In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Januari 2004

advertenties
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
www.deondernemer.com
BZW gaat voor krachtige ondernemerslobby

Ondernemen, managen, plannen en de continuïteit van de bedrijfsvoering bewaken. Deze zaken houden ondernemers doorgaans al meer dan voldoende bezig. Om daarnaast alle besluiten van de (regionale) overheid te interpreteren en vervolgens daarop te reageren, is gewoon te weinig tijd. Ondernemersvereniging BZW is een actieve pleitbezorger die ervoor zorgt dat de collectieve ondernemersbelangen voor het voetlicht worden geplaatst.


Wies Saman, Jelle Groenink, Kees van Fessem en Bert van Dijk.

De Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) is een fusie van de toenmalige ondernemersverenigingen uit de bisdommen 's-Hertogenbosch en Breda. In een lange traditie van meer dan tachtig jaar is de BZW uitgegroeid tot een invloedrijke belangenbehartiger voor bedrijven met grofweg meer dan vijfentwintig werknemers.

Allesomvattende doelstelling van BZW is te komen tot een zo positief mogelijk ondernemingsklimaat in de provincies Brabant en Zeeland. "Je spreekt dan over een zeer breed scala aan activiteiten. Denk dan aan alle zaken die voor ondernemers nu èn in de toekomst van belang zijn. Wij hebben een krachtige lobby voor ondermeer goede infrastructuur, voldoende bedrijventerreinen en onderwijs," vertelt Wies Saman, Zeeuwse secretaris van BZW. De lobbyfunctie van de vereniging wordt zowel op lokaal als landelijk niveau opgenomen. Secretaris Kees van Fessem verduidelijkt: "In de acht verschillende kringen van BZW hebben wij onze voelhorens. Daar horen wij wat er leeft onder individuele ondernemers.


Via de getrapte structuur van onze vereniging wordt duidelijk welke problemen voor alle ondernemers spelen. Deze zaken worden door onze collega's in Den Haag opgepakt voor hun lobby in de landelijke politiek."

Beleid
Elke vier jaar worden een aantal beleidsuitgangspunten door de verenigde werkgevers geformuleerd. Een belangrijk punt daarin is al enige jaren een goede infrastructuur in de regio.

Al snel valt daarbij het 17 kilometer lange ontbrekende stuk snelweg van de A4 bij Dinteloord. "De A4 vanuit de Randstad sluit daar niet aan. We lobbyen daar al jaren voor en er leek bereidwilligheid bij de overheid.

Tijdens zijn verkiezingscampagne vertelde Balkenende nog dat de A4 zou worden doorgetrokken. Dat idee lijkt echter nu weer in een bureaula verdwenen. Echter niet als het aan de BZW ligt," vertelt vice-voorzitter Bert van Dijk, die verder het belang van een nieuw bedrijventerrein op Moerdijkse Hoek onderstreept. De ideeën voor een grootschalig bedrijventerrein op die locatie wordt door BZW ondersteund. In Zeeland zijn de plannen rondom de WCT belangrijk. "Met deze terminal in de Vlissingse haven zal de bedrijvigheid in de provincie toenemen. Deze plannen zijn in eerste instantie door de Raad van State afgewezen. Wij vinden echter dat deze moeten worden aangepast en alsnog ingediend," aldus Jelle Groenink, de nieuwe voorzitter van de Zeeuwse afdeling.

Voordelen
Over bedrijven die niet deelnemen aan een ondernemersvereniging zegt Kees van Fessem. "Als je niet aangesloten bent, kun je je stem niet laten horen en kun je ook geen goed standpunt fomuleren. Er zijn zoveel zaken die voor ondernemers van belang zijn en door de overheid worden beslist." Over niet-deelnemende bedrijven - de meelifters - is ook Bert van Dijk helder: "Die zijn niet goed bezig. Ze verzuimen niet alleen hun morele verplichting om op te komen voor de ondernemersbelangen, maar ook missen ze alle voordelen van onze vereniging. BZW is meer dan enkel een belangenbehartiger. Het is ook zondermeer een plaats om te netwerken. Wij hebben goedbezochte ledenvergaderingen waar ondernemers informeel hun ervaringen uitwisselen. Dat is ook zeker een voordeel van het lidmaatschap van de BZW."


...informeert
BZW gaat voor krachtige ondernemerslobby

...start
Koopjes kopen via het net

...patenteert
Rodenburg Groep patenteert vinding wereldwijd

...onderneemt
"Lijkt me leuk om zelfstandig ondernemer te zijn"

...initieert
"West-Brabant heeft eenduidige missie nodig"

...rijdt
Zakelijk Onderweg

...bereikt
"Ik was geen natuurtalent, maar heb er veel aan gedaan om de top te bereiken"

...organiseert
Inschrijven voor Brabantse Internet Trofee tot 1 februari 2004

...spreekt
Eendracht maakt nog steeds macht

...leest
In 't kort

...wenst
Gemeenten wensen voor 2004
Roosendaal
Etten-Leur
Dongen
Breda
Gilze en Rijen
Oosterhout
Bergen op Zoom
Moerdijk
Steenbergen

...start door
Voor faillissement al bezig zijn met doorstart

...zoekt
Regionale samenwerking beste instrument tegen tekort bedrijfs- terreinenmarkt

...steunt
NVM Vastgoed management staat achter nieuw huurbeleid VROM

...concludeert
Menselijke maat terugbrengen in retail