In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Oktober 2000

advertenties
bees-delivery.be
www.storimansenpartners.nl
Conflicten oplossen met Mediation
Het gaat om de belangen, niet om de standpunten

Wie een geschil heeft, wil daar zo snel mogelijk vanaf. Een normale, werkbare verhouding tussen partijen is verre te verkiezen boven een juridisch steekspel. Dat mondt vaak uit in een tijd, geld en energie verslindende procedure bij de rechter. Bovendien biedt een vonnis van een rechter of arbiter niet altijd een oplossing. Steeds vaker valt daarom de keuze op mediation, het door bemiddeling gezamenlijk oplossen van een geschil. In West-Brabant zijn Mr. Bas Vollebregt en Cris Jan van der Riet uit Breda actief als mediator. Beiden zijn erkend door de Stichting Nederlands Mediation Instituut.

Dat tussen en binnen bedrijven geschillen ontstaan is bijna on- ontkoombaar. Helaas is de manier waarop die conflicten worden opgelost soms wat onbeholpen. Cris Jan van der Riet: ,,Uiteraard is het nodig dat er een rechterlijke instantie bestaat die zich over onenigheid uitspreekt wanneer we daar zelf niet meer uitkomen. Het punt is alleen dat we een beetje vergeten zijn om te proberen er eerst zelf uit te komen. Het vergt op een bepaalde manier wel een omslag in denken: niet de standpunten zijn belangrijk, maar het zijn de belangen die tellen. Belangen die vaak wederzijds zijn. Mediation probeert die belangen op een gestructureerde manier duidelijk te krijgen.

Mr. Bas Vollebregt: "Een kenmerk van een conflict is dat partijen zich vastbijten in hun standpunt. Daarbij wordt niet meer gekeken naar het achterliggende probleem. Het standpunt, en daarin willen volharden, is daarmee op de eerste plaats gekomen. Dat is jammer, want vaak moeten en willen partijen nog langer met elkaar werken, juist ook in het bedrijfsleven. Organisaties lijken soms emotieloze instellingen, maar ook bedrijven worden gevormd door mensen. Emoties, prestige en gezichtsverlies staan bij een conflict vaak een oplossing in de weg. Vaak speelt een bepaalde vorm van vergelding een rol. Hij heeft dit gedaan, dan doe ik dat; met andere woorden: hij is fout, dan ben ik het ook. Bemiddeling door een onafhankelijke mediator kan hierbij een uitweg bieden. Je ziet soms dat openingen in het gesprek ontstaan wanneer deze zaken duidelijk worden. Dan is er vaak al veel gewonnen. Mensen zitten soms weer sinds lang met elkaar aan tafel en worden min of meer gedwongen echt naar elkaar te luisteren. De praktijk leert dat daardoor meer begrip ontstaat voor elkaars belangen en gemakkelijker naar een gezamenlijke oplossing wordt gezocht. Dat is een van de redenen waarom het slagingspercentage bij conflictbemiddeling door een NMI-mediator zo hoog ligt."

Geschillen tussen bedrijven worden vaak voor de rechtbank uitgevochten. Een rechter kijkt niet zozeer naar wat voor beide partijen de beste oplossing is, maar tracht een juridisch afgewogen beslissing te nemen. Cris Jan van der Riet: ,,Een rechter heeft zich te houden aan de standpunten die hem worden voorgelegd. Op basis daarvan wijst hij vonnis. Een mediator kan creatiever omgaan met een oplossing waarbij de onderlinge relatie van partijen belangrijk is.''

Een ander nadeel van het beslechten van een conflict via de rechtbank is dat dit vaak een lange, slepende kwestie is, waaraan bovendien hoge kosten zijn verbonden. Bas Vollebregt: ,,De oplossing van een conflict dat voor de rechtbank wordt uitgevochten laat vaak een tot anderhalf jaar op zich wachten. Die periode kan stagnerend werken voor een bedrijf. Een mediator werkt vaak sneller, ook al doordat communicatielijnen korter zijn waardoor de problemen sneller worden opgelost. Daar komt nog bij dat mensen heel vaak zelf het beste weten hoe het conflict kan worden opgelost. Veel beter dan een rechter of een andere derde. Een mediator beslist zelf niks, hij schept de voorwaarden waarbinnen partijen dat kunnen doen. Daardoor is ook de acceptatiegraad van de oplossing aanzienlijk hoger dan bij een vonnis van de rechter.''

Bas Vollebregt vult aan: ,,Het is vaak een goed idee om in de leveringsvoorwaarden de conditie op te nemen dat bij geschillen een beroep wordt gedaan op een mediator. Wanneer een conflict eenmaal is ontstaan blijkt dit vaak moeilijker omdat tussen de partijen een groot wantrouwen kan bestaan. Juist doordat het voorstel voor bemiddeling van de andere partij afkomt, wordt het afgewezen. Daar zie je weer het standpunt-denken opdoemen. 'Zij willen het, dus zal er een adder onder het gras zitten'. Door bemiddeling in de leveringsvoorwaarden op te nemen kan er nadien geen discussie meer over bestaan.''


Het NMI is een strikt onafhankelijke organisatie met als doel de toepassing en de kwaliteit van mediation in Nederland te bevorderen. Op de internetsite van de stichting is een lijst van alle aangesloten mediators te vinden. (www.nmi-mediation.nl).


...informeert
De Ondernemer: Nieuw voor het bedrijfsleven

...schenkt
Gestolde emotie waar kies je voor?
Nostalgie of trends

...start
"De eerste 2 jaren zullen pittig zijn" Startende ondernemer Niels van Loon

...communiceert
BKD West-Brabant: Netwerken in eigen regio

...switcht
“Een politicus is ook een ondernemer” Joost Gielen switcht van politiek naar bedrijfsleven

...leert
Wie kan een ondernemer verder helpen?

...adviseert
Wat willen we met wap?

...bespreekt
Een katechismus, daar lijkt het op Gedragscode brengt de discussie over integriteit in de organisatie op gang