In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Maart 2007

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
www.deondernemer.com

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...

Ondernemingshuis
Ondernemers pleiten voor regionaal detailhandelsbeleid

Vernieuwen met Verstand

Het Trivium in Etten-Leur, de Bavelse Berg bij Breda, Rosada in Roosendaal: winkels en winkelcentra richten zich al lang niet meer uitsluitend op de gemeente waarin ze zijn gevestigd. Detailhandelsbeleid is dan ook geen exclusieve zaak van de gemeente. Daarom sloegen drie Brabantse Kamers van Koophandel, MKB Brabant en het Hoofdbedrijfsschap Detailhandel de handen in elkaar en formuleerden ze de nota Vernieuwen met Verstand; een pleidooi voor een bovenlokaal detailhandelsbeleid.


De aanleg van outletcenter Rosada heeft gevolgen voor het detailhandelsbeleid in de hele regio.

Vernieuwen met Verstand is een heldere boodschap aan de nieuwe Statenleden, die op 7 maart aanstaande worden gekozen: de provincie moet een grotere rol spelen in het detailhandelsbeleid, voor zover het gaat om zaken die de gemeentegrenzen overschrijden. De provincie heeft op dat gebied wel wettelijke taken, maar doet daar totnu toe weinig aan. In het kort komt de nota hierop neer: nieuwe detailhandel moet de ruimte krijgen, maar niet ten koste van alles. Nieuwe ontwikkelingen moeten meer toevoegen dan meters winkeloppervlak. De realiteit is immers dat er al winkels zijn, waar ondernemers in hebben geïnvesteerd en die een deel van de bevolking verzorgen. Er is een fijnmazig netwerk aan voorzieningen. De komst van bijvoorbeeld een megasupermarkt kan een verwoestende invloed hebben op het evenwicht in een hele regio. Voor belangenorganisaties van het bedrijfsleven is dat voldoende reden om zich bezorgd te maken om het provinciaal beleid, of liever: het gebrek daaraan. Vernieuwen met Verstand geeft aan welke richting de ondernemers op willen en heeft dan ook een breed draagvlak: de Kamers van Koophandel en MKB Nederland staan erachter. Vertegenwoordigers van plaatselijke ondernemers staan positief tegenover een provinciaal detailhandelsbeleid, maar plaatsen daar wel kanttekeningen bij.

Zo zegt Bert Thijsen, voorzitter van MKB Etten-Leur: "Een regionale of provinciale visie moet altijd worden afgestemd met wat er op plaatselijk niveau plaatsvindt." Hij duidt daarmee op het detailhandelsbeleid van de gemeente Etten-Leur. Die is momenteel bezig is met de uitvoering van een distributieplanologisch onderzoek (DPO). "De definitieve rapportage verschijnt binnenkort en ik kan er nu nog niets over zeggen." Het DPO is maatgevend voor het beleid van de komende 10 jaar. Ook Jan van Pul van de Ondernemersfederatie Roosendaal waarschuwt dat het provinciaal detailhandelsbeleid niet mag leiden tot een grote eenheidsworst. "Natuurlijk is er een spanningsveld tussen de steden, zeker als het gaat om perifere en grootschalige detailhandel. Maar je zult een heleboel zaken per gemeente moeten blijven regelen, ook om de slagkracht te handhaven. En om te zorgen dat je eens iets onderscheidends kunt doen ten opzichte van andere steden, zodat je die consument toch naar je toe kunt trekken."

De Ondernemersfederatie heeft zelf wel contacten buiten de gemeente, bijvoorbeeld met de ondernemersvereniging in Bergen op Zoom. Van Pul: "Daarbij wordt gewoon gepraat over het outletcenter Rosada en de 52 koopzondagen per jaar die Rosada en een aantal bedrijven hier willen. Natuurlijk heeft dat ook regionale effecten, maar ik zou niet willen dat alles provinciaal wordt geregeld; er moet ruimte blijven voor lokale inbreng." Van Pul ziet dat de gemeente Roosendaal nog geen aanstalten maakt om de huidige detailhandelsnota te actualiseren, hoewel ondernemers daar wel op aandringen. "Bovendien zou de gemeente wel wat meer aan handhaving mogen doen. Zo vestigen zich winkels op plaatsen waar wij dat eigenlijk ongewenst vinden en waar het ook helemaal niet mag binnen het huidige beleid. Als we daarover klagen, reageer de gemeente altijd lauw. Wat dat betreft zouden we dus graag een wat actievere overheid zien."

Meer informatie:
Erlin van Vuuren
telefoon nummer : (076) 564 68 37
E-mail: [email protected]...spreekt
MKB Netwerk Roosendaal organiseert netwerkavond met bergbeklimmer Edmond Öfner

...organiseert
'Het evenement moet meer dan perfect zijn'

...vernieuwt
Een nieuw gezicht voor de Ondernemer

...beveiligt
Ondernemers tevreden over gezamenlijke aanpak met REWIN en Kamer van Koophandel

...innoveert
Syntens Innovatiekracht Tour

...visualiseert
Vernieuwen met Verstand

...groeit
Enorme kansen voor zorgeconomie West-Brabant

....verdedigt
Een advocaat moet gezonde afstand houden

...voorkomt
Voorkomen is beter dan genezen

...bewijst
Meer dan een kostenpost

...onderneemt
Ondernemen met Netwerk Notarissen

...in't kort
Rijken rijden harder

...belegt
De beleggingsadviseurs

...rijdt
zakelijk onderweg

...kijkt vooruit
Goede vooruitzichten kantorenmarkt maar aanhoudende zorg over leegstand