In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Maart 2007

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
www.deondernemer.com

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...


Een advocaat moet gezonde afstand houden

Advocaat Bram Moszkowicz heeft twee weken geleden tijdens een zeer druk bezochte persconferentie met veel bombarie afstand gedaan van de verdediging van de vermeende topcrimineel Willem Holleeder. Een verstandig besluit, zij het pas rijkelijk laat genomen. Dat is de communis opinio binnen de advocatuur.


Mr. Hans Hertoghs is Deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Breda.

„Ingevolgde de Advocatenwet dient een advocaat eerbied voor de koningin en de rechterlijke macht te hebben. Er staat eveneens dat een raadsman een zaak niet moet verdedigen die hij 'in gemoede niet rechtvaardig acht'. Deze zinsnede impliceert een zeer hoog ethisch gehalte. Ik kan me goed voorstellen dat in bepaalde situaties en onder bepaalde omstandigheden de grenzen voor een advocaat moeilijk zijn te trekken. Het is dan goed dat een advocaat zijn oor eens te luister legt bij de Deken. Als advocaat moet je onafhankelijk kunnen optreden en gezonde afstand bewaren.

Dat is niet een kwestie van onvriendelijkheid, maar om er voor te zorgen dat je oordeel niet vertroebelt. Daarom is het belangrijk dat een advocaat 'boven de stof' staat", aldus mr. Hans Hertoghs die met ingang van het nieuwe ordejaar (26 oktober 2006) Eric Elink Schuurman is opgevolgd als Deken van het arrondissement Breda. In het (verloren) kort geding tegen Quote-journalist Jort Kelder en tijdens zijn veelbesproken persconferentie behartigde Moszkowicz zijn eigen belangen. „In je eigen zaak is er helemaal geen afstand, waardoor eigen gevoelens en emoties vaak een grote rol spelen. Het gezegde 'een dokter moet nooit zijn eigen buikpijn genezen' is ook van toepassing in de advocatuur. Het is moeilijk om je eigen diagnose te stellen, je verwaarloost eerder bepaalde symptomen.
Een ander gezegde is 'wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet'. Moszkowicz was geweldig kwaad op de Amsterdamse rechter in het kort geding en heeft haar zwaar bekritiseerd. Het is voor een rechter evenwel onmogelijk om zich te verdedigen. Iedere rechter kan de plank wel eens mis slaan of andere nuances moeten aanbrengen. Daarom is er de mogelijkheid van hoger beroep, zodat een hogere rechter nogmaals over de zaak kan oordelen."

Kernwaarden
Hertoghs wijst op de 'typica' zoals beschreven in het rapport 'Een maatschappelijke orde' van de Commissie Advocatuur, in opdracht van de regering. Deze commissie, onder leiding van oud-Deken van Breda prof. Mr. P. van Wijmen, heeft een advies uitgebracht over de positie van de advocatuur in het maatschappelijk bestel. „Werkt de beroepsgroep wel zoals het zou moeten? Ik ben blij met dit rapport, waar in de kernwaarden van de advocatuur centraal staan: IPPOD ofwel Integriteit, Partijdigheid, Publieke verantwoordelijkheid, Onafhanke-lijkheid en Discretie. Die kwalificaties zijn heel treffend en kunnen zo worden overgenomen in de nieuwe wetgeving op de advocatuur.

De Raad van Toezicht, onder voorzitterschap van de Deken, moet vervolgens toezien op die kernwaarden", stelt Hertoghs. Nederland telt 14.000 advocaten die conform de Advocatenwet verplicht ingeschreven zijn bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Naast de landelijke Orde van Advocaten, met als Deken mr. Els Unger, zijn er in Nederland negentien plaatselijke Orden. Het arrondissement Breda telt ongeveer 700 advocaten. De plaatselijke Orden van Advocaten worden bestuurd door de Raden van Toezicht, onder voorzitterschap van de Deken. „Als burgers klachten hebben over een advocaat - belangenconflict, niet het juiste resultaat, niet bereikbaar, etcetera - kunnen ze een klacht indienen bij de Raad van Toezicht.

Na hoor en wederhoor neemt de Deken op basis van het onderzoek een standpunt in en wordt er een dossier aangelegd. Eventueel wordt het dossier doorgestuurd naar de Raad van Discipline. De Deken kan ook ambtshalve een dossier doorsturen, bijvoorbeeld om te bezien of een advocaat zich al dan niet aan verordeningen (zoals een boekhoudverordening of inzake verplichte verzekering) van de beroepsgroep houdt", legt Hertoghs uit. De wettelijk vastgelegde kernfunctie van de Orde van Advocaten is de zorg voor de kwaliteit van advocatendiensten. Die kwaliteit wordt onder meer gewaarborgd door een uitgebreid opleidingsprogramma voor de advocatuur (studiepunten), het opstellen van bindende regelgeving voor advocaten, tuchtrechtspraak, voorlichting en dienstverlening aan de leden en advisering aan de overheid over beleidsvoornemens en wetsontwerpen. In het ordejaar 2005/2006 zijn er in het arrondissement Breda 143 klachten in behandeling genomen waarvan er 45 aan de Raad van Discipline zijn voorgelegd. De beeldvorming over het Dekenaat moet wellicht wat worden bijgesteld. „De Deken is niet alleen iemand met een 'roe'. Hij is ook klankbord voor een advocaat bijbepaalde risico's. Een advocaat die bijvoorbeeld worstelt met zijn geheimhoudingsplicht, legt in voorkomende gevallen zijn oor te luister bij de Deken."...spreekt
MKB Netwerk Roosendaal organiseert netwerkavond met bergbeklimmer Edmond Öfner

...organiseert
'Het evenement moet meer dan perfect zijn'

...vernieuwt
Een nieuw gezicht voor de Ondernemer

...beveiligt
Ondernemers tevreden over gezamenlijke aanpak met REWIN en Kamer van Koophandel

...innoveert
Syntens Innovatiekracht Tour

...visualiseert
Vernieuwen met Verstand

...groeit
Enorme kansen voor zorgeconomie West-Brabant

....verdedigt
Een advocaat moet gezonde afstand houden

...voorkomt
Voorkomen is beter dan genezen

...bewijst
Meer dan een kostenpost

...onderneemt
Ondernemen met Netwerk Notarissen

...in't kort
Rijken rijden harder

...belegt
De beleggingsadviseurs

...rijdt
zakelijk onderweg

...kijkt vooruit
Goede vooruitzichten kantorenmarkt maar aanhoudende zorg over leegstand