In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
April 2007

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
www.sitesupport.nl
www.deondernemer.com
www.storimansenpartners.nl

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...

De Bedrijfs onroerend goed
Vermindering faalkosten door intensieve samenwerking

De toenemende faalkosten spelen de bouwsector parten. De grote vraag is hoeáde faalkosten kunnen worden beperkt. Uit onderzoek van Bouwkennis blijkt dat een ruime meerderheid van Nederlandse bouwsector denkt dat een toenemende samenwerking in het bouwproces ervoor zorgt dat faalkosten afnemen. Er is ook een grote groep die het hier niet mee eens is.De gedachte is dat als opdrachtgevers, ontwerpers, adviseurs, installateurs en bouwers nauwer samenwerken er kwalitatief hoogwaardiger gebouwen worden gerealiseerd, die bovendien beter aansluiten bij de steeds hogere wensen van de eindgebruiker. Voorstanders van een intensievere samenwerking, geven aan dat samenwerking ook zal zorgen voor minder faalkosten. Als er intensiever wordt samengewerkt kunnen de marktpartijen namelijk bogen op de kennis en ervaringen van anderen, waardoor de kans op bouwfouten kleiner wordt. Bovendien zorgt een betere afstemming van het totale project ervoor dat verschillende processen beter op elkaar aansluiten.

Denken de verschillende bouwpartijen dat een toenemende samenwerking in het bouwproces er inderdaad voor zorgt dat faalkosten afnemen? Een meerderheid denkt van wel. Van de bouwpartijen geeft 44 procent aan dat een toenemende samenwerking een positieve invloed heeft op de faalkosten. Iets minder dan een kwart denkt dat dit niet zo is. De verschillen tussen de marktpartijen zijn beperkt, maar over het algemeen kan gesteld worden dat de architecten het meest positief staan tegenover de stelling. Van hen zegt de helft dat een toenemende samenwerking zal zorgen dat de faalkosten afnemen. De hoofdaannemers B&U zijn het minst positief. Wellicht heeft dit te maken met de angst dat de hoofdaannemer bij een toenemende samenwerking.

...inter­nationaliseert
West-Brabant profiteert enorm van globalisering

...legt contact
'Chinezen zijn harde werkers'

...specialiseert
Van Bedaf Metaal: van machinebedrijf naar totaaloplosser

...discussieert
West TOP bijeenkomst trekt 150 bezoekers

...handelt
"Productietijd kopen in een Chinese fabriek"

...start
100e Starterspas uitgereikt

...bezoekt
5e editie van de Regio Business Dagen West-Brabant

....groeit
'De kracht van de regio laten zien, dan heb je iets te vertellen!'

...regelt
Regio Business Dagen West-Brabant 2007 Racketcentrum Breda

...oogst
Onno Hoes: Het is nu tijd om te oogsten

...vervoert
EVO biedt praktische oplossingen

...zoekt
Transport en Logistiek biedt volop werk

...rijdt
zakelijk onderweg

...ontwikkelt
Trends in trucks

...koopt
Bedrijfsauto's: altijd maatwerk

...rekent
Reden voor optimisme rondom BPM-regels voor ondernemers

...versnelt
Mitsubishi laat zijn spierballen zien

...werkt efficient
Optimale efficiency in distributie

...levert
Opel nog altijd betrouwbaar

...strekt uit
VW reikt verder

...liegt niet
Ford uit het slechte weer

...belegt
De beleggingsadviseurs

...staat bij
Starterslift is een groot succes

...herkent
"Een jaar Blushuis: enthousiaste Blushuizers Ún ruimtegebrek"

...timmert
Bergen op Zoom timmert hard aan de weg

...spreekt
Blushuizers aan het woord

...bouwt
Solide fundament is onontbeerlijk

...betaalt
Vermindering faalkosten door intensieve samenwerking

...heeft behoefte
Behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen blijft onverminderd groot