In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
November 2000

advertenties
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
www.deondernemer.com
Wisselwerking van kennis via de Business on Stage
Junior Kamer Zeeuwsch-Vlaanderen koestert BOS-project

De Junior Kamer Zeeuwsch-Vlaanderen is anno 2000 met het Business On Stage-project (kortweg de BOS) een nieuwe weg ingeslagen zonder het aloude JK- adagium 'learning by doing' uit het oog te verliezen. Integendeel: met deze verruiming van de horizon wordt op informele wijze een prima wisselwerking van kennis binnen het Zeeuws-Vlaamse bedrijfsleven bereikt. De BOS is de opvolger van de BOV ofwel de verkiezing van de Ondernemer met de Beste Visie.

Na zeven succesvolle BOV-jaren achtte de Junior Kamer Zeeuwsch-Vlaanderen de tijd rijp voor een verruiling van de BOV voor de BOS. Maar onveranderd blijft het gegeven dat het handelt om het grootste business-to-business evenement van Zeeuws-Vlaanderen. Het BOS-project is al maanden in volle gang. De weg wordt met stagebezoeken van ondernemers bij collega's in een totaal andere branche, geplaveid voor het groots opgezette BOS-evenement op donderdag 30 november in het Terneuzense Zuidlandtheater. Aldaar vindt de bekroning plaats van het BOS-project 2000 met als hoofdthema' s 'e-commerce' en 'visie op de toekomst'. 'Business on Stage' staat (vrij vertaald) voor 'zakenmensen op stage' en voor 'bedrijven in de spotlights'. Business On Stage is (in tegenstelling tot BOV) geen competitie. In totaal lopen tien Zeeuws-Vlaamse ondernemers/bestuurders een dag stage in een branche die hen eigenlijk vreemd is. ,,De bedoeling is dat juist hierdoor een leerzame en verrassende kruisbestuiving plaatsvindt. Elke stagiair krijgt twee vaste onderwerpen en acht onderwerpen naar keuze mee. Uit deze acht moeten ze er drie kiezen. 'E-commerce' en 'visie op de toekomst' zijn thema's die tijdens alle bezoeken aan bod komen. De keuzeonderwerpen zijn: milieu, wetgeving, marktontwikkelingen, personeelsbeleid, veiligheid, sociale verantwoordelijkheid, kwaliteitszorg en infrastructuur van Zeeuws-Vlaanderen. Wij denken dat het goed is om juist op het moment dat een project goed draait, te kiezen voor vernieuwing. Zo zorg je voor verrassingen en blijft het een uitdaging. Je kunt het een beetje vergelijken met topsporters die op het hoogtepunt van hun carriŤre stoppen", aldus BOS-voorzitter Jos Sollie die in het dagelijks leven directeur is van Auto Euro Delta te Terneuzen en Hulst." Om in de sfeer van de BOS-voorzitter's beeldspraak te blijven: een voetballer verruilt zijn Nederlandse topclub voor een nieuwe carriŤre bij een buitenlandse topclub.

Managementniveau
,,Ondanks het feit dat het moet gaan om bedrijven van verschillende branches, moet het stage lopen wel zin hebben. Van belang is de organisatiestructuur op managementniveau. En bij deze uitwisseling komt dus ook de visie van de ondernemers of bestuurders om de hoek kijken. Ja, het woord stage bij de BOS is ruimer dan visie bij de BOV." Mark Neelemans van Fotostudio Neelemans uit Terneuzen maakt opnames van de stagebezoeken die op 30 november aan het ondernemende publiek worden getoond. Tijdens het eigenlijke BOS-evenement leert ondernemend Zeeuws-Vlaanderen middels dia- en video-opnames van ondernemend Zeeuws-Vlaanderen. Voorts introduceert de Junior Kamer Zeeuwsch-Vlaanderen op deze dag een gastspreker die een gloedvol betoog zal houden over het hoofdthema 'e-commerce' ofwel zakendoen via internet. Tevens is er tijdens het grootste zakelijk trefpunt van Zeeuws-Vlaanderen - ongeveer 400 ondernemers - weer een receptie en een buffet. De termen business en stage zijn de sleutelwoorden in de nieuwe opzet. Terwijl het eerste woord voor zich spreekt - het blijft tenslotte een business-evenement van en voor bedrijven - is 'stage' voor tweeŽrlei uitleg vatbaar. Jos Sollie: ,,Stage is Engels voor podium, maar ook Nederlands voor oefen- of proefperiode. Bij de BOV was een onderverdeling te maken in een wedstrijdelement (de verkiezing), een leerelement (gastspreker) en een sociaalelement (zakelijk trefpunt en gezelligheid). In de nieuwe opzet vervalt het wed-strijdelement, terwijl het leerelement wordt uitgebreid met stage lopen. Zo wordt verder invulling gegeven aan het motto 'learning by doing' van de Junior Kamer."

Zelf aanmelden
Stagiaires en stagebedrijven zijn dit jaar nog gekozen door de BOS-commissie, vanaf volgend jaar kunnen beide partijen zich zelf aanmelden. Overigens moet het begrip 'ondernemer' ruim worden uitgelegd. Zo valt hieronder bijvoorbeeld ook de directeur van een school. In casu bezoekt directeur E. van den Hooven van Scholengemeenschap De Rede uit Terneuzen binnenkort de op een steenworp afstand gelegen multinational Dow Benelux. Een gemeentebestuurder opereert eveneens binnen de marges van de Business On Stage. Burgemeester G. Noordewier van Oostburg brengt weldra een bezoek aan Pabo te Walsoorden, groot postorderbedrijf in erotische producten. Eerder vond al het stagebezoek plaats van directeur J. Klap van Outokumpu Steel Processing (Axel) bij P. Rademacher, directeur algemene zaken van de ziekenhuisgroep Zeeuws-Vlaanderen. Hetzelfde kan gezegd worden van de stage van K. van de Vijver, voorzitter van de Brabants Zeeuwse Werkgevers organisatie (BZW) Kring Zeeuws-Vlaanderen bij De Halve Maan Brouwerij in Hulst. Verder bezocht J. de Rijk van HCG Industrieservice in Terneuzen onlangs in de haven stadgenoot L. Muller van Multraship Towage & Salvage en J. Fassaert (Fassaert Beton) bezocht het ondernemersechtpaar Van Dronkelaar van Even Kijken Woninginrichting in Zuidzande. De allereerste stage werd gelopen door F. Reijniers (directeur Elektra' 21) bij algemeen directeur E. de Ruijsscher van AZV Wegenbouw uit Sluiskil. De conclusie van de reeds plaatsgevonden stagebezoeken is eensluidend: alle ondernemers zijn zeer enthousiast over het BOS-project van de Junior Kamer Zeeuwsch-Vlaanderen. Een gegeven dat voorzitter Sollie uiteraard tot tevredenheid stemt.

Ontplooien
,,Junior Kamer is een internationale club van ondernemende jonge mensen tot 40 jaar met zoals boven geschetst 'learning by doing' als doelstelling. Serieuze onderwerpen en projecten worden gecombineerd met het onderhouden van zakelijke en vriendschappelijke relaties. Door leerprojecten op te zetten en uit te voeren, krijgen leden de mogelijkheid zich breder te ontplooien. Ten behoeve van het werk, maar ook ten behoeve van de eigen ontwikkeling. Junior Kamer Zeeuws-Vlaanderen telt zo'n 30 leden. Een lidmaatschap is wel vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Kijk bijvoorbeeld naar het BOS-project waarvoor de leden zich de nodige inspanningen moeten getroosten."

Eeuwige roem
Jos Sollie is de opvolger van Nynke van der Ploeg - directeur VVV Zeeuws-Vlaanderen - die leiding gaf aan de vroegere BOV-commissie en mede de pr behartigt voor de BOS. Zij legt uit dat verleden jaar 'eeuwige roem' was weggelegd voor het bedrijf Gebr. Pladdet uit Biervliet, winnaar van de BOV-trofee 2000. Nynke van der Ploeg is eveneens zeer te spreken over de nieuwe weg die is ingeslagen. Zij bemerkt in ondernemend Zeeuws-Vlaanderen veel positieve reacties betreffende het BOS-project. Karlie van de Vijver, voorzitter van de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging Zeeuws-Vlaanderen, heeft jarenlang aan het roer gestaan van een eigen bedrijf. Een persoonlijkheid in het Zeeuws-Vlaamse bedrijfsleven die weet van de hoed en de rand. Ooit, in 1996, sleepte hij de Beste Ondernemers Visie-trofee in de wacht met zijn bedrijf Van de Vijver-Cammaert. Inmiddels heeft hij zijn bedrijf verkocht, maar is nog wel als adviseur verbonden aan Hydrauvision (voorheen Van de Vijver-Cammaert), de nieuwe naam van het bedrijf in hydrauliek.

Eeuwige roem
Jos Sollie is de opvolger van Nynke van der Ploeg - directeur VVV Zeeuws-Vlaanderen - die leiding gaf aan de vroegere BOV-commissie en mede de pr behartigt voor de BOS. Zij legt uit dat verleden jaar 'eeuwige roem' was weggelegd voor het bedrijf Gebr. Pladdet uit Biervliet, winnaar van de BOV-trofee 2000. Nynke van der Ploeg is eveneens zeer te spreken over de nieuwe weg die is ingeslagen. Zij bemerkt in ondernemend Zeeuws-Vlaanderen veel positieve reacties betreffende het BOS-project. Karlie van de Vijver, voorzitter van de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging Zeeuws-Vlaanderen, heeft jarenlang aan het roer gestaan van een eigen bedrijf. Een persoonlijkheid in het Zeeuws-Vlaamse bedrijfsleven die weet van de hoed en de rand. Ooit, in 1996, sleepte hij de Beste Ondernemers Visie-trofee in de wacht met zijn bedrijf Van de Vijver-Cammaert. Inmiddels heeft hij zijn bedrijf verkocht, maar is nog wel als adviseur verbonden aan Hydrauvision (voorheen Van de Vijver-Cammaert), de nieuwe naam van het bedrijf in hydrauliek.

Bierbrouwerij
Van de Vijver was op stagebezoek bij de Hulster bierbrouwerij. ,,Men wilde bij De Halve Maan weten hoe ik begonnen ben. Belangrijker dan kennis zijn kennissen: Naamsbekendheid is erg belangrijk. Persoonlijke contacten bij het ondernemerschap zijn van groot belang. In mijn jonge jaren had ik wel eens een brouwerij bezocht, maar had er toch geen idee van wat ik zou tegenkomen bij een kleine ambachtelijke brouwerij als De Halve Maan. De mout wordt gekocht in BelgiŽ en wordt uiteindelijk hier vermalen tot bier via toevoegingen en een gistingsproces. Er werden open gesprekken gevoerd." De Halve Maan heeft duidelijk een visie op de toekomst voor ogen. Dat onderkent ook Van de Vijver. ,,Er wordt geÔnvesteerd in het bedrijf. Het bedrijf wordt verbouwd en vernieuwd zodat volledig voldaan kan worden aan de eisen van de tijd. Ook thema's als kwaliteitszorg, milieu en wetgeving en marktontwikkeling zijn in een branche als deze uiteraard ter sprake gekomen. De Halve Maan beschikt over een klein labo (laboratorium) en wisselt kennis uit met de universiteit van Leuven. Op die manier wordt de kwaliteit in de gaten gehouden. Wat wetgeving betreft is het zo dat men kleine bedrijven wat meer tijd moet geven. Kleine bedrijven kunnen namelijk niet meteen inspelen op wetsveranderingen. Belangrijk is dat men een redelijke termijn krijgt om aanpassingen te verrichten. Het moet niet te abrupt gaan. Kijk naar de boeren, die hadden ook meer tijd nodig inzake nieuwe eisen voor sproeien van uien. Inmiddels hebben ze een termijn van drie jaar gekregen. Bij een kleine sector kan men echter minder makkelijk een vuist maken." Ondernemer John Vermeersen van De Halve Maan kan alleen maar instemmen met de wijze woorden van Van de Vijver. ,,Met heel veel inspanning kunnen we aan alle wettelijke bepalingen voldoen. Er zijn relatief minder kleine bedrijven dan vroeger en de wetgeving is toch hoofdzakelijk gericht op grotere bedrijven. Zeker voor een kleine brouwerij als De Halve Maan is het alle zeilen bijzetten om te voldoen aan de wettelijke vereisten." E-commerce is dus het centrale thema tijdens het Business On Stage evenement op 30 november in het Terneuzense Zuidlandtheater. Vanzelfsprekend is dit onderwerp ook ter sprake gekomen tijdens het stagebezoek in De Halve Maan. De Hulster bierbrouwerij heeft een kleurrijke eigen website. Via www.halvemaan.com komt men alles te weten over historie, huidige stand van zaken en toekomstplannen van de ambachtelijke Halve Maan brouwerij. De excursies in De Halve Maan, onder het genot van enkele pintjes, zijn befaamd. In deze vorm werd ook het BOS stagebezoek gegoten. Gemoedelijk werd het Junior Kamer principe 'learning by doing' eer aan gedaan.

Interessant
Frans Reijniers (Elektra'21) en Eric de Ruijsscher (AZV) blikken eveneens met tevredenheid terug op 'hun stage'. Reijniers: ,,Het was niet alleen leerzaam, maar ook interessant omdat je toch een keer mee kunt kijken achter de schermen in een totaal andere branche. Daarnaast zijn er ook overlappingsgebieden tussen AZV en Elektra'21 zoals het thema van de werving van personeel. Het is moeilijk in Zeeuws-Vlaanderen om aan technici in het middenkader te komen. Visie op de toekomst? Dat is ter sprake gekomen in die zin dat we niet bang moeten zijn in Zeeuws-Vlaanderen. Dat we uit moeten gaan van eigen kracht. Eric de Ruijsscher kwam eigenlijk wel met een leuk idee in dit verband. Hij sprak over een wervingscampagne om personeel naar Zeeuws-Vlaanderen te halen. Daarbij moet het wonen en leven in Zeeuws-Vlaanderen gepromoot worden want wat dat betreft hebben we natuurlijk meer te bieden dan elders. We hebben zitten filosoferen over 'Zeeuws-Vlaanderen als onaantrekkelijke regio'. Dat idee heeft men namelijk buiten de regio over Zeeuws-Vlaanderen. Maar als men eenmaal de stap heeft gewaagd dan wil men ook nooit meer weg uit Zeeuws-Vlaanderen." Primaire vraag is echter hoe mensen warm te maken voor Zeeuws-Vlaanderen. Beide ondernemers wisselden dus ook hierover van gedachten. Evenals over onderwerpen als milieu en 'e-commerce', het centrale thema van de BOS De Ruijsscher: ,,Bij AZV speelt e-commerce echter niet zo. Alleen, op zich wel grappig, we zorgen wel voor kabels en leidingen ten behoeve van e-commerce, bijvoorbeeld voor KPN."

...ordent
Orde op zaken

...kiest
'Die bevlogenheid, gelukkig is die er nog'

...confronteert
'Burn-outpatiŽnten met hun neus op de feiten drukken'

...ontvangt
Lief zijn voor je ondernemers

...reageert
Burgemeester drs. J. van Agt:
'Ondernemingen zijn de basis van ons bestaan'

...onderneemt
Deelnemerslijst Bedrijven Kontakt Dagen

...groeit
Groeisupport denkt mee met ondernemers met groeivragen

...helpt
KvK helpt ondernemers verder op weg

...bekijkt
Leerlingen West-Brabantse scholen bezoeken bedrijven

...spreekt
Startersnetwerk Roosendaal bijeen in het nieuwe RBC-stadion

...innoveert
Nederland gaat digitaal
Uw link naar eigentijds ondernemen

...leert
Junior Kamer Zeeuwsch-Vlaanderen koestert BOS-project