In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Februari 2005

advertenties
www.deondernemer.com
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda

Bedrijven
PriceWaterhouseCoopers
Accessio Reïntegratiediensten
Aan de Stegge Roosendaal V.O.F.
Van Bergen Reclame
Schober Information Group
Webro
ING Bank
ING Bank
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is en blijft ondernemen.

De ING Bank vindt branchekennis cruciaal. Want alleen een financieel adviseur die een branche tot in de finesses kent, kan écht iets betekenen voor de spelers in die branche. Periodiek verricht ING daarom studies naar marktverhoudingen, motieven, succesfactoren en toekomstperspectieven van uiteenlopende branches van de detailhandel. Om daarmee een aanzet te geven tot discussie, tussen u en uw financieel adviseur, maar ook discussie binnen de branche. De Nederlandse detailhandel is volop in beweging. Dat vereist flexibiliteit. En een bank die meedenkt.


John Verhagen is voorzitter directie ING Bank
District West- en Midden-Brabant

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is uiterst actueel. Je kunt geen krant, tijdschrift of vakblad open slaan of je leest er wel iets over. Het opvallende is dat alle aandacht uitgaat naar de eerste twee woorden: maatschappelijk verantwoord. En daardoor wordt verantwoord ondernemen vaak in de hoek gedrukt van liefdadigheid. Een bedrijf dat aan goede doelen geeft, is kennelijk maatschappelijk verantwoord aan het ondernemen. Bij ING Bank kijken we daar iets anders tegen aan. Want ook verantwoord ondernemen is en blijft: ondernemen. Het gaat om kansen zien en investeren in je bedrijf. En aan het eind van de dag moet het - zoals altijd met ondernemen - wél iets opleveren.

Dat ondernemingen het niet eenvoudig vinden om invulling te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen blijkt uit recent onderzoek van het EIM. Het instituut deed onderzoek naar de rol van maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen het midden- en kleinbedrijf (2004, Hoefnagel). Ondernemers vinden het een lastig onderwerp. Ze weten niet wat het oplevert en ze hebben het er te druk voor. Voor een deel komt dat omdat ze verantwoord ondernemen in de hoek van betrokkenheid plaatsen: "het hoort". Ze plaatsen het nauwelijks in de hoek van ondernemen: "het loont".

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor veel ondernemers een kwestie van liefdadigheid. "Het hoort nu eenmaal zo." Verantwoord ondernemen zou gezien moeten worden als een manier van ondernemen die loont. Het is een middel om duurzame resultaten te boeken.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen - ook wel duurzaam ondernemen genoemd - kent vele definities. Welke omschrijving je ook kiest, drie aspecten komen steeds weer terug: milieu, medewerkers en maatschappij. ING Bank voegt daar graag een vierde aspect aan toe: winst. Door oog te hebben voor wat er in de samenleving speelt en door deze signalen te vertalen naar de eigen organisatie, kunnen bedrijven hun continuïteit en rendement op langere termijn waarborgen. Bedrijven investeren regelmatig in innovatie en efficiency. Juist deze twee aspecten komen terug bij maatschappelijk verantwoord ondernemen. En juist hier liggen dus kansen voor organisaties uit alle branches, zoals detailhandel, woningbouwverenigingen, financiële dienstverleners, kunststofindustrie, tuinbouw en gezondheidszorg.

Verantwoord ondernemen als prikkel
ING Bank heeft de overtuiging dat duurzame inspanningen primair een eigen belang moeten dienen. Wanneer dat niet het geval is, dan is de kans groot dat de inspanningen niet goed van de grond komen of bij gewijzigde economische omstandigheden worden stopgezet. Hoe dichter de duurzame inspanningen bij de kernactiviteiten van de onderneming liggen, hoe groter de kans dat ze geld opleveren. Bedrijven kunnen winst boeken door hun bedrijfsprocessen scherp te analyseren. Gebruik maatschappelijk verantwoord ondernemen als prikkel om te komen tot efficiëntere en innovatieve oplossingen. Een paar voorbeelden: investeringen om het grondstofgebruik te reduceren en daarmee de inkoopkosten te verlagen, hebben goede kans van slagen. Ze dienen een milieudoel en ze dragen bij aan kostenbesparing. Dat geld ook voor inspanningen die werkomstandigheden van medewerkers verbeteren. Ze zullen leiden tot een lager ziekteverzuim en tot een grotere betrokkenheid van de mensen bij het bedrijf. Resultaat: sociale winst én financieel voordeel.

Verantwoord ondernemen kan ook leiden tot een voorsprong op de concurrentie. Dienstverleners die allochtone werknemers in dienst nemen en zo een bijdrage leveren aan integratie, kunnen een nieuwe doelgroep aanboren. De nieuwe werknemers trekken nieuwe klanten aan van wie ze de cultuur en de ideeën goed begrijpen. Bedrijven die integere producten leveren met heldere voorwaarden, zijn voor klanten aantrekkelijker dan bedrijven die niet vertellen hoe en waar hun producten gemaakt worden.

Welke rol wil ING Bank spelen?
Zoals ook in de business principles van ING is vastgelegd (zie www.ing.nl), hecht ING Bank veel waarde aan duurzame ontwikkeling en we trachten dit zoveel mogelijk te stimuleren. Kennis van zaken is hiervoor wel een voorwaarde. ING Bank beschikt daarover in toenemende mate en we leggen onze inzichten vast in Sectorstudies en specifieke Duurzame Branchesheets voor onder andere Bouw, Hotellerie en Voedingsmiddelendetailhandel. Deze documenten zijn beschikbaar voor ondernemers. (Zie www.ingbank.nl).

Voor meer informatie kunt u terecht bij ING Bank District West-en Midden-Brabant. Kijk ook eens op www.ingbank.nl, www.ing.nl en www.careprofit.nl.

In 2005 wil ING Bank District West- en Midden-Brabant met ondernemers individueel en in kleine groepen in gesprek komen over de waarde van verantwoord ondernemerschap. Hiervoor zullen wij verscheidende initiatieven nemen. Wij zijn geïnteresseerd in uw ervaringen en stellen het op prijs als u ons deelgenoot maakt van uw duurzame dilemma's en kansen.

John Verhagen is voorzitter directie ING Bank District West- en Midden-Brabant gevestigd aan de Bijster 9 in Breda. Tel. 076-5136202, e-mail: john.verhagen@mail.ing.nl Internet: www.ingbank.nl


...spreekt
Handen uit de mouwen

...start
Vier ondernemers koppelen hun netwerken en halen hiermee méér opdrachten binnen

...bevordert
REWIN, spin in het web van bedrijvigheid in West-Brabant

...herstelt
Licht economisch herstel West-Brabant

...verbetert
Ondernemers kunnen hun rendement verbeteren

...bestraft
Hogere boete bij illegaal werk

...belegt
De beleggings- adviseurs

...netwerkt
Regio Business Dagen Breda

...speelt
BizWorld Brabant van start

...rijdt
Zakelijk onderweg

...onderneemt
Het MKB onderneemt te naïef !

...adviseert
Familiebedrijf; strategisch management en planning (deel 1)

...promoot
Het kloppend hart van westelijk Noord-Brabant

...realiseert
Contouren merkendorp zichtbaar

...ontwikkelt
Kwaliteit staat voorop

...behartigt
Leden bieden toegevoegde waarde aan de gemeente

...herstructureert
Leefgenot voor jong en oud

...revitaliseert
De nieuwe poort van Roosendaal

...bouwt
Natuurlijk wonen tussen bos en stad

...versterkt
Een winkelhart om trots op te zijn

...ontplooit
Wissel tussen verleden en toekomst

...organiseert
Boeiend ballonspektakel boven Breda

...leest
In 't kort

...stimuleert
De functie van het bedrijven- en regio-promotie programma in West-Brabant

...huisvest
Stijging aanbod én opname kantoorruimte in Nederland

...kiest
Bedrijventerrein Moerdijkse Hoek op afstand van de kern Moerdijk