In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Januari 2007

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
www.deondernemer.com
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...


Columns
mr. H.G.M Daemen
Dimitri Duine
Mr. E.J.L. Mulderink
Peter Schuitmaker
Vrijstellingen schenkingsrecht 2007
mr. H.G.M Daemen
notaris te Oosterhout
Door al bij leven vermogen te schenken aan uw kinderen kunt u een aanzienlijke besparing van successierecht bereiken. Hetgeen u schenkt verlaat immers uw vermogen en zal geen deel meer uitmaken van uw nalatenschap. Door de schenkingen over meerdere jaren te spreiden en gebruik te maken van de jaarlijkse schenkingsvrijstellingen, drukt u het progressieve successierechttarief. De schenkingsvrijstellingen voor 2007 worden hierna vermeld.

De jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen door ouders aan kinderen bedraagt € 4.412,-- per kind. Eenmalig kunnen ouders aan hun kinderen tussen hun 18e en 35ste verjaardag belastingvrij een hoger bedrag schenken. Voor het jaar 2007 bedraagt deze eenmalig verhoogde vrijstelling € 22.048,-- per kind. Is uw kind overigens op het moment van de schenking ouder dan 35, maar gehuwd of geregistreerd partner met iemand die nog geen 35 is, dan kan toch nog gebruik gemaakt worden van deze eenmalig verhoogde vrijstelling.

Aan andere natuurlijke personen dan uw kinderen, bijvoorbeeld uw kleinkinderen of uw neefjes en nichtjes, mag u jaarlijks een bedrag van € 2.648,-- vrij van schenkingsrecht schenken.

Indien meer wordt geschonken dan het vrijgestelde bedrag, is alleen over het meerdere schenkingsrecht verschuldigd.
Alle schenkingen die u in de loop van een kalenderjaar aan een en dezelfde persoon doet, worden voor de berekening van de verschuldigde schenkingsrechten bij elkaar opgeteld als één schenking.

U dient aangifte te doen wanneer de waarde van de schenking hoger is dan het bedrag van de vrijstelling. Op gemelde eenmalige grote vrijstelling moet in ieder geval beroep worden gedaan bij de aangifte. Een schenkingsaangifte moet gedaan worden voor 1 maart van het jaar volgend op het jaar waarin de schenking is gedaan. Doorgaans zal de notaris tevens de aangifte voor u verzorgen en indienen.
...leeft
Leven wordt zoveel leuker als je probeert je grenzen te verleggen

...verkoopt
Als de omzet achterblijft...

...komt samen
Eindejaarsbijeenkomst van de Kamer van Koophandel West-Brabant

...start
Syntens en ABAB starten met vijf leren-van-elkaar-kringen

...leert
Hoe doe ik zaken met mijn buurland Belgie?

...fuseert
KvK ook na fusie goed bereikbaar voor ondernemer

...groeit
'Het is bijna onvermijdelijk om te groeien'

....behartigt
ZLTO is meer dan belangenbehartiging

...snoept
De gezonde zoete oplossing

...verpakt
Een lekkere frisrode kleur

...verfraait
Vormgeven aan de integrale kwaliteitsverbetering van het gebied

...kijkt
Wie kijkt naar wie...?!

...bouwt
Op een steenworp afstand

...verft
Erfgoed in kleur

...woont
Bijzondere stoffeerders van het landschap

...zorgt
Zorgen voor het milieu

...introduceert
Samen-werken en zelf-verantwoordelijk leren

...kweekt
Praktijk en opleiding sluiten op elkaar aan

...fokt
Wij gaan voor de absolute top!

...verandert
Plezier in het ondernemerschap

...kiest
De ondernemer heeft de sleutel voor de toekomst

...wint
Winnaar Nationale Ondernemers Quotiënt-Test

...wenst

...rijdt
Zakelijk onderweg

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...verwacht
Groei kantoorwerk gelegenheid heeft weerslag op kantooropname