In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
November 2000

advertenties
www.deondernemer.com
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
MKB-Gemeenteprijs 2000 voor Etten-Leur
Lief zijn voor je ondernemers

De tijd dat ambtenaren zich 's middags de ochtendslaap uit hun ogen moesten wrijven wanneer zich een ondernemer aan het loket vervoegde, lijkt definitief voorbij. Zeker in Etten-Leur dat zich sinds september de meest ondernemersvriendelijke gemeente van Noord-Brabant mag noemen.

In opdracht van het MKB-Noord-Brabant deden Ruud Schrama en Sandra Zenden, beiden student aan de Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg, onder auspiciŽn van adviesbureau UniPartners Tilburg, onderzoek naar de voor MKB-bedrijven aardigste gemeente in Noord-Brabant. Zeventig gemeenten kregen de kans mee te dingen naar de eerste vijf plaatsen die uiteindelijk werden bezet door Etten-Leur, Cuijk, Heusden, Den Bosch en Waalwijk. Na een grondige doorlichting van deze gemeenten kwam Etten-Leur als aardigste uit de bus.
Het onderzoek, uniek in zijn soort, werd ondersteund door de provincie, de samenwerkende Kamers van Koophandel in Noord-Brabant en de stichting NKOV-zuid en diende volgens MKB-secretaris John Griep een dubbel doel. "We waren benieuwd hoe onze leden tegen gemeentelijke instanties aankeken en hoe toegankelijk deze voor de leden zijn. Anderzijds vonden we het belangrijk te horen hoe gemeenten omgaan met overleg met lokale ondernemers. Beide partijen hebben dus nut gehad van het onderzoek omdat met name deze zaken uit het onderzoek naar voren zijn gekomen." In eerste instantie werd aan de Brabantse gemeenten een een enquÍteformulier toegestuurd. Binnen de daarvoor gestelde termijn reageerden 38 gemeenten. Het formulier bevatte vragen over onderwerpen als lokale lasten, vergunningenbeleid en dienstverlening, communicatie en contacten met het lokale bedrijfsleven, bereikbaarheid en verkeer, ruimtelijk beleid, organisatie van het economische beleid en het startersbeleid. Aan de hand van de ingevulde vragenlijsten werden (de genoemde) vijf gemeenten aan een diepgaander onderzoek onderworpen. Dit gebeurde via verschillende interviews, zowel met de gemeenten zelf als met ondernemersverenigingen en de betreffende Kamers van Koophandel. Op die manier werd een wat kleuriger en meer divers beeld geschetst dan op basis van de vragenformulieren mogelijk was. Binnen de interviews kwamen gedeeltelijk dezelfde onderwerpen aan de orde als bij de schriftelijke enquÍte. Nieuw in dit kader was het onderwerp stadspromotie dat zowel bij de Kamers als bij de ondernemersverenigingen aan de orde kwam.

Dat Etten-Leur winnaar is geworden van de MKB-Gemeenteprijs 2000, (een abstract bronzen beeldje dat op 6 september in Vught aan burgemeester Van Agt werd uitgereikt), heeft deze stad onder meer te danken aan het goede en structurele overleg tussen ondernemers en gemeente, de goede zorg voor infrastructuur en bereikbaarheid, de goede communicatie met ondernemend Etten-Leur en het centrale loket waar de ondernemer met alle vragen terecht kan. Het centrale loket wordt onder andere gevormd door een aantal contactambtenaren die, indien nodig, de ondernemer doorverwijzen of begeleiden naar de desbetreffende afdeling. Uit het onderzoeksrapport: 'Dit gehele proces, tot aan de afronding toe, staat onder een voortgangsbewaking. Daarnaast worden er ook informeel vele contacten aangegaan en onderhouden en bezoekt de burgemeester regelmatig de ondernemers op hun werkplek. Verder vindt met de IndustriŽle Kring twee keer per jaar en met het MKB vier keer per jaar regulier overleg plaats...' '... Ondernemers worden al in het 'keukenstadium' van de ontwikkeling van een bestemmingsplan betrokken en hebben daarnaast ook inspraak op de voortgang, het eindresultaat en de uitvoering van een bestemmingsplan. Ook worden initiatieven van de ondernemers uit serieus behandeld...'

MKB
Het MKB vindt in de gemeente Etten-Leur een 'open en welwillend bestuurlijk orgaan dat via de contactfunctionaris of via het reguliere overleg, (...) probeert mogelijke problemen bij ondernemers zo snel mogelijk af te handelen en een uitkomst te bieden waar dit toelaatbaar is.' Communicatie met de gemeente geschiedt zowel mondeling, telefonisch als schriftelijk perfect, waarbij rapporten op tijd verschijnen en agendapunten aan vergaderingen kunnen worden toegevoegd. 'Soms worden in samenwerking met het MKB bijeenkomsten georganiseerd waarbij ondernemers geÔnformeerd worden over de stand van zaken.'
De hoogte van de lokale gemeentelijke lasten blijkt van gemiddeld niveau. Het ruimtelijk beleid van Etten-Leur biedt, aldus het rapport, voldoende ruimte, zowel voor industrieŽn (Vosdonk) als voor winkeliers (centrum) waarbij het parkeerbeleid voor verbetering vatbaar is. Zeker wanneer wordt gekeken naar de toekomst.
Minder hallelujahverhalen, zijn er, aldus de ondernemers in het rapport, te melden over de externe promotie van de binnenstad. Daaraan kan best nog wat verbeterd worden, al laat het rapport in het midden wat dit dan zou kunnen zijn.

Kamer van Koophandel
Over het geheel genomen vindt de Kamer van Koophandel het contact tussen ondernemer en gemeente 'nog wat huiverig'. Zo niet in Etten-Leur, aldus het rapport, omdat contacten tusen lokale overheid en ondernemers goed gestructureerd en georganiseerd is. De Kamer rept, aldus het rapport, zelfs over de contactfunctionaris als 'probleemeigenaar die veel moeite doet voor de ondernemers'. Kun je het als ondernemer ooit beter treffen?

...ordent
Orde op zaken

...kiest
'Die bevlogenheid, gelukkig is die er nog'

...confronteert
'Burn-outpatiŽnten met hun neus op de feiten drukken'

...ontvangt
Lief zijn voor je ondernemers

...reageert
Burgemeester drs. J. van Agt:
'Ondernemingen zijn de basis van ons bestaan'

...onderneemt
Deelnemerslijst Bedrijven Kontakt Dagen

...groeit
Groeisupport denkt mee met ondernemers met groeivragen

...helpt
KvK helpt ondernemers verder op weg

...bekijkt
Leerlingen West-Brabantse scholen bezoeken bedrijven

...spreekt
Startersnetwerk Roosendaal bijeen in het nieuwe RBC-stadion

...innoveert
Nederland gaat digitaal
Uw link naar eigentijds ondernemen

...leert
Junior Kamer Zeeuwsch-Vlaanderen koestert BOS-project