In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Januari 2007

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
www.deondernemer.com

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...


Columns
mr. H.G.M Daemen
Dimitri Duine
Mr. E.J.L. Mulderink
Peter Schuitmaker
Auto van de zaak
Mr. E.J.L. Mulderink
Koch & van den Heuvel advocaten te Breda
Arbeidsrecht, intellectuele eigendom en
ondernemingsrecht

Een bedrijfsauto blijft geregeld de gemoederen bezig houden. Wanneer mag met andere woorden een werkgever het laten gebruiken van een dergelijke auto stoppen en wanneer niet?

Zeer wezenlijk daarbij is uiteraard welke afspraken tussen werkgever en werknemer gemaakt zijn en meer in het bijzonder op welke wijze deze op papier zijn vastgelegd. Daar schort het in de praktijk toch nog steeds regelmatig aan. Het op een goede wijze schriftelijk vastleggen middels een autoregeling en/of (een) bepaling(en) in een arbeidsovereenkomst is derhalve essentieel. Zelfs zonder een dergelijke schriftelijke regeling is het intrekken van het recht op een bedrijfsauto soms toelaatbaar. Zo stelde in ieder geval vrij kort geleden een kantonrechter een werkgever in het gelijk die het gebruik van de bedrijfsauto bij de werknemer had ingetrokken. De bedrijfsauto was ingetrokken in verband met de slechte financiële positie van de werkgever.

Ondanks het niet bestaan van een eenzijdig wijzigingsbeding, waarover ik al eerder heb geschreven, oordeelde de kantonrechter toch dat de werkgever in redelijkheid had kunnen komen tot een dergelijke intrekking. Weliswaar moest terughoudendheid worden betracht, maar nu de werknemer in kwestie de auto gedurende een zekere periode had mogen blijven gebruiken en er bovendien een financiële compensatie bespreekbaar was oordeelde uiteindelijk de kantonrechter dat de werkgever in kwestie tot het intrekken van deze bedrijfsauto had mogen komen. Bij een zorgvuldige belangenafweging zijn er derhalve soms mogelijkheden op dit gebied voor de werkgever.

E-mail: Mulderink@koch-heuvel.nl
...leeft
Leven wordt zoveel leuker als je probeert je grenzen te verleggen

...verkoopt
Als de omzet achterblijft...

...komt samen
Eindejaarsbijeenkomst van de Kamer van Koophandel West-Brabant

...start
Syntens en ABAB starten met vijf leren-van-elkaar-kringen

...leert
Hoe doe ik zaken met mijn buurland Belgie?

...fuseert
KvK ook na fusie goed bereikbaar voor ondernemer

...groeit
'Het is bijna onvermijdelijk om te groeien'

....behartigt
ZLTO is meer dan belangenbehartiging

...snoept
De gezonde zoete oplossing

...verpakt
Een lekkere frisrode kleur

...verfraait
Vormgeven aan de integrale kwaliteitsverbetering van het gebied

...kijkt
Wie kijkt naar wie...?!

...bouwt
Op een steenworp afstand

...verft
Erfgoed in kleur

...woont
Bijzondere stoffeerders van het landschap

...zorgt
Zorgen voor het milieu

...introduceert
Samen-werken en zelf-verantwoordelijk leren

...kweekt
Praktijk en opleiding sluiten op elkaar aan

...fokt
Wij gaan voor de absolute top!

...verandert
Plezier in het ondernemerschap

...kiest
De ondernemer heeft de sleutel voor de toekomst

...wint
Winnaar Nationale Ondernemers Quotiënt-Test

...wenst

...rijdt
Zakelijk onderweg

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...verwacht
Groei kantoorwerk gelegenheid heeft weerslag op kantooropname