In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Maart 2007

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
www.deondernemer.com
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...

Ondernemingshuis
Ondernemers tevreden over gezamenlijke aanpak met REWIN en Kamer van Koophandel

Leren van succes. Leren van een succesvolle aanpak als het gaat om veiligheid op bedrijventerreinen. Dat was in het kort het doel van een unieke bustour door West-Brabant, georganiseerd door REWIN West-Brabant en de Kamer van Koophandel.

Eind januari stapten 36 ondernemers, bestuurders van bedrijventerreinen, ambtenaren en wethouders in de bus om een aantal successen te bezoeken. Ger Rooker, projectmanager van REWIN, spreekt van een geslaagde dag: "Om de veiligheid op bedrijventerreinen te verbeteren is samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven van groot belang. Het is goed om eens met eigen ogen te zien dat een gezamenlijke aanpak vruchten afwerpt."

Inbraak, diefstal, vandalisme en brandstichting: dagelijkse kost op veel bedrijventerreinen. "In de eerste plaats is het natuurlijk belangrijk dat een ondernemer zélf zorgt dat zijn bedrijf goed beveiligd is," aldus Huub Dormans, projectleider van de Kamer van Koophandel. "Toch is het belangrijk om de handen ineen te slaan als ondernemers. Collectieve beveiliging biedt de mogelijkheid om samen met gemeente, politie en brandweer een vuist te maken tegen de criminaliteit." Maar er bestaan natuurlijk meerdere mogelijkheden om die spreekwoordelijke vuist te maken. De 36 deelnemers aan de bustour bezochten er enkele.

Opsluiten van ongewenste bezoekers
Op het terrein de Brieltjenspolder in Made wordt gewerkt met palen die uit het wegdek omhoog komen. Zodra er bij een van de bedrijven een inbraakalarm afgaat, komen deze palen omhoog op de toegangswegen. Het terrein wordt zo afgesloten, zodat er niemand meer op- of af kan. Ongewenste bezoekers zitten dan 'in de val'. "Sinds deze palen, officieel bollards genaamd, geplaatst zijn, is het aantal inbraken spectaculair afgenomen," aldus René Broeders, voorzitter van de Bedrijvenvereniging Brieltjenspolder. "Van vele tientallen inbraken per jaar voor de plaatsing naar slechts één poging in 2005. Deze dader is bovendien nog opgepakt ook. Een doorslaand succes dus!"

Continue camerabewaking
Op bedrijventerrein Dombosch (Raamsdonksveer) wordt op een andere manier gewerkt aan het verbeteren van de veiligheid. De deelnemers konden met eigen ogen zien hoe de overlast en criminaliteit de kop worden ingedrukt met behulp van continue surveillance. Jan Kop van het bedrijf Feel Safe, gaf een demonstratie van het systeem met camera's op de meldkamer in Dombosch. De voorzitter van de Verenigde Ondernemers Geertruidenberg, Henk Adriaanse, ging in op het proces dat er uiteindelijk toe heeft geleid dat de bedrijven collectieve beveiliging hebben gerealiseerd. Andriaanse gaf aan zeer tevreden te zijn over het tot een minimum teruggebrachte aantal inbreken: slecht één keer bij een niet-deelnemer. De privacy is gewaarborgd en het normale verkeer op het terrein wordt niet gehinderd door de beveiliging.

Belang van goede samenwerking
Ger Rooker van REWIN: "Beide projecten laten uitstekend zien dat via samenwerking de criminaliteit een halt toegeroepen kan worden. De projecten zitten qua locatie niet ver van elkaar, maar zijn toch heel verschillend van opzet en uitvoering. Wat ze met elkaar gemeen hebben, is dat ze allebei een goede vorm van samenwerking hebben gevonden. Hierdoor kan bijvoorbeeld collectieve beveiliging met succes opgestart en uitgevoerd worden op het bedrijventerrein. Het is goed voor het hele West-Brabantse bedrijfsleven om daarvan kennis te nemen en daarover van gedachten te wisselen. Daarom hebben we samen met Kamer van Koophandel West-Brabant deze bustour georganiseerd."

De tour werd georganiseerd in het kader van het Uitvoerings- programma Revitalisering West-Brabantse bedrijventerreinen. Het project wordt medegefinancierd door REAP en de Provincie Noord-Brabant.


Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij:
Ger Rooker van NV REWIN West-Brabant
te bereiken via telefoonnummer 076- 5646793.

Ook kunt u contact opnemen met Huub Dormans van de
Kamer van Koophandel West-Brabant
telefoon 076 - 5646936.


...spreekt
MKB Netwerk Roosendaal organiseert netwerkavond met bergbeklimmer Edmond Öfner

...organiseert
'Het evenement moet meer dan perfect zijn'

...vernieuwt
Een nieuw gezicht voor de Ondernemer

...beveiligt
Ondernemers tevreden over gezamenlijke aanpak met REWIN en Kamer van Koophandel

...innoveert
Syntens Innovatiekracht Tour

...visualiseert
Vernieuwen met Verstand

...groeit
Enorme kansen voor zorgeconomie West-Brabant

....verdedigt
Een advocaat moet gezonde afstand houden

...voorkomt
Voorkomen is beter dan genezen

...bewijst
Meer dan een kostenpost

...onderneemt
Ondernemen met Netwerk Notarissen

...in't kort
Rijken rijden harder

...belegt
De beleggingsadviseurs

...rijdt
zakelijk onderweg

...kijkt vooruit
Goede vooruitzichten kantorenmarkt maar aanhoudende zorg over leegstand