In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Juli 2007

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
www.deondernemer.com
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...

NVB zoekt naar mogelijkheden om herstructurering te bekostigen

Er moet snel iets gedaan worden aan de verloedering van verouderde bedrijventerreinen. Als het tij niet wordt gekeerd dreigen straks vijftigduizend hectaren, oftewel honderdduizend voetbalvelden, te verpauperen. Geld voor herstructurering van deze terreinen zou onder andere kunnen worden gevonden door het instellen van een zogenoemd vitaliteitsfonds. Een dergelijk fonds wordt gevoed door een verhoging van de grondprijs voor nieuwe terreinen, waarmee vervolgens de oude terreinen kunnen worden aangepakt. Het vrijstellen van overdrachtsbelasting bij herstructurering kan ook soelaas bieden.Dat stelt NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers in de 'Thermometer Bedrijfsruimten'. In deze jaarlijkse uitgave wordt de bedrijfsruimtemarkt tegen het licht gehouden. Uit het onderzoek blijkt dat na een paar lastige jaren de nieuwbouw van bedrijfsruimte er weer goed voor staat. In 2006 werd voor bijna 4,7 miljoen vierkante meter bouwvergunning aangevraagd. Een stijging van maar liefst 21 procent in vergelijking met het jaar daarvoor. De verwachting is dat het bouwvolume de komende jaren door zal groeien naar zeven miljoen vierkante meter in 2009 bij een bouwproductie van 2,6 miljard euro. Dit betekent een stijging van nog eens vijftig procent.

Grote vraag
De grote vraag naar nieuwbouw heeft als keerzijde dat de leegstand elders snel toeneemt, met als gevolg dat veel, vooral oudere, terreinen verpauperen. Vorig jaar telde Nederland ruim 3.600 bedrijventerreinen. Samen beslaan deze terreinen negentigduizend hectaren. Maar liefst een derde hiervan is verouderd. Omdat bedrijven zich niet graag vestigen op terreinen met een ongunstige ligging of slecht imago, dreigen deze te verworden tot 'no go areas' en broedplaatsen van criminaliteit. De verwachting is dat de huidige dertigduizend hectare aan problematische bedrijventerreinen in de nabije toekomst met maar liefst twintigduizend hectare zal toenemen. Ter vergelijking, dat zijn bij elkaar bijna honderdduizend voetbalvelden.

Vernieuwen
Het vernieuwen van deze terreinen of transformeren tot bijvoorbeeld woonwijken is natuurlijk mogelijk maar kostbaar. Sinds 1990 wordt er jaarlijks amper 175 hectare geherstructureerd, terwijl het areaal aan nieuwe terreinen sindsdien jaarlijks met 1.400 hectare uitbreidde. Dit heeft alles te maken met het feit dat de grond voor nieuwe bedrijven relatief goedkoop is.

Vitaliteitsfonds
De gemiddelde grondprijs op bedrijventerreinen bedroeg in 2006 slechts 110 euro per vierkante meter. Ter vergelijking: een vierkante meter grond voor woningbouw bedraagt gemiddeld ruim 330 euro. Als oplossing stelt NVB voor om de grondprijs voor nieuwe terreinen met 20 tot 25 procent te verhogen. Het geld dat met de verhoging wordt gegenereerd, moet vervolgens worden gestopt in een vitaliteitsfonds waaruit de herstructurering van verouderde terreinen wordt bekostigd. Overheden moeten het fonds vervolgens aanvullen omdat het hier ook gaat om werkgelegenheid en de verbetering van de openbare ruimte. Daarnaast moet de aanpak van dergelijke bedrijventerreinen van overdrachtsbelasting worden vrijgesteld.

Rol gemeenten
Een ander wapen in de strijd tegen de toenemende verloedering is dat de huidige rol van gemeenten op de bedrijfsruimtemarkt kleiner wordt. Maar liefst tachtig procent van alle bedrijventerreinen in ons land is nu in handen van gemeenten. Zij bieden, zo constateerde ook eerder de VROM-Raad grond zo ruim en goedkoop aan, dat verhuisbewegingen van ondernemers naar nieuwe terreinen worden uitgelokt en veel oude terreinen snel verpauperen. Gemeenten moeten daarom ook veel meer met projectontwikkelaars samenwerken om enerzijds kwalitatief goede nieuwe bedrijventerreinen te ontwikkelen en anderzijds voldoende aandacht te besteden aan het revitaliseren van de oude en verloederde terreinen. In het buitenland zijn al diverse goede voorbeelden van deze samenwerking te vinden. Belangrijk is dat nu ook in Nederland het marktmechanisme zodanig gestimuleerd wordt, dat herstructurering van de grond komt.


...investeert
Student brengt nieuws op internet

...went
Bio-producten hebben de toekomst

...schaft af
KvK: van instelling tot bedrijf

...zit
De stoel

...bekijkt
De stand van zaken

...beveiligt
Succesvolle aanpak inbraak, diefstal en vandalisme

...ontwikkelt
'Je kunt niet alles zelf doen'

....schreeuwt
Ruimteplanner geeft behoefte van ondernemers weer

...snuffelt
Bedrijven voor snuffelstage gezocht

...compenseert
Nadeelcompensatie: een lange weg te gaan

...vangt
Haring voor het goede doel

...vertegenwoordigt
Bedrijven vinden Beursvloer

...belegt
De beleggingsadviseurs

...vliegt
Skydiving: vliegen zonder vleugels

...verwent
De gast wil verwend worden

...campeert
Van camping tot multinational

...sport
De Stok, daar gebeurt het

...reist
Brabants 'reisbureau van het Jaar'

...winkelt
Breda is een toeristisch product

...kiest
Uitzendbureau van het jaar

...studeert
Hbo- opleiding voor campingbaas

...werkt
Werk maken van vakantie

...bouwt
Een perfecte opknapbeurt

...revitaliseert
Majoppeveld: Een terrein met potentie

...peilt
Nog steeds een dikke zeven

...rijdt
Zakelijk onderweg

...herstructureert
NVB zoekt naar mogelijkheden om herstructurering te bekostigen