In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
November 2000

advertenties
www.deondernemer.com
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
Burgemeester drs. J. van Agt:
"Ondernemingen zijn de basis van ons bestaan"

'Apetrots' toonde hij zich onlangs bij de uitreiking van de MKB-prijs voor de meest ondernemersvriendelijke gemeente van Noord-Brabant, burgemeester drs. J. van Agt van Etten-Leur. Deze eerste burger is echter niet alleen een representatief boegbeeld voor de gemeente; na een bestuurscrisis kreeg hij ook de portefeuille van economische zaken toegeschoven. Dubbel reden dus voor een gesprek met de man wiens binnenstad vandaag (1 november) totaal op de schop gaat.

"In de eerste plaats is de toekenning van die prijs natuurlijk een forse pluim op de hoed van al diegenen die zich ermee bezighouden. Intern betekent het een stuk stimulans en motivering om op de ingeslagen weg voort te gaan. We laten natuurlijk ook niet na om het op ons briefpapier te vermelden, zo zakelijk zijn we wel. Tussen ondernemersverenigingen en gemeente heeft het een bekrachtigende werking. Wij als gemeente dachten het al, maar nu zien anderen het ook, een beetje dat effect. Etten-Leur heeft op het gebied van ondernemersvriendelijkheid tientallen jaren een traditie. Al in de jaren vijftig en zestig werd door vooruitziende ondernemers al buitengewoon meegedacht met de plannen van de gemeente. Dat is nog steeds zo. We hebben geluk gehad met de besturen van zowel MKB als de IndustriŽle Kring Etten-Leur. Mensen met gevoel en visie met wie problematieken konden worden doorgesproken en die daarvoor verantwoordelijkheid wilden dragen. Dat zijn toch pluspunten waar je moeilijk omheen kunt. In het juryrapport van het onderzoek wordt als positief punt genoemd dat ondernemers hier al in een vroeg stadium betrokken worden bij de voorbereiding van plannen. Kennelijk is dat opvallend, maar ik ben er wel een fervent voorstander van. Als hier iets wordt bedacht is daar vaak een oriŽntatie aan vooraf gegaan. Hoe denken ondernemers erover? Voor de plannen definitief worden vastgesteld worden ze aan hen voorgelegd, wat denken jullie hiervan. Met het commentaar vanuit de ondernemerswereld proberen we toch ons voordeel te doen. Er bestaat hier een nauwe verwevenheid tussen ondernemers en gemeente. Onze mensen nemen ondernemers mee door het labyrint van voorschriften dat wij als gemeentebestuur toch vertegenwoordigen. Zo komen wij tot het maatwerk dat we als gemeente aan ondernemers bieden. Dat wordt dan bijzonder gevonden. Ik moet er eerlijkheidshalve wel bij zeggen dat een dergelijke samenwerking samenhangt met het formaat van de stad. In Etten-Leur is de menselijke maat nog aanwezig, terwijl we niet zo klein zijn dat er nauwelijks armslag is. In een aanzienlijk grotere stad zou dit moeilijker te realiseren zijn. Het feit dat ik naast mijn burgemeesterspost de portefeuille van economische zaken onder mijn beheer heb is op een bepaalde manier gemakkelijk omdat ik zo de wethouder niet voor de voeten kan lopen. Het een gaat met het ander gepaard. Wat ik doe is lijntjes openhouden en als het nodig is met het oliespuitje rondlopen om de machinerie draaiende te houden. Zo simpel is dat."

Basis
Dat 'die machinerie' in Etten-Leur goed draait is bekend. De stad behoort tot die Brabantse steden met een uitstekend vestigingsklimaat. Van Agt: "Ondernemingen vormen voor Etten-Leur de basis onder het bestaan. De stad kent van oudsher een sterk agrarisch karakter maar heeft zich natuurlijk ontwikkeld tot een van de grotere industriegemeenten van Noord-Brabant. Zonder ondernemingen is Etten-Leur niet denkbaar, ze vormen de basis van ons bestaan. Dat geldt evenzeer voor nieuwe bedrijven. Ze zijn welkom maar als er een keuze gemaakt moet worden hebben onze eigen bedrijven voorrang." Het MKB-juryrapport rept over het feit dat Etten-Leur niet veel doet aan actieve acquisitie van bedrijven. Van Agt vindt dat logisch. "Ten opzichte van de vraag is er toch nog een ondermaat aan aanbod. Wij werken nauw samen met REWIN, die hierin een vooruitgeschoven post vervult. Zij vervullen die acquisitierol beter dan wij dat kunnen. Voor de rest houden we natuurlijk ogen en oren open, bezoeken Bedrijven Kontakt Dagen maar daarmee houden onze instrumenten wel zowat op. We moeten mijns inziens ook oppassen dat we niet te zeer op die acquisitierol te gaan zitten om te vermijden dat we te veelvuldig neen moeten verkopen. Onze industrieterreinen zijn natuurlijk ook nadrukkelijk bedoeld voor onze eigen mensen. Gelukkig hebben we in Etten-Leur nog wel wat ruimte. Een dikke dertig hectare netto is nu in ontwikkeling op Vosdonk-West. Verder is er nog een vrij kleinschalig terrein van twaalf hectare op Attelaken waarbinnen wonen en werken wordt gecombineerd. Ook daar zijn we nu volop bezig. Voor de verdere toekomst zijn er uitbreidingsplannen, met een nadruk op het woord plannen. We hebben - interactief met de bevolking - een toekomstvisie opgesteld die uitkijkt naar het jaar 2030 die we zodanig hebben geÔnterpreteerd dat we tot die tijd toch nog zo'n 120 hectare moeten bijbouwen. Als dat allemaal doorgaat zijn we voorlopig dus nog even bezig."

Bezig
Bezig is de gemeente Etten-Leur sowieso. Vandaag, 1 november, gaat de spade de grond in voor een grootschalig centrum revitaliseringsplan. Van Agt: "Over een lengte van zes, zeven kilometer wordt zo ongeveer elke vierkante meter omgewoeld, wat vergaande effecten heeft op de bereikbaarheid van de binnenstad. En dat is niet het enige. We zijn al een tijd bezig want ook de aanleg van de ringweg om de gemeente heen heeft natuurlijk effecten gehad." Was Etten-Leur in de situatie vůůr de openstelling van de nieuwe ringweg ťťn grote zichtlocatie, tegenwoordig liggen veel bedrijven achter de wal verscholen. Van Agt: "Er zijn natuurlijk veel pluspunten aan verbonden. Niet meer door de gemeente hoeven rijden met al zijn verkeerslichten bijvoorbeeld, het bedrijfsleven heeft daar voordeel van. Bovendien heeft het nieuwe industrieterrein wel degelijk zichtmogelijkheden. Maar een nadeel is inderdaad dat het doorgaande verkeer voorheen het winkelcentrum kon zien. Een centrum dat nu meer verborgen blijft. We willen ook aan automobilisten duidelijk maken dat achter die mooie omwalling een heel vitale gemeente ligt. We zijn ermee bezig, maar dat gaat niet een-twee-drie. De komende jaren moeten landmarks duidelijk maken dat achter die wal heel wat interessants valt te beleven." Van Agt meent dat ook hier gemeente en ondernemers eendrachtig moeten proberen de negatieve effecten van de tijdelijk verminderde bereikbaarheid te compenseren. Zuchtend stelt hij vast dat het voor ondernemers een 'investering in de toekomst' betreft. "Zij en de gemeente moeten samen proberen te roeien met de riemen die er liggen. Het is niet makkelijk natuurlijk voor een winkelier omdat hij toch de handicap heeft dat het centrum op zijn kop ligt. De potentiŽle klant kan die ondernemer misschien wat moeilijker vinden, dus moeten wij onze uiterste best doen de bewegwijzering zo adequaat en goed mogelijk gestalte te geven. Anderzijds verwachten wij natuurlijk wel van ondernemers dat ze acties voeren en aan de weg blijven timmeren om de negatieve effecten zo klein mogelijk te houden. Het zal van twee kanten moeten komen om deze periode goed door te komen." Van Agt stelt dat wanneer ondernemers aantoonbaar door de plannen in moeilijkheden raken 'daar iets aan gedaan moet worden'. "Hopelijk komt het niet zover en we spannen ons tot het uiterste in om dat te vermijden. Ik verwacht het overigens ook niet." Het klinkt bemoedigend.

...ordent
Orde op zaken

...kiest
'Die bevlogenheid, gelukkig is die er nog'

...confronteert
'Burn-outpatiŽnten met hun neus op de feiten drukken'

...ontvangt
Lief zijn voor je ondernemers

...reageert
Burgemeester drs. J. van Agt:
'Ondernemingen zijn de basis van ons bestaan'

...onderneemt
Deelnemerslijst Bedrijven Kontakt Dagen

...groeit
Groeisupport denkt mee met ondernemers met groeivragen

...helpt
KvK helpt ondernemers verder op weg

...bekijkt
Leerlingen West-Brabantse scholen bezoeken bedrijven

...spreekt
Startersnetwerk Roosendaal bijeen in het nieuwe RBC-stadion

...innoveert
Nederland gaat digitaal
Uw link naar eigentijds ondernemen

...leert
Junior Kamer Zeeuwsch-Vlaanderen koestert BOS-project