In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Maart 2007

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
www.deondernemer.com

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...


Enorme kansen voor zorgeconomie West-Brabant

Met de zorgeconomie heeft West-Brabant een uitstekende troef in handen. Door de toenemende vergrijzing, de commercialisering van de zorg, meer zorg op afstand en de groeiende belangstelling voor gezondheid en wellness heeft deze sector een enorm groeipotentieel.

Volgens voorzitter Chris Rutten van de Kamer van Koophandel dient West-Brabant de zorgeconomie dan ook te omarmen. "Er liggen tal van kansen die we als regio gezamenlijk moeten oppakken en verzilveren." Uit onderzoek dat de KvK door de STEC-groep heeft laten uitvoeren blijkt dat de vraag naar zorg de komende jaren sterk zal toenemen. De zorgeconomie is nu al goed voor circa 20% van de totale werkgelegenheid in West-Brabant, in totaal ruim 50.000 arbeidsplaatsen. De groeikracht van de zorgeconomie is indrukwekkend. Tussen 2000 en 2005 groeide de werkgelegenheid in de West-Brabantse zorgeconomie met meer dan 20%, terwijl de totale werkgelegenheid met bijna 1% daalde. Daarmee is de zorg een belangrijke pijler onder de West-Brabantse economie geworden.

Kwaliteit
Zorginstellingen moeten zich steeds meer 'bedrijfsmatig' gedragen. Meer samenwerking en kennisuitwisseling tussen zorgaanbieders en 'reguliere' bedrijven kan de kwaliteit van het zorgaanbod in West-Brabant verder verbeteren. Ook zijn er kansen ten aanzien van het aanbieden van aantrekkelijke zorgconcepten, zoals privé-klinieken, nieuwe behandelmethodes, preventie en woonconcepten. Het uitbouwen van het bestaande toeristische aanbod in West-Brabant, in combinatie met zorg en wellness biedt veel mogelijkheden Dat kan bijvoorbeeld bij kuuroorden, zorghotels/-boerderijen en sauna- en fitnessconcepten. Verder ontstaan er talrijke kansen voor nieuwe technologische (domotica) en ondersteunende diensten (zoals vervoer, catering, gezelligheid, klussen, persoonlijke verzorging) door de toenemende behoefte van 'zorg op afstand'.

Bewustwording
Voor de Kamer van Koophandel zelf ziet voorzitter Rutten in eerste instantie een taak op het gebied van bewustwording. Dat betekent het communiceren van het economisch belang en de vele kansen richting overheid, zorginstellingen en reguliere bedrijfsleven. Daarnaast kan de KvK een brug slaan tussen zorginstellingen en het 'reguliere' bedrijfsleven. "Beide 'werelden' kunnen veel van elkaar leren en uiteraard ook zaken met elkaar doen", aldus Rutten. Ten slotte ziet hij ook mogelijkheden om zorggerelateerde bedrijven naar West-Brabant te halen, bijvoorbeeld op het gebied van groothandel en logistiek.

Het onderzoeksrapport "Marktverkenning Zorgeconomie West-Brabant" is gratis te downloaden vanaf de website

Meer informatie: Juri Heise
telefoon (076) 564 69 26
E-mail: [email protected]
Internet: www.westbrabantinbedrijf.nl


...spreekt
MKB Netwerk Roosendaal organiseert netwerkavond met bergbeklimmer Edmond Öfner

...organiseert
'Het evenement moet meer dan perfect zijn'

...vernieuwt
Een nieuw gezicht voor de Ondernemer

...beveiligt
Ondernemers tevreden over gezamenlijke aanpak met REWIN en Kamer van Koophandel

...innoveert
Syntens Innovatiekracht Tour

...visualiseert
Vernieuwen met Verstand

...groeit
Enorme kansen voor zorgeconomie West-Brabant

....verdedigt
Een advocaat moet gezonde afstand houden

...voorkomt
Voorkomen is beter dan genezen

...bewijst
Meer dan een kostenpost

...onderneemt
Ondernemen met Netwerk Notarissen

...in't kort
Rijken rijden harder

...belegt
De beleggingsadviseurs

...rijdt
zakelijk onderweg

...kijkt vooruit
Goede vooruitzichten kantorenmarkt maar aanhoudende zorg over leegstand