In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Juni 2006

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
bees-delivery.be
www.storimansenpartners.nl

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...

Bedrijvenbijeenkomst Stadskantoor Breda

Op 15 mei jongstleden bood de gemeente Breda aan alle Bredase ondernemers de traditionele 'bedrijvenborrel' aan. De eerste na de verkiezingen én de eerste in het Stadskantoor aan de Claudius Prinsenlaan.


Burgemeester Peter van der Velden.

In weerwil van de traditie werd het evenement dat jaarlijks tweemaal wordt georganiseerd, deze keer niet in het Stadhuis gehouden. De ambiance was weliswaar even wennen, maar de gemakkelijke bereikbaarheid en het voor (of onder) de deur parkeren maakte dat ruimschoots goed.
De grote opkomst bewees opnieuw dat zowel de ondernemers als de gemeente veel waarde hechten aan deze netwerkbijeenkomst.
Bestaande contacten werden bevestigd en nieuwe contacten werden gelegd. Onder die laatste categorie ook de contacten met de vele nieuwe raadsleden.
Al met al een geslaagde bijeenkomst. Juist vanwege de vele uitdagingen en kansen die er de komende jaren voor Breda in het verschiet liggen, is samenwerking met het bedrijfsleven voor de gemeente enorm belangrijk. Ook voor het bedrijfsleven onderling en voor partners in onderwijs en zorg, of voor de partijen in het culturele veld, is samenwerking de sleutel tot succes. We hebben elkaar nodig om ambities waar te maken en kansen te benutten.
Bij alle veranderingen is André Adank als wethouder Economische Zaken een belangrijke constante factor. Ook hij benadrukte de noodzaak van netwerken en samenwerken.
Om optimaal gebruik te maken van de kansen -en elkaars kwaliteiten- heeft de gemeente speerpunten benoemd en activiteiten voor de komende jaren samengevat in de 'Economische Impulsnota 2006-2010'.

Wethouder André Adank.

Onder het motto: 'Samen actief de markt op' gaat de gemeente met het bedrijfsleven samen werken aan een nieuwe economische structuur. Het moge duidelijk zijn, dat de ondernemer daarbij centraal staat.
Kennis en innovatie zijn sleutelbegrippen in de nieuwe visie. Economische Zaken zal zich daar de komende periode actief op richten: innovatiebevordering en het stimuleren van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.
Ondernemers genieten niet altijd van alle overheidsaandacht. Zo is het woud van regels een terugkerende klacht. Ook daarmee hoopt de gemeente korte metten te maken. Behalve de rijksactiviteiten op dit front, is de gemeente zelf actief.
Zo werd er een convenant gesloten met het ministerie van Economische Zaken en is samen met de Kamer van Koophandel aan bureau SIRA opdracht gegeven om in kaart te brengen waar efficiencywinst te behalen is op het vlak van regelgeving en vergunningen. Nog voor de zomervakantie worden de eerste resultaten gepresenteerd.
Naast de verschillende manieren van ondersteuning heeft het bedrijfsleven ook gewoon letterlijk de ruimte nodig. Nieuwe locaties, met als een van de eersten De Wig, zullen ontwikkeld worden. Voor bestaande locaties wordt continue kwaliteitsverbetering nagestreefd.

Groeimogelijkheden

Breda ziet volop groeimogelijkheden. Dit betekent dat de stad op verschillende schaalniveaus actief moet zijn. Regionale samenwerking is eens te meer noodzakelijk. Breda, in het bijzonder wethouder Adank, neemt hierin met regelmaat het voortouw.
Breda onderhoudt goede contacten met verschillende strategische partners binnen en buiten de regio. Zo is er niet alleen de samenwerking in West-Brabant onder de paraplu van het SES, maar wordt er ook meer en meer samen opgetrokken met Zeeland. Bijvoorbeeld als het gaat om de uitwerking van Pieken in de Delta. En wat te denken van de positie van West-Brabant tussen de mainports Rotterdam en Antwerpen, of in de vergelijking met Lille als noordelijk vervoersknooppunt van Frankrijk en Breda als zuidelijk vervoersknooppunt voor Nederland! Kortom, uitdagingen genoeg.


...borrelt
Bedrijven­bijeenkomst Stadskantoor Breda

...verbruikt
Gestart met een brok ervaring

...stept
Bredase Stepafette 2006 zoekt sponsoren

...verbetert
FashionUnited.com koppelt emotie aan ratio in de modebranche

...verdiept zich
Workshops digitaal ondernemen

...maakt kennis
Bedrijven voor snuffelstage gezocht

...vestigt
West-Brabant in trek bij bedrijfsleven

....en zijn handtekening
Verscherpte legitimatie bij KvK

...kiest
Junior Kamer Etten-Leur verkiest de "meest in 't oog springende ondernemer"

...spreekt
In 't kort

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...rijdt
Zakelijk onderweg

...is klantgericht
Al 25 jaar op zoek naar kwaliteitsverbeteringen

...discussieert over bedrijfsonroerend
'Overheid moet coöperatiever worden'

...huurt flexibel
Toenemende vraag naar flexibele bedrijfsruimte

...ervaart
Gevolgen bouwenquête: vertrouwen en imago geschaad

...kiest voor nieuw
Vraag naar nieuwbouw bedrijfsruimte groeit

...concludeert
Prinslandse Polder voor grootschalige glastuinbouw

...profiteert
Aanvangsrendementen voor commercieel vastgoed verder gedaald