelt dat deze 'West-Brabantse Vergadering, onder voorzitterschap van de Bredase burgemeester Van der Velden met één mond wil spreken. Op de vraag hoe om te gaan met de tegengestelde belangen reageert Van Agt: "Het gaat ook niet helemaal van een leien dakje. Natuurlijk bestaan er tegengestelde belangen. De kunst is om elkaar te overtuigen van het gemeenschappelijk belang waarmee West-Brabant is gediend.

Ik vind de gemeentewet, met de eed die de raadsleden afleggen een handicap is voor de regionalisering. Gemeenteraadsleden moeten volgens de gemeentewet het gemeentebelang dienen. Helaas staat er niet in de eedsformulering: het gemeentebelang in regionaal verband." Hij vindt dat er een omslag in denken nodig is. "In Etten-Leur hebben we in direct verband niks met de A-27 van doen, maar indirect natuurlijk wel. Een fatsoenlijke doorstroom van verkeer is voor ons ook belangrijk." "Regionalisering is beseffen dat een scope groter kan zijn dan het territorium van de gemeente", aldus de burgemeester van Etten-Leur. "Vanuit dat besef moeten we bedenken wat belangrijk is voor ons allen."xxxxxx

Eén geluid
Adank: "Als we vanuit West-Brabant één geluid laten horen, in plaats van tweedracht komt dat sterk over. De wereld bestaat niet uit gemeenten maar uit regio's. Ook internationaal, bijvoorbeeld richting Zuid-Duitsland of China, moeten we onze regiokracht laten zien. Dán hebben we iets te vertellen." Hij erkent dat dit nieuwe samenwerkingsverband soms bedreigend kan zijn voor Brabantstad of voor Zuid-Oost. "Maar toch gaan we het doen. Want we zijn geen knip voor de neus waard als we denken dat het bij de gemeentegrens ophoudt en dat de regio West-Brabant niks betekent.

West-Brabant heeft een eigen identiteit en een eigen kracht." Van Agt vult hem aan: "Laten we wel wezen. We zijn met 700.000 inwoners een forse regio. Dat inwonertal rechtvaardigt dat wij elkaar vinden in het ontwikkelen van een goed economisch klimaat. In West-Brabant moet het goed wonen, werken én recreëren zijn." "Kortom, er is nog veel te doen in onze regio. Voorwaarde is dat we onderkennen dat we elkaar daarbij nodig hebben en dat we eensgezinder optrekken."

De gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Etten-Leur, Breda, Moerdijk en de Kamer van Koophandel en het REWIN zijn te vinden tijdens de Regio Business dagen op 18 en 19 april op het West-Brabantplein. (Racketcen-trum aan de Terheydenseweg in Breda).

Meer informatie:
Internet: www.west-brabant.eu
Internet: www.seswestbrabant.nl


...inter­nationaliseert
West-Brabant profiteert enorm van globalisering

...legt contact
'Chinezen zijn harde werkers'

...specialiseert
Van Bedaf Metaal: van machinebedrijf naar totaaloplosser

...discussieert
West TOP bijeenkomst trekt 150 bezoekers

...handelt
"Productietijd kopen in een Chinese fabriek"

...start
100e Starterspas uitgereikt

...bezoekt
5e editie van de Regio Business Dagen West-Brabant

....groeit
'De kracht van de regio laten zien, dan heb je iets te vertellen!'

...regelt
Regio Business Dagen West-Brabant 2007 Racketcentrum Breda

...oogst
Onno Hoes: Het is nu tijd om te oogsten

...vervoert
EVO biedt praktische oplossingen

...zoekt
Transport en Logistiek biedt volop werk

...rijdt
zakelijk onderweg

...ontwikkelt
Trends in trucks

...koopt
Bedrijfsauto's: altijd maatwerk

...rekent
Reden voor optimisme rondom BPM-regels voor ondernemers

...versnelt
Mitsubishi laat zijn spierballen zien

...werkt efficient
Optimale efficiency in distributie

...levert
Opel nog altijd betrouwbaar

...strekt uit
VW reikt verder

...liegt niet
Ford uit het slechte weer

...belegt
De beleggingsadviseurs

...staat bij
Starterslift is een groot succes

...herkent
"Een jaar Blushuis: enthousiaste Blushuizers Ún ruimtegebrek"

...timmert
Bergen op Zoom timmert hard aan de weg

...spreekt
Blushuizers aan het woord

...bouwt
Solide fundament is onontbeerlijk

...betaalt
Vermindering faalkosten door intensieve samenwerking

...heeft behoefte
Behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen blijft onverminderd groot