In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
November 2004

advertenties
www.deondernemer.com
www.storimansenpartners.nl
www.sitesupport.nl
Ontwikkelingen in de kanaalzone

Langs het kanaal van Gent naar Terneuzen zijn nogal wat ontwikkelingen gaande. Een aantal grote infrastructurele projecten staat op stapel en op verschillende locaties worden nieuwe haventerreinen ontwikkeld. De inspanningen werpen vruchten af, want de eerste geïnteresseerden hebben zich inmiddels gemeld.


Anders dan in bijvoorbeeld Gent is rond het Nederlandse deel van het kanaal van Gent naar Terneuzen nog volop ruimte. Ten oosten van het kanaal biedt de Axelse Vlakte uitbreidingsmogelijkheden, ten westen van het kanaal is bij Sas van Gent en Sluiskil nog ruimte. De ontwikkeling van deze terreinen biedt de economie in de regio een welkome impuls, want de voorbije jaren steeg de werkloosheid in Zeeuws-Vlaanderen sterker dan in de rest van de provincie.

Axelse Vlakte
Zeeland Seaports heeft in 1999 de Axelse Vlakte in ontwikkeling genomen. In dit gebied tussen het kanaal en Axel ligt zo'n vierhonderd hectare grond. De eerste fase is inmiddels opgeleverd. Langs de 225 meter lange insteekhaven ligt inmiddels dertig hectare haventerrein klaar voor uitgifte. Hier zal zich onder meer het Duitse bedrijf Alpha Calcit vestigen. Alpha Calcit produceert de witmaker calcium carbonaat, dat wordt gebruikt in onder meer glas en papier. Vanuit de Axelse Vlakte kunnen ze hun achterland in Duitsland prima bereiken en bovendien hun afzetgebied uitbreiden naar Groot-Brittannië en Scandinavië.

Glastuinbouw
Een ander deel van de Axelse Vlakte wordt naar alle waarschijnlijkheid bestemd voor glastuinbouw. Het gaat hierbij om een gebied ter grootte van driehonderd hectare dat niet direct aan water is gelegen. De vele uren zonneschijn en de relatief hoge temperaturen maken Zeeuws-Vlaanderen tot een gewilde vestigingsplaats voor tuinders. Bijkomend voordeel van de ligging bij het kanaal is dat de producten direct per schip kunnen worden vervoerd naar het afzetgebied. Van grote waarde voor Zeeuws-Vlaanderen zijn vooral de honderden arbeidsplaatsen die deze vorm van landbouw moet opleveren. Daarbij gaat het vooral om laaggeschoolde arbeid. De vraag naar dit soort arbeid daalt al jaren, maar aanbod van laaggeschoolde arbeid is in deze regio ruim voorhanden.

Westelijke kanaaloever
Ook aan de westkant van het kanaal wordt gekeken naar uitbreidingsmogelijkheden voor de haven. Het gebied ten noorden van Sluiskil biedt mogelijkheden, evenals het gebied ten noorden van Sas van Gent, waar nu zetmeelproducent Cerestar en transportbedrijf Van Opdorp gevestigd zijn. Alcoholfabrikant Nedalco, een joint venture van suikerproducenten CSM en Cosun, sloeg hier op 6 oktober de eerste paal voor een nieuwe fabriek. De reststoffen van buurman Cerestar worden straks bij de productie van alcohol gebruikt als grondstof. Doel is dat hier op termijn een cluster ontstaat van bedrijven die aan de agrarische verwerkingsindustrie zijn verwant.

Een nieuwe zeesluis
Al jaren wordt er door verschillende partijen gepraat over de nautische toegang van het kanaal. Daarbij gaat het zowel om de capaciteit van de zeesluis bij Terneuzen als om een eventuele verbreding en verdieping van het kanaal, die door de steeds verder toenemende omvang van de schepen hun grenzen bereiken. Zo beschikt de huidige sluis in Terneuzen over onvoldoende capaciteit om deze grotere schepen te schutten. Bovendien is de sluis sterk verouderd. De nieuwe sluis zou een lengte van 500 meter, een breedte van 62 meter en een diepte van ruim 18 meter moeten krijgen. De kosten worden geraamd op een half miljard euro. Omstreeks 2017 zou de nieuwe sluis, die tussen de huidige en het terrein van Dow moet komen te liggen, gereed moeten zijn.

Nooit meer wachten
Al voor de aanleg van de Westerscheldetunnel werd gesproken over de noodzaak een tunnel aan te leggen bij Sluiskil. De brug, die per etmaal liefst zes uur open staat, is een belangrijke bottleneck in de noord-zuidverbinding van Rotterdam en Vlissingen naar Gent en Noord-Frankrijk. Momenteel buigt een werkgroep zich over de gewenste diepte van het kanaal, de nieuwe zeesluis bij Terneuzen en de te bouwen tunnel bij Sluiskil. De tunnel zal voor een deel worden gefinancierd uit de meevallende opbrengsten van de Westerscheldetunnel.


...onderneemt
Het grootste zakelijke platform in Zuidwest Nederland

...start
"We maken kabaal voor de ondernemer"

...prikkelt
Kritische (zelf)reflectie prikkelt uw ondernemersgeest

...redt
'Eén ochtendje praten kan je bedrijf redden'

...spreekt
Maij-Weggen spreekt op eindejaars- bijeenkomst KvK

...bespaart
Tijdig uitschrijven bespaart geld

...deponeert
Boete bij te laat deponeren

...belegt
De beleggings- adviseurs

...werft
Regionaal dagblad ideaal voor personeelswerving

...informeert
Ondernemen doe je met een coach

...organiseert
Ondernemersgala 2004 En de winnaar is...?

...rijdt
Zakelijk onderweg

...roept
Havenburgemeesters roepen op tot bovenregionaal beleidsplan

...acquireert
Zeeland Seaports: meer aandacht voor acquisitie

...vervoert
Havens zijn heel belangrijk voor de Zeeuwse economie

...behartigt
Vrijland nieuwe voorzitter Port Promotion Council Zeeland

...ontwikkelt
Ontwikkelingen in de kanaalzone

...bindt
Clustervorming bindt industrie aan Zeeland

...ontwikkelt
Infrastructuur en arbeid belangrijke vestigings- voorwaarden

...vraagt
Gevraagd: Technisch personeel

...groeit
WCT bepalend voor economische toekomst Zeeland

...netwerkt
Netwerken in de regio

...bezoekt
Sfeer, bereikbaarheid en keuze winkelaanbod doorslaggevend voor bezoek aan binnenstad

...huisvest
Nieuwe internetsite funda in business