In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Januari 2007

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
www.deondernemer.com

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...

De Beleggingsadviseurs

Handen aan het stuur
Dennis Beer - ABN Amro Bank, beleggingsadviseur

Diederik Bertens Wij verwachten voor de meeste aandelenmarkten in 2007 een beweeglijk jaar met uiteindelijk een rendement van 7% tot 10%. Dit is gebaseerd op een afzwakkende maar nog steeds gunstige economische ontwikkeling, relatief laag blijvende rentestanden, bescheiden aandelenwaarderingen en een gezonde financiële positie van het bedrijfsleven. De grootste financiële risico's liggen vooral in de economische groei in de VS. Een eventuele verdere afzwakking van de Amerikaanse huizenmarkt kan er voor zorgen dat de economische groei terugvalt. Daarom adviseren wij defensieve elementen in uw aandelenportefeuille in te brengen. U moet hierbij denken aan het opnemen van aandelen met een hoog dividendrendement en aan de overweging van defensieve sectoren zoals telecom en nutsbedrijven.
Voor obligaties verwachten wij een beter jaar. Onze voorkeur gaat uit naar kwaliteitsobligaties met een looptijd van 5-7 jaar omdat het verschil tussen de korte en lange rente naar verwachting klein blijft. Naar verwachting zullen vastgoedbeleggingen het komende jaar wederom een positief rendement opleveren, maar de performance zal lager uitkomen dan in 2005 en 2006. Het rendement zal vooral bestaan uit de uitgekeerde dividenden.


Zelfoverschatting, verliesaversie en kuddegedrag?
Marc van Rijswijk - Fortis bank, Senior beleggingsadviseur

Marc van Rijswijk Handelen beleggers rationeel, of laten ze zich voornamelijk leiden door emotie? Aan diverse universiteiten wordt in het vak Behavioural Finance aandacht besteed aan dit vraagstuk.
Binnen de financiële wereld is dit onderwerp de laatste jaren steeds belangrijker geworden. Voorbeelden van irrationeel gedrag zijn zelfoverschatting, verliesaversie en kuddegedrag.
Een belegger voelt zich superieur ten opzichte van andere beleggers. Vraag een groep automobilisten of ze behoren tot de beste twintig procent van de weggebruikers en waarschijnlijk zal tachtig procent bevestigend antwoorden. Verliezende aandelen worden vaak langer in portefeuille gehouden dan winnende aandelen; winst nemen is eenvoudiger dan verlies nemen. Kuddegedrag uit zich in het overnemen van de mening van de groep in plaats van de eigen mening te volgen. Wanneer er namelijk collectief verlies wordt geleden, heeft dat minder pijnlijke gevolgen voor je reputatie. Dit laatste heeft ertoe geleid dat veel beleggingsfondsen met hun samenstelling zo dicht mogelijk bij een index gaan zitten.
Op het moment dat het goed gaat, wordt in elk geval een rendement behaald wat dicht bij dat van de index ligt. Wanneer de index daalt, wil men ook niet slechter presteren.
Een voorbeeld van deze 'relatieve performance': beleggingsfonds X adverteert trots dat het in een bepaald jaar de index heeft verslagen. De index is gedaald met tien procent en het beleggingsfonds met maar negen procent. Het spreekt voor zich dat je als belegger in dit fonds per saldo negen procent hebt verloren. Gelukkig zijn er uitzonderingen: fondsbeheerders die gaan voor een absoluut rendement, zonder zich iets aan te trekken van een index.


De AEX in 2007
Rob Jansen - ING bank, Senior adviseur beleggen ING Private Banking

Rob Jansen Waar gaat de AEX heen en welke aandelen gaan het goed doen? De gebruikelijke vraag in deze tijd. Nu geef ik niet zoveel om puntschattingen, die komen toch niet uit. Niettemin is het beeld voor 2007, wat mij betreft, redelijk positief. Op grond van de verwachte winstgroei van gemiddeld 6% a 8% en wat hogere waarderingen is een stijging van de AEX index met 8% a 10% haalbaar.
Op aandelen verwacht ik dus meer dan de 4% op vastrentende beleggingen. Aandelen boven obligaties dus. De grootste bedreiging is echter de Amerikaanse consument. De huizenmarkt draait slecht en de loonstijging lijkt te pieken. Gelukkig gaat het goed in andere delen van de wereld. Gaat het echter te hard in de VS en de Fed verlaagt de rente niet of te laat, iets dat ik nu niet verwacht, dan moet u het bovenstaande precies omkeren: obligaties boven aandelen. Ik raad u aan wel te blijven opletten.
Het noemen van een top vijf of zes van individuele aandelen is een ouderwetse, maar veel bedreven sport. Onze analisten zijn onder andere positief op Philips, DSM, Numico, Fortis en Reed Elsevier. U moet wel bedenken dat u bij het beleggen met dit soort lijstjes veel risico loopt en bovendien kansen laat liggen in de rest van de wereld. Bijvoorbeeld in schuldpapier van Emerging Markets of in Japanse aandelen. Ook wijs ik op de sector Utilities. Nutsbedrijven hebben we niet aan de beurs van Amsterdam. Het is echter een interessante sector om in te beleggen door het hoge dividend en de vele fusies en overnames. Speel die kansen gewoon met beleggingsfondsen. Rest mij u een goed beleggingsjaar 2007 te wensen.


Zwaar weer op til
Cor Wijtvliet - F. van Lanschotbankiers, Senior beleggingsanalist

Cor Wijtvliet De Amerikaanse economie is niet bepaald in blakende vorm. De huizenmarkt wankelt en de groei van de economie zal in 2006 niet veel hoger zijn dan 2% , terwijl het derde kwartaal van dit jaar waarschijnlijk het laatste is dat de gemiddelde winststijging van het Amerikaanse bedrijfsleven hoger uitvalt dan 10%. Het pessimisme van de analist is niet terug te vinden op de meeste financiële markten in de VS. De S&P 500 bivakkeert nu op een niveau dat in geen zes jaar is bereikt. Wie heeft er gelijk? Is dat de optimistische belegger of de pessimistische analist. Ik ben geneigd voor de laatste te kiezen. Waarom? Ik wil hier wijzen op het gedrag van leden van de Raad van Bestuur van diverse grote bedrijven. Zo verkocht Bill Gates in november 20 miljoen aandelen met een totale waarde van USD 581 miljoen en Gates was niet de enige Microsoft bobo die afgelopen maand omvangrijke pakketten verkocht. Het management van Microsoft stond bepaald niet alleen. Het management van Google verkocht voor en bedrag van USD 182 miljoen. Kort en goed, in de VS verkocht het management van bedrijven in november aandelen van het eigen bedrijf voor een waarde van USD 8,4 miljard, terwijl de inkoop niet verder reikte dan een waarde van USD 133 miljoen. Het is nu van tweeën een: of het management verkoopt vanwege het huidige aantrekkelijke koersniveau of ze vermoeden dat er zwaar weer op til is.
Van Lanschot Bankiers is positief over: Akzo Nobel, ASMI, Nutreco, ABN Amro en Wessanen


De vooruitblik voor 2007
Erik Elst - Rabobank Breda, Adjunct directeur Beleggingsadvies en Vermogensbeheer

Erik Elst ITegen het eind van het jaar is het in de financiële wereld gebruikelijk dat elke zichzelf respecterende financiële instelling zijn visie geeft op de vooruitzichten voor het komende jaar. Ook IRIS, het researchinstituut van Robeco en Rabobank, heeft inmiddels haar visie voor 2007 wereldkundig gemaakt. Volgens IRIS zal de economische groei wereldwijd in 2007 wat lager liggen dan in 2006. Het algemeen economisch beeld blijft echter positief. De scherpste groeivertraging wordt verwacht in de Verenigde Staten terwijl in Europa de groei iets lager zal zijn. Het inflatiebeeld zal zich volgens IRIS gunstig ontwikkelen, wat gunstig is voor het renteklimaat. Ondanks de afnemende groei is IRIS van menig dat zowel aandelen als obligaties aantrekkelijk zijn waarbij aandelen de voorkeur hebben. De voorkeur voor aandelen is gebaseerd op het milde renteklimaat, de impuls van fusies en overnames en de redelijke waardering van aandelen. IRIS voorziet een AEX-stand van 540-560 punten per ultimo 2007. De verwachting hierbij is dat Randstad en Mittal Steel in de AEX- index komen en dat Getronics eruit gaat.
IRIS zet ook zes ondernemingen in de spotlights die volgens hen in 2007 positief zouden gaan verassen. Voor de Nederlandse belegger zijn de tips Crucell, TomTom, en Grolsch. Voor de buitenlandbelegger kan deze lijst aangevuld worden met Deutsche Post, Vodafone en Yahoo. Tot slot maak ik hierbij graag van de gelegenheid gebruik om eenieder een gelukkig, gezond en voorspoedig 2007 te wensen met veel beleggerswijsheid in het bijzonder.


BELEGGINGSVISIE 2007
Michèl Beckers - SNS bank, Senior beleggingsadviseur

Jack Horvest De vooruitzichten voor 2007 lijken op het eerste gezicht niet zo rooskleurig. In de Verenigde Staten tekent zich een groeivertraging af, waarbij de neerwaartse risico's verergerd worden door de precaire situatie op de huizenmarkt. In de eurozone staat een Duitse BTW-verhoging op de rol die daar een groeivertraging zal veroorzaken. Daarnaast is de ECB nog steeds doende de rente te verhogen, waarvan eveneens een remmende invloed op de economie kan uitgaan. De wereldeconomie is echter krachtig genoeg om deze vertraging te doorstaan zonder in een recessie weg te zakken. Bovendien zal de Amerikaanse centrale bank, gezien de lagere groei en dalende inflatie, ruimte zien om de rente in de eerste helft van volgend jaar te verlagen, terwijl de Europese centrale bank tegen die tijd de rente op het gewenste niveau zal hebben gebracht. Later in 2007 zal daarom de economische groei weer aantrekken. Voor aandelenmarkten betekent dit dat de vooruitzichten nog steeds gunstig zijn, alhoewel van tijd tot tijd de onzekerheid ongetwijfeld zal toeslaan. Voor wat betreft de lange rente is er enige opwaartse beweging te verwachten in de tweede helft van 2007.
Het risico voor bovenstaand scenario is dat de afkoeling van de Amerikaanse economie onvoldoende zal zijn om de krapte op de arbeidsmarkt te verminderen en dat een snel economisch herstel de Fed zal dwingen de economie verdere af te koelen.


...leeft
Leven wordt zoveel leuker als je probeert je grenzen te verleggen

...verkoopt
Als de omzet achterblijft...

...komt samen
Eindejaarsbijeenkomst van de Kamer van Koophandel West-Brabant

...start
Syntens en ABAB starten met vijf leren-van-elkaar-kringen

...leert
Hoe doe ik zaken met mijn buurland Belgie?

...fuseert
KvK ook na fusie goed bereikbaar voor ondernemer

...groeit
'Het is bijna onvermijdelijk om te groeien'

....behartigt
ZLTO is meer dan belangenbehartiging

...snoept
De gezonde zoete oplossing

...verpakt
Een lekkere frisrode kleur

...verfraait
Vormgeven aan de integrale kwaliteitsverbetering van het gebied

...kijkt
Wie kijkt naar wie...?!

...bouwt
Op een steenworp afstand

...verft
Erfgoed in kleur

...woont
Bijzondere stoffeerders van het landschap

...zorgt
Zorgen voor het milieu

...introduceert
Samen-werken en zelf-verantwoordelijk leren

...kweekt
Praktijk en opleiding sluiten op elkaar aan

...fokt
Wij gaan voor de absolute top!

...verandert
Plezier in het ondernemerschap

...kiest
De ondernemer heeft de sleutel voor de toekomst

...wint
Winnaar Nationale Ondernemers Quotiënt-Test

...wenst

...rijdt
Zakelijk onderweg

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...verwacht
Groei kantoorwerk gelegenheid heeft weerslag op kantooropname