In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Februari 2002

advertenties
www.storimansenpartners.nl
bees-delivery.be
Blik op de toekomst
Bedrijventerrein Majoppeveld

Er is veel gaande op het Roosendaalse bedrijventerrein Majoppeveld. De eerste bouwactiviteiten vonden aan het einde van de jaren veertig plaats en ook in dit tijdsgewricht is er volop activiteit. Het terrein wordt gerevitaliseerd en onder meer Bouwgroep Moonen is druk bezig de verdere uitbreiding te realiseren.


Luchtfoto Majoppeveld

Majoppeveld-Noord was het eerste deel van het huidige terrein dat ontwikkeld werd. Eind jaren veertig verschenen er al de eerste bedrijven. Door de jaren heen kwamen er steeds nieuwe delen bij. Inherent aan een oud bedrijventerrein is dat de tand des tijds er steeds meer aan gaat knagen. Vier jaar geleden werd daarom het revitaliseringsproject gestart. Vanuit het ministerie kwam subsidie voor de Roosendaalse plannen. De slogan 'Majoppeveld op de schop' deed zijn intrede. Ondertussen zijn een aantal zaken gerealiseerd en liggen er nog meer verbeteringen op de plank. "Er zullen onder meer delen van de Leemstraat, Bredaseweg, Schotsbossenstraat en J.F. Vlekkestraat gereconstrueerd worden. Je kunt dan denken aan bodemsanering indien nodig en vervanging van het rioleringsstelsel. Verder zal de Leemstraat worden doorgetrokken om een betere ontsluiting te krijgen," weet Kees Kools van de gemeente Roosendaal.

Eerste schaap
Onontbeerlijk in dit proces is de medewerking van de ondernemers op het verouderde bedrijventerrein. "We hebben wat dat betreft weinig te klagen. Veel bedrijven zijn georganiseerd in de Contactgroep Majoppeveld," vertelt Kools. "Dat is positief, want bedrijven hebben ook hun eigen verantwoordelijkheid. Als ondernemers bijvoorbeeld hun panden opknappen, heeft dat een positieve uitstraling voor het hele terrein. Door ondernemers te stimuleren, proberen wij als gemeente die ontwikkeling van de grond te krijgen. Het is vaak zo dat als het eerste schaap over de dam is, de rest vanzelf volgt," aldus Kools. Een pijnpunt op Majoppeveld betreft enkele leegstaande panden. Ze zijn eigendom van beleggers die dromen van gouden bergen rendement. Probleem is echter dat deze panden niet onderhouden worden; dus verpauperen en minder waard worden. Ze zijn dan moeilijker verkoopbaar en geven ook het bedrijventerrein een slechte uitstraling. "Wij proberen in gesprek te komen met deze beleggers en ze te bewegen óf hun pand op te knappen óf te verkopen," vertelt Kools. Doelstelling voor de langere termijn is het realiseren van een vorm van parkmanagement op Majoppeveld. Bedrijven moeten meer met elkaar samenwerken en zorgen voor een duurzaam beheer van het bedrijventerrein. "We vinden dat de gemeente daar vooral de eerste jaren een aanjagende rol in moet hebben," vertelt Kees Kools. "Op een bepaald moment moet het staan en dan is het zaak voor de bedrijven het verder te onderhouden en uit te breiden. Parkmanagement biedt veel voordelen voor ondernemers. Denk maar eens aan gezamenlijke afvalverwerking, beveiliging of energie-inkoop. In Roosendaal hebben we voor dat laatste al een stichting die de centrale inkoop regelt. Dat scheelt ondernemers in de portemonnee. En dat willen ze volgens mij wel," besluit Kools met een understatement.


De projectgroep 'Duurzame Revitalisering en Ontwikkeling Majoppeveld'

Complete ontwikkeling door Bouwgroep Moonen
Een paar jaar geleden kocht Bouwgroep Moonen een terrein op bedrijventerrein Majoppeveld. Het bedrijf gaat het terrein volledig zelf ontwikkelen en gaat ook de grond uitgeven. "Het is de eerste keer dat in Roosendaal zo'n ontwikkeling door een particuliere partij plaats zal vinden," vertelt de heer Martens van Bouwgroep Moonen. Het bouwbedrijf heeft vestigingen in Breda en Den Bosch en heeft een ontwikkelingstak met als doel te zorgen voor bouwvolume. De stap om grond te verwerven was dus logisch. Men zal kopers overtuigen van de kwaliteit van het bouwwerk en hopen dat er voor Moonen wordt gekozen. "Voordeel voor kopers is dat we het totaalpakket kunnen bieden. Wij hebben de know-how en kunnen alles in één hand houden," volgens Martens. Het grootste gedeelte van het nieuwe terrein zal gaan bestaan uit kleinere bedrijfscomplexen waar ook woningen bij gebouwd worden. Aan de oost- en zuidkant van het terrein bouwt Moonen 13 bedrijfskavels volgens het turnkeyconcept. De bewoners van de achtergelegen wijk zullen uitkijken op een uniforme vormgeving van de panden. Het is de verwachting dat aan het einde van dit jaar gestart zal worden met de uitgifte van de grond door Moonen.


...doceert
"Afstandsleren heeft zeker de toekomst"

...start
"Het moet een hobby blijven ..."

...introduceert
Manpower Reïntegratie Services introduceert de verzuimscan

...rijdt
Zakelijk Onderweg

...helpt
Jan Schipper herkozen als voorzitter KVK

...bezoekt
Seminars

...onderneemt
"Ondernemen is een teamsport"

...kiest
4C Consulting kiest voor America Tower

...fotografeert
"We hebben ons ontwikkeld tot pure beeldmakers"

...ontplooit
Acteurs als leermiddel!

...realiseert
Werkstad Roosendaal denkt aan de toekomst

...ontwikkelt
"Roosendaal is een complete stad"

...bouwt
Blik op de toekomst

...netwerkt
Nieuwjaarsbijeenkomst druk bezocht

...recreŽrt
Recreatieve voorzieningen bij elkaar gebracht

...behartigt
Sociaal aspect belangrijk in Wouw

...spreekt
In 't Kort

...huisvest
Bedrijfsonroerend goed

...rapporteert
In detailhandel nagenoeg geen sprake van leegstand

...onderzoekt
Thermometer Kantoren en kantoorgebruikers

...voorkomt
Bijeenkomst preventie van criminaliteit op bedrijventerreinen

...informeert
eSchool, de online starterscursus

...publiceert
ERBO brochure en tabellenboek beschikbaar