In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Maart 2003

advertenties
www.deondernemer.com
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
Op voorhand een groot aantal vraagstukken onderkennen
Bedrijfsopvolging en de DGA-Test

Uit recente onderzoeken blijkt dat de komende vijf jaar tenminste 45.000 familiebedrijven op zoek moeten naar een geschikte opvolger.


De heer Frans Haze, directeurgrootaandeelhouder van Hotel-Cafe-Restaurant "De Draak" B.V. te Bergen op Zoom, wordt geflankeerd door de heer Rick Mijnsbergen en de heer Marcel Klootwijk van PricewaterhouseCoopers N.V. De heer Haze heeft recentelijk de PwC-DGA test© gedaan.

Des te vreemder is het dat in slechts 27% van de gevallen de opvolging goed is geregeld. En dat terwijl dezelfde onderzoeken overduidelijk aantonen dat niet goed zorg dragen voor een geschikte opvolger en het maken van duidelijke afspraken daarover én van de belangrijkste oorzaken is dat familiebedrijven in problemen raken. Ook voor de terugtredende ondernemer is een zorgvuldige voorbereiding van zijn of haar opvolging van cruciaal belang. In veel gevallen zal namelijk de onderneming het zogenaamde "appeltje voor de dorst" vormen, mede omdat de pensioenvoorziening van de ondernemer hierin is ondergebracht. Niet iets waarmee grote risico's mogen worden genomen. Toch worden opvolgingsvraagstukken door de ondernemer vaak ontkend of ten onrechte op de lange baan geschoven. Deze ontkenning van het onontkoombare afscheid is meestal ingegeven door emotie. Over het afstaan van de leiding in het bedrijf, dat de ondernemer met hart en ziel heeft opgebouwd, moet dan ook niet lichtzinnig worden gedacht. De weg naar de daadwerkelijke overdracht van het bedrijf is namelijk bezaaid met vragen en onduidelijkheden. Met de PwC-DGA test© kan op voorhand een groot aantal vraagstukken worden onderkend, zodat hiermee rekening gehouden kan worden tijdens het opvolgingsproces. U bent directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een bedrijf, waarin u nog steeds de spin in het web bent. U bent terecht trots op uw bedrijf en uw werkzaamheden bezorgen u nog dagelijks de nodige inspiratie en voldoening. Ondanks het plezier dat u aan uw bedrijf ontleent, begint het steeds vaker te kriebelen. Er zijn nog zoveel andere activiteiten die het leven waardevol maken.

Geert Bioch van Van de Water Bedrijfshuisvesting is met een aantal serieuze belangstellenden voor huisvesting in Annastede in gesprek.


Eindelijk tijd vinden om een maatschappelijke rol te vervullen, een opleiding te gaan volgen, een verre reis maken, een leuke hobby oppakken, oude vrienden weer eens op te zoeken..... Aan de andere kant benauwt het onvermijdelijke loslaten van de onderneming u. Wanneer zou ik eigenlijk willen stoppen? Zijn de beoogde opvolgers wel geschikt om de onderneming voort te zetten? En: wat is de beste optie, verkoop of toch zelfstandig doorgaan? Het is van cruciaal belang om voorafgaand aan het opvolgingsproces de condities waaronder u zult opstappen voor uzelf duidelijk op een rijtje te zetten. En vooral hoe belangrijke zaken als de zeggenschapsverhoudingen tussen familieleden en de financiële afwikkeling van uw vertrek geregeld zullen worden. Alleen door dergelijke formaliteiten tijdig goed te regelen kunt u de continuïteit van het bedrijf waarborgen. Nog afgezien van het feit dat u als directeur-grootaandeelhouder ook tijd nodig heeft om aan het idee van het ophanden zijnde vertrek te wennen. Zoals reeds opgemerkt gaat het opvolgingsproces namelijk gepaard met de nodige emoties waardoor het gevaar bestaat dat niet altijd zuiver en alleen zakelijke argumenten worden afgewogen. Van een eerste gedachtevorming tot daadwerkelijke bedrijfsoverdracht zit al snel een periode van vijf tot zeven jaar. Helemaal niet zo gek als u bedenkt wat er allemaal bij komt kijken. PricewaterhouseCoopers N.V. heeft dit eens op een rijtje, of beter gezegd, in een schema gezet: de PwC-DGA test©. Met behulp van deze test kunt u vaststellen of opvolging voor u wel of niet aan de orde is en besluiten welke stappen voor u nu aan de orde zijn. De test houdt rekening met de belangen van u én uw bedrijf. De test kan door uzelf, maar ook door uw partner en eventuele betrokken familieleden worden gedaan. Zij lopen namelijk vanuit een ander perspectief tegen dezelfde vraagstukken aan. Zij kunnen de test invullen door zich in uw rol te verplaatsen en zelf vast te stellen of bedrijfsopvolging aan de orde is en welke stappen ondernomen moeten worden. Bijkomend voordeel is dat u de test kunt doen zonder dat iemand daar weet van heeft. Op deze wijze kunt u uw eigen ideeën over dat nu eenmaal onontkoombare afscheid testen zonder dat dat direct tot onrust in het bedrijf of bij familieleden hoeft te leiden. De PwC-DGA test© kunt u vinden op www.inzakeuwzaken.nl


...adviseert
Bedrijfsopvolging en de DGA-Test

...start
Met kunst te koop lopen

...innoveert
Kennis is nodig om te overleven Brabant heeft omschakeling naar kennisintensieve economie nodig

...discussieert
Kwaliteitsimpuls centrum Zevenbergen

...ondersteunt
Aanleg oostelijke randweg Zevenbergen versneld

...behoudt
Jaarresultaten 2002 resultaat blijft op peil

...vestigt
78 nieuwe vestigers in 2002

...versterkt
Innovatie-campagne KvK-Syntens van start

...onderneemt
Wie is de meest innovatieve ondernemer?

...kleedt
Modespecial

...netwerkt
GAIA: professioneel vrouwennetwerk

...beleeft
Blunders en successen; beleef 't samen bij de JOS!

...transporteert
Het doel heiligt de middelen

...rijdt
Bedrijfswagens: zoveel hoofden, zoveel zinnen...

...spreekt
In 't Kort

...vervoert
Bedrijfswagen
special

...showt
Bedrijfswagen
special

...reikt
Ondernemers onderkennen het belang van hechte samenwerking

...onderneemt
Basisschoolleerlingen hebben de beroepen van hun keuze ervaren

...onderschrijft
Gemeente Breda onderschrijft belang van beveiliging bedrijventerreinen

...constateert
Weer minder uitgifte bedrijventerreinen

...onderzoekt
Helft bedrijven en instellingen slachtoffer van criminaliteit