In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
September 2003

advertenties
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
www.deondernemer.com
Uw belangenbehartiger in deze regio
MKB West-Brabant

Ons eens zo rustige landje bevindt zich al enige tijd in roerig vaarwater. De economie is in een flinke dip terechtgekomen: het aantal werklozen stijgt nog steeds en 'loonmatiging' is inmiddels een veelgehoorde kreet. Niet verwonderlijk dus dat vooral het midden- en kleinbedrijf (mkb) toch de motor van onze Nederlandse economie het erg zwaar te verduren heeft. De Ondernemer vond het dan ook de hoogste tijd om Louis Seeuwen voorzitter MKB West-Brabant eens zijn licht te laten schijnen op de recente ontwikkelingen.


Voorzitter MKB West-Brabant Louis Seeuwen.

Het mkb levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de samenleving en geeft als geen ander gestalte aan het regionale en lokale voorzieningenniveau. Bovendien worden in deze dynamische sector vele nieuwe vormen van dienstverlening en tal van technische en milieuvriendelijke innovaties ontwikkeld.

Juist het mkb geeft glans en een extra dimensie aan het hedendaagse ondernemerschap in Nederland. Zo'n sector is sterk gebaat bij een gezond ondernemersklimaat en dus bij stimulerend overheidsbeleid. Om dit te bereiken is een bundeling van alle ondernemerskrachten van doorslaggevende betekenis. MKB-Nederland bundelt deze krachten. Meer dan 140 brancheorganisaties en ruim 460 regionaal en lokaal gerichte ondernemersverenigingen zijn erbij aangesloten. "Het is dus een vereniging van verenigingen", licht Louis Seeuwen toe. In totaal behartigt MKB-Nederland de belangen van zo'n 200.000 ondernemers en is daarmee sinds jaar en dag de grootste ondernemerscentrale in ons land en nog steeds groeiend.


Drijfveer
Louis Seeuwen kan bogen op een zeer indrukwekkend curriculum vitae. Met toonaangevende functies in de reiswereld, horeca, catering, een baan als interim-manager en een huidige functie op het terrein van de arbeidsreïntegratie/ arbeidsbemiddeling heeft hij wel aangetoond dat communiceren met personen uit alle geledingen van de bevolking hem in het bloed zit. Nadat hij in 1990 uitgeroepen is tot nationale horecamanager van het jaar zijn hem de nodige bestuurlijke functies aangeboden. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat hij vier jaar geleden gevraagd werd voor het voorzitterschap van MKB West-Brabant.

"Eén fatsoenlijke stem richting de overheid," is nog steeds zijn drijfveer. "Opkomen voor ondernemers, die daar zelf geen tijd voor hebben. Want als je van 9 tot 6 in een winkel staat dan heb je 's avonds geen gelegenheid om ook nog eens bij de gemeente langs te gaan en op te komen voor je belangen."

Lokale problematiek
Louis Seeuwen: "MKB West-Brabant wordt gekenmerkt door een fantastisch regiobestuur; een tiental enthousiaste en vakkundige mannen en vrouwen, die ook allemaal werken vanuit het principe, dat zij iets voor ondernemers uit de regio kunnen betekenen. In ons werk worden wij ondersteund door een ambtelijk secretaris, die de problemen inventariseert. Hij is degene die op de 'baan' zit en dus alles hoort, het kanaliseert en samenvoegt. Vervolgens ga ik dan met deze problemen naar de desbetreffende gemeentebestuurder." Louis Seeuwen merkt hierbij op dat het van het grootste belang is, dat alles vertaald moet worden naar lokale problematiek. "Het heeft geen zin een algemeenheid als 'betere CAO's' te roepen. Wij hebben ruimte nodig voor het bedrijfsleven, daar moeten we ons hard voor maken. We moeten van die 5.000 m2 grens af en we moeten aandacht schenken aan de beveiliging, bereikbaarheid en veiligheid op straat voor zowel consument als bedrijf. Maar, bovenal kan en moet alles slimmer, sneller en met minder papierwerk."

Retailplatform Breda
Dat de politiek met groot ontzag tegen het MKB aankijkt, kan voor een groot gedeelte op het conto van de onlangs afgetreden voorzitter Hans de Boer geschreven worden. Zijn opvolger Loek Hermans heeft zich heilig voorgenomen deze succesvolle weg voort te zetten en vooral vaak naar de regio's toe te gaan om de afstand met de Haagse politiek te verkleinen. Landelijk hebben de afgelopen jaren al verschillende projecten succesvol het daglicht gezien, maar ook deze regio is volop in beweging en kent de nodige projecten die al dan niet nog in de steigers staan waarvan het retailplatform Breda wel het meest aansprekend is. Na twee jaar onderhandelen met vijf verenigingen is er eindelijk van de gemeente de toezegging gekomen voor de co-financiering van een retailmanager, die in twee dagen per week alle belangen van retail Breda gaat behartigen met name in de ambtelijke lijn en binnen afzienbare tijd gepresenteerd zal worden.

De macht van het getal
Ruimte voor wonen, werken en recreatie staat de komende jaren centraal binnen MKB West-Brabant. Louis Seeuwen: "West-Brabant is de regio in Nederland met het meeste arbeidspotentieel, met recreatieve mogelijkheden die hun weerga niet kennen en een enorme diversiteit aan bedrijven.

Het is eigenlijk een verkleinde randstad, maar met vele mogelijkheden meer en als we economisch met onze ruimte omgaan dan hebben we hier straks dé drager van de Nederlandse economie." Als belangrijkste boodschap wil hij dan ook lezers vooral meegeven: "Mensen verenig je en doe er iets mee!

MKB West-Brabant is de ideale gesprekspartner, aangezien wij een achterban vertegenwoordigen en de macht van het getal in ons voordeel werkt. Samen kunnen we alles bereiken!"


...behartigt
MKB West-Brabant

...start
Secretarieel werk doorgelicht

...ontdekt
Freefloat™. Gat in de markt voor dj's

...verhoogt
KvK tegen verhoging toeristenbelasting

...verandert
Elektronisch uittreksel nu rechtsgeldig

...rijdt
Zakelijk onderweg (deel 1)

...evalueert
"We hebben zó hard gewerkt!"

...kijkt terug
"Een plant die water moet hebben..."

...reikt uit
Ondernemen is topsport

...rijdt
Zakelijk onderweg (deel 2)

...beveiligt
Beveiliging moet worden gedragen door ondernemers

...vergroot
Gemeente volop bezig met veiligheid

...informeert
Gemeente kieskeurig met bedrijfsgrond

...spreekt
In 't kort

...organiseert
Evenementencomplex met uitstraling

...bevordert
Breda wordt kennisstad

...revitaliseert
Revitalisering voor logistiek bedrijventerrein

...realiseert
Bedrijventerrein Heilaar-Noord: ruimte voor ondernemers

...investeert
"Verbeter je omgeving, begin bij jezelf!"

...toeneemt
Meer werk door vergrijzing

...afneemt
Afkoeling economie laat ook winkelmarkt niet ongemoeid

...onderneemt
Meer winkelplannen dan ooit