In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Juli 2003

advertenties
www.storimansenpartners.nl
www.deondernemer.com
www.sitesupport.nl
Regionaal Ondernemers Congres
Nu al reageren op betere tijden

De economie laat zich al eeuwen vangen in golfbewegingen. Na een hoogconjunctuur volgt geheid de lage variant en ook de tussenfasen zijn economisch bekende verschijnselen. Het enige vraagteken is de duur van de verschillende fasen. De ING Bank probeert met haar serie rapporten 'Regio in Economisch Perspectief' het aanbreken van een nieuwe economische fase te voorspellen. Het nieuwste onderzoek werd onlangs op het Regionaal Ondernemers Congres gepresenteerd.

Onno Hoes en John Verhagen

Elke drie jaar verricht het Economisch Bureau van ING een extra uitgebreid onderzoek naar het economisch profiel van de regio West-Brabant. Dit jaar werd tijdens het Regionaal Ondernemers Congres de nieuwste editie officieel gepresenteerd. John Verhagen is voorzitter van de directie ING Bank district West- en Midden-Brabant en vertelt in het Bredase Chassé Theater: "Je probeert als bank regionale ondernemers 'tools' te geven om kansen te grijpen. In ons rapport staan ontwikkelingen op zowel economisch als demografisch vlak waar je als ondernemer op kunt inspelen." Het is de ING Bank duidelijk dat de algehele economische terugval ook in West-Brabant flink wordt gevoeld. De regio heeft relatief veel grote industrie, is exportgericht en daardoor extra conjunctuurgevoelig. "Dat is overigens wel een voordeel op het moment dat de economie aantrekt. Wij verwachten in 2003 een voorzichtig herstel te zien van de economische groei die boven het landelijk gemiddelde uitkomt. Dit herstel zal zich in 2004 voortzetten. Ondernemers kunnen daar nu al op reageren," aldus Verhagen.

Cas Spijkers en Aad Ouborg; "Ondernemen is entertainment".

Vergrijzing en samenwerking
Een opvallend feit uit het rapport van de ING Bank is dat de regio West-Brabant sterker vergrijst dan eerder gedacht. De komende jaren neemt het percentage mannen en vrouwen op leeftijd in West-Brabant sneller toe dan landelijk waardoor de regio in 2010 ruim boven het landelijk gemiddelde zal uitkomen. "In de jaren 2005-2010 zal de demografische druk in deze regio groot zijn. De beroepsbevolking neemt af en bij een aantrekkende economie in de komende jaren zal dat leiden tot grote krapte op de arbeidsmarkt. Het is nu zaak om te investeren in personeel en te sturen op een hogere arbeidsproductiviteit," vertelt Verhagen. Ook grensoverschrijdend ondernemen heeft bij de ING Bank de aandacht. De regio Antwerpen-Waasland-West-Brabant (AWWB) is een belangrijk gebied in het verenigde Europa. "Door als regio samen op te trekken, is er veel te winnen. Het is belangrijk dat beleidsplannen aan beide kanten van de grens op elkaar worden afgestemd en gezamenlijke knelpunten zoals bereikbaarheid worden aangepakt. Voor de hele regio zal dat beter zijn. Innigere samenwerking zal overigens wel veel inspanning vragen. Er zijn natuurlijk verschillen tussen Nederland en Vlaanderen. Niet eens zozeer qua cultuur of mentaliteit, maar meer op het vlak van ambtelijke beleidsvorming. In België werkt dat toch weer net iets anders dan in ons land. Het is in ieder geval positief als er over samenwerking gedacht wordt," weet Verhagen.

Succesvol ondernemen in barre tijden
Zo'n vijfhonderd ondernemers en managers waren op het Regionaal Ondernemers Congres afgekomen. De zaal in het Chassé theater was goedgevuld en voor de ogen van de aanwezigen ontspon zich tijdens het plenaire programma een vlakke discussie over hedendaags ondernemen. De gespreksleider probeerde de panelleden uit de tent te lokken, maar slaagde daar - ondanks zijn prikkelende stellingen - niet echt in. Ondernemer Aad Ouborg van Princess mocht het beste panellid aanwijzen, maar bleef bij dezelfde gespreksleider steken. Gedeputeerde Onno Hoes meldde vervolgens dat bedrijven niet enkel naar hun winstcijfers moeten kijken, maar ook vooral het algemene welzijn in de gaten moeten houden. Volgens de politicus is die instelling ook voor bedrijven een garantie voor een mooie toekomst. Na de lunch lieten de ondernemers en managers zich verder informeren over uiteenlopende ondernemersthema's zoals personeel, financiën, automatisering, marketing en innovatie.


...reist
Voor het werk op reis

...start
Het creëren van de juiste sfeer

...groeit
Aantal bedrijven groeit nog steeds

...verandert
Landelijk gebied schakelt om

...wijzigt
Seminar licht rechtspersoonlijkheid personenvennootschap toe

...innoveert
Hoe houd ik mijn onderneming succesvol?

...begeleidt
Samenwerking Provincie Noord Brabant en Syntens: 900 bedrijven beter toegerust voor de markt

...hapt
Haring smaakte best bij Kiwanisclub Oosterhout

...wint
De eerste Channel of Trade Award uitreiking een succes

...rijdt
Zakelijk onderweg

...presenteert
Triagilitas presenteert "KEN Oosterhout"

...organiseert
Wat kan E-business betekenen voor het bedrijfsleven?

...onderneemt
Skoda Superb ingezet naast Mercedes Benz

...herinnert
Toezegging minister-president maakt aanleg A4-zuid mogelijk

...reageert
Regionaal Ondernemers Congres: Nu al reageren op betere tijden

...evalueert
"Een werkweek van vijftien dagen..."

...kijkt terug
Een droom met een knapje

...sponsort
Sportsponsoring biedt bedrijven kansen

...helpt
En wat doen we met de kinderen...?

...brouwt
Bedrijven weten oude bierbrouwerij te vinden

...spreekt
In 't kort

...treft
Tegenvallende economische groei treft uitgifte bedrijventerreinen

...overvalt
In 2002: lichte stijging overvallen dienstverlening

...ontwikkelt
BOG in Kadernota 2004 van gemeente Breda: Accent op Spoorzone als kantoorlocatie

...bouwt
Met kracht doorwerken aan Moerdijkse Hoek