In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Februari 2007

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
www.deondernemer.com
www.storimansenpartners.nl
www.sitesupport.nl

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...

Ondernemingshuis | Belastingadviseurs over fiscale wijzigingen 2007:
'Tijdig inventariseren gevolgen wetswijzigingen!'

Breda - Het nieuwe jaar brengt flink wat fiscale wijzigingen voor ondernemers. Zo hoeven zij minder belasting te betalen, maar zijn de aftrekposten sterk beperkt. Volgens belastingadviseurs Corné Picokrie en Maarten Kormelink van Ernst & Young in Breda is het voor ondernemers van belang om tijdig te inventariseren waar de kansen en bedreigingen voor 2007 liggen.


Maarten Kormelink (l). Corné Picokrie (r): "Met een geïntegreerde aanpak kunnen accountants voor ondernemers het optimale resultaat bereiken." Foto: Mark Goosen.

De meest prettige wijziging is de algemene tariefsverlaging van de vennootschapsbelasting van ruim 4 procent. De zelfstandige ondernemer krijgt een korting tot 10% op zijn tarief. Kormelink, Senior Manager Tax: "Maar dit moet ergens vandaan gehaald worden en dat is met name bij het onroerend goed. De vastgoedsector betaalt de grootste rekening." Vanaf dit jaar mogen gebouwen die in eigen gebruik zijn niet verder worden afgeschreven dan tot de helft van de WOZ-waarde, de zogenaamde bodemwaarde. Picokrie, Director Tax: "De belastingenverlaging moet verder worden terugverdiend met het beperken van diverse aftrekposten. Vanaf 2007 moet er langer worden afgeschreven op goodwill (tien jaar) en inventaris, PC's en auto's (vijf jaar). Of de fiscale veranderingen per saldo positief uitvallen, is dus afhankelijk van de specifieke situatie waarin de ondernemer verkeert."

Kansen
Fiscale wijzigingen brengen kansen en valkuilen met zich mee. Picokrie: "De gouden tip hebben we niet, het blijft allemaal maatwerk. Het is zaak om risico's te beperken en ervoor te zorgen dat je niet voor verrassingen komt te staan, zodat je je financiële positie kunt verbeteren. Ondernemers moeten goed inventariseren waar de kansen en pijnpunten liggen." Kormelink: "De kansen liggen voornamelijk op internationaal gebied. Daar kun je geld besparen door slim te financieren." Picokrie vult aan: "Wanneer een bedrijf een buitenlandse vestiging start, dan zal, zeker in eerste instantie, financiering nodig zijn. Met de wijzigingen voor 2007 valt op dat gebied fiscaal voordeel te behalen. De wetgeving bevat bovendien nog een eenvoudige, lucratieve wijziging voor de directeur-grootaandeelhouder: het tarief voor de eerste 250.000 euro inkomen uit aanmerkelijk belang wordt alleen in 2007 verlaagd van 25 naar 22 procent."

Onderhanden werk
De gewijzigde fiscale behandeling van projecten (onderhanden werk) is vooral van belang voor de vastgoedsector. Picokrie: "Tegenwoordig is het zo dat wanneer aan het eind van het jaar een project voor 40% klaar is, een projectontwikkelaar al navenant belasting moet betalen. Daarmee moeten ondernemers rekening houden bij het bepalen van hun liquiditeitspositie. Doen ze dat niet, dan kunnen ze aanslagen ontvangen die voor problemen zorgen." Kormelink: "Door tijdig te inventariseren en te anticiperen, kunnen ondernemers eventuele nadelige gevolgen zo goed mogelijk opvangen. Je moet je fiscale positie optimaliseren binnen de mogelijkheden die de wet biedt.

Expertise
Ernst & Young heeft voor ondernemers een checklist ontwikkeld waarmee ze snel zicht hebben op wat er voor hen verandert. Picokrie: "Zo inventariseren we hoe de klant ervoor staat en kunnen we adequaat inspelen op mogelijkheden. In verband met de gewijzigde afschrijvingstermijn voor bedrijfsmiddelen zou je bijvoorbeeld kunnen overwegen om snel verouderende bedrijfsmiddelen te huren in plaats van te kopen. Het is overigens een misverstand dat wij alleen beursgenoteerde bedrijven vertegenwoordigen. De meeste klanten zijn groeiende familiebedrijven die vaak ook internationaal actief zijn. Met een geïntegreerde aanpak kunnen accountants voor ondernemers het optimale resultaat bereiken."

Voor meer informatie:
Corné Picokrie,( corne.picokrie@nl.ey.com) of Maarten Kormelink, (maarten.kormelink@nl.ey.com), telefoon: (076)531 75 00.

De belangrijkste fiscale wijzigingen in 2007:

  • Het tarief van de vennootschapsbelasting is verlaagd van 29,6% naar 25,5%.
  • Ondernemers in de inkomstenbelasting krijgen een vrijstelling van 10% van de winst.
  • In 2007 gaat het tarief van box 2 in de inkomstenbelasting tijdelijk omlaag van 25% naar 22%, voor zover het inkomen uit aanmerkelijk belang het bedrag van e 250.000 niet overschrijdt. Voor gehuwden is dit bedrag e 500.000.
  • Introductie van een rentebox met een tarief van 5% en een octrooibox met een tarief van 10%, waarbij inwerkingtreding overigens nog afhankelijk is van goedkeuring uit 'Brussel'.
  • Voortschrijdende winstneming op onderhanden werk, waarbij gedurende de looptijd van het project elk jaar een deel van de winst wordt belast.
  • Op onroerend goed in eigen gebruik mag niet verder worden afgeschreven dan tot 50% van de WOZ waarde. Op beleggingsvastgoed mag niet verder worden afgeschreven dan tot de WOZ waarde.
  • De jaarlijkse afschrijving op goodwill is beperkt tot 10% van de kostprijs. Voor overige bedrijfsmiddelen kunnen ondernemers jaarlijks maximaal 20% afschrijven op de kostprijs.
  • De verliesverrekening is beperkt tot negen jaar voorwaarts (was onbeperkt) en één jaar achterwaarts (was drie jaar).
  • 'Paarse krokodil': veel fiscale regels in de loonbelasting voor vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers zijn veranderd.

Colofon
In het Ondernemingshuis vindt u informatie en advies over alle onderwerpen die met uw bedrijf te maken hebben.
U bent er welkom voor een gericht advies en praktische informatie. De drie partners van het Ondernemingshuis zijn Syntens, Innovatienetwerk voor ondernemers, de regionale ontwikkelingsmaatschappij N.V. REWIN West-Brabant en de Kamer van Koophandel West-Brabant.

Ondernemingshuis
Mozartlaan 7, 4837 EH Breda
Postbus 3182, 4800 DD Breda
Telefoon (076) 564 69 60
- Syntens (076) 564 67 00
- Rewin (076) 564 67 80
- KvK (076) 564 68 00
Fax (076) 564 69 76

Internet: www.syntens.nl
E-mail: breda@syntens.nl

Internet: www.rewin.nl
E-mail: west-brabant@rewin.nl

Internet: www.breda.kvk.nl
E-mail: info@breda.kvk.nl


...netwerkt
VOC Ondernemers­concert nu al een begrip

...onderneemt
Een uit de hand gelopen hobby

...viert
Florijn Business Club viert 15-jarig bestaan met nieuwe naam

...lost op
REWIN ondersteunt innovatief bedrijf uit Roosendaal

...hergebruikt
Hergebruiken van producten spaart MKB'er kosten

...inventariseert
'Tijdig inventariseren gevolgen wetswijzigingen!'

...belegt
De Beleggings­adviseurs

...groeit
Het vliegwiel van Etten-Leur: de ene ontwikkeling zet de andere in gang

...sport
Grote plannen voor een sportief Etten-Leur

...presenteert
Hotels in Etten-Leur hebben elk hun eigen charme

...organiseert
Waar het goed wonen is, is het ook goed werken

...ontwikkelt
Grootse plannen met cultuur, toerisme en recreatie

...winkelt
MKB serieuze gesprekspartner van gemeente

...werkt samen
Durven investeren in de toekomst

...plant
Borchwerf maakt er werk van

...opent deuren
Grensverleggend Ondernemen

...rijdt
Zakelijk onderweg

...spreekt
In 't kort

...verbouwt
NVB: 'Meer bedrijven willen verhuizen of verbouwen'

...verkoopt
Pand familiebedrijf vrij van overdrachts­belasting