In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
September 2007

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
www.deondernemer.com
www.sitesupport.nl
www.storimansenpartners.nl

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...

Aanpassing beveiliging op drie bedrijvenclusters

De collectieve beveiliging van het bedrijvencluster Goeseelsstraat (deelgebied van Doornbos), het zuidelijk deel van bedrijventerrein Hoogeind en het bedrijventerrein Steenakker wordt verbeterd. Dat betekent een aanvulling op het al jaren toegepaste systeem van surveilleren door politie en bewakingsbedrijven. Met financiële steun van de gemeente Breda en onder aansturing van de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Breda (SBBB) en het bijbehorende Ondersteuningsteam hebben de betrokken bedrijvenverenigingen de veiligheid in de eigen vestigingsomgeving onderzocht en beschreven.

Dit is onder meer een gevolg van een stedelijk Beveiligingsconvenant, dat in april 2005 door de zogeheten Partners in Veiligheid is aangegaan. Deze partners zijn Gemeente Breda, Politiedistrict Breda, Openbaar Ministerie Breda en Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging. Een van de uitwerkingen van dat convenant betreft de nu gepresenteerde beveiligingsplannen waaraan binnenkort nog een plan voor het bedrijventerrein Hazeldonk-Meer wordt toegevoegd. Enerzijds bevatten de plannen aanbevelingen om het ondernemerscollectief te versterken en anderzijds worden maatregelen voorgesteld om criminaliteit en vandalisme te beteugelen, zoals het aanbrengen van belemmeringen in vluchtroutes, het verbeteren van openbare verlichting, het op veiligheid gericht onderhoud van openbaar groen en het plaatsen van bewakingscamera's.

Om het plaatsen van deze camera's mogelijk te maken heeft de gemeenteraad kort geleden de bepalingen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) verruimd. Deze verruiming geeft de burgemeester de bevoegdheid een besluit te nemen over plaatsing en gebruik van bewakingscamera's op aangewezen bedrijventerreinen. Hoewel het bedrijfsleven in beginsel zelf dient te zorgen voor de eigen veiligheid heeft het college besloten om uit het budget 'veilig ondernemen' van het Grote Steden Beleid een investeringsbijdrage te leveren. Dit gebeurt vooral op verzoek van de verschillende bedrijvenverenigingen De belangrijkste reden voor de bijdrage is dat zonder gemeentelijke steun uitvoering van de verbeterplannen onhaalbaar zijn of slechts op langere termijn plaats gaan vinden. Hierbij is het optimaliseren van de vestigingsvoorwaarden voor bedrijven voor het college van doorslaggevende betekenis.

...verkoopt
Nederland wordt een cadeaubonnenland

...verandert
Elk seizoen is weer anders

...zit
De stoel

...bekijkt
De stand van zaken

...ontdekt
Grenzeloos innoveren met Syntens

...onderneemt
REWIN ondersteunt Bredase ondernemers met uniek concept

...start
Een vliegende start met Youpla

....ontvouwt
Activiteiten KvK in 2008

...leert
Export subsidie regeling PSB verruimd

...verkent
Barcelona verkennen

...geeft inzicht
Gezond eten voor ouderen

...helpt
Toppers helpen MKB

...biedt
Bolides op Rosada

...studeert
Foppe bij Avans

...peilt
Een lichte zomerdip: 6,9

...kijkt
Filmevenement in Amerikaanse stijl

...golft
Golfen ook voor jongeren

...revitaliseert
Nieuwe episode in opknapbeurt Krogten

...plant
Grote werkgever

...bouwt
Uniek wonen in het Bredase station

...bindt
Nieuw leven in de brouwerij

...werkt samen
Samenwerken over de grens

...koestert
Breda koestert haar studenten

...schaft af
Het wordt eenvoudiger

...ontwikkelt
De vliegende auto

...krijgt
MKB krijgt gratis advies

...groeit
Forse groei van postorderbedrijven

...vliegt
Blijven hangen boven Lelystad

...controleert
Helicon zit altijd in de lucht

...rijdt
Zakelijk onderweg

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...besteedt
Bezoekers Breda geven meer geld uit

...komt bijeen
Nassaulezing

...begint
Heuvel wordt dynamische wijk

...communiceert
Jonge ondernemer in oud gebouw

...draait
Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt draaien weer op volle toeren

...verbeterdt
Aanpassing beveiliging op drie bedrijvenclusters