In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Mei 2001

advertenties
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
www.deondernemer.com
Ambitieuze plannen voor nieuwe bedrijfsterreinen
Bergen op Zoom investeert in veelzijdige bedrijvigheid

BERGEN OP ZOOM ≠ Dankzij de voorspoedige economische ontwikkelingen is er veel behoefte aan bedrijvengrond. De gemeente Bergen op Zoom speelt accuraat in op deze jubelstemming. Op het juiste moment creŽerden de gemeentebestuurders mogelijkheden voor bedrijfsvestiging. Onlangs is het startsein gegeven voor een nieuw, ambitieus plan voor bedrijventerrein Noordland. Maar er zit nog veel meer bedrijventerrein in het Bergse vat.

De bedrijvigheid aan de Theodorushaven. De gemeente Bergen op Zoom heeft concrete plannen voor de haven.

De heer Van der Weegen is als wethouder verantwoordelijk voor de middelen, economische zaken en sport van de gemeente Bergen op Zoom. In zijn kantoor op het stadhuis ontpopt hij zich tot een vurig pleiter van Bergse belangen. Zijn stad is dan ook volop in beweging. Van der Weegen wijst op de luchtfoto van Bergen op Zoom in zijn kantoor en zegt: "In dit stuk van industrieterrein Noordland willen we een nieuwe haven ontwikkelen. We hebben al een haven met daaraan bedrijven die veel gebruikmaken van de huidige faciliteiten. We willen in het verlengde van de bestaande haven nu ook het stuk richting Schelde-Rijnkanaal ontwikkelen." In Bergen op Zoom werd eerst uitvoering gediscussieerd over de vraag of er ook een faciliteit voor het laden en lossen van schepen moest komen. De wethouder vertelt: "Wij hebben onderzocht of er onder het bedrijfsleven in de regio voldoende draagvlak is voor het werken met containers. Er blijkt genoeg belangstelling om zo'n activiteit rendabel te maken. Er zijn al marktpartijen geÔnteresseerd en er zal dus een containerlaad- en losfaciliteit komen. Niet van de gemeente, maar van een particulier bedrijf."

Goede havenfaciliteiten
Voor de aanpassing van de buitenhaven is een Milieueffectrapportage (MER) vereist. Deze procedure is de prelude van het bestemmingsplan. De startnotitie is ondertussen gemaakt en gestuurd naar de speciale MER-commissie. Afgevaardigden daarvan zijn ter plaatse geweest en zullen aangeven waar er nog aanvullend onderzoek moet worden gedaan. Binnenkort volgt het rapport van de commissie. Na aanpassing zijn de gevolgen voor het milieu verantwoord. Van der Weegen vertelt: "Verder bewaken wij natuurlijk de kwaliteit van de bestaande haven. Die is namelijk heel belangrijk voor de gevestigde bedrijven. We hebben momenteel zo'n tweeŽnhalf miljoen ton overslag." Bergen op Zoom wil het vervoer over water stimuleren. "Als je ziet wat een schip aan wielen van de weg haalt, is dat ≠ ook vanuit milieuoverwegingen - heel belangrijk. Daarnaast loopt het Schelde-Rijnkanaal pal naast onze haven. Dat is de drukstbevaren binnenvaartweg van Europa. Het is belangrijk goede havenfaciliteiten te bieden," zegt de wethouder.

Het te ontwikkelen nieuwe bedrijventerrein op Noordland

Noordland: ideale locatie
Industrieterrein Noordland is nog niet geheel ingevuld met bedrijven. Op de luchtfoto in het kantoor van de wethouder is de oppervlakte van honderd voetbalvelden gereduceerd tot een aantal vierkante centimeters groen. "Het heeft de bestemming bedrijventerrein. We willen daarmee aan de slag. Alleen is de grond niet van de gemeente. Het is van de mooie blauwe fabriek die daar staat, General Electric Plastics," wijst Van der Weegen naar de luchtfoto. Eind jaren tachtig kocht General Electric Plastics het terrein van de gemeente. Het waren conjunctureel mindere jaren en het bedrijf wilde graag een strategische grondreserve hebben. Inmiddels is de gemeente erin geslaagd de eerste 21 hectare grond van General Electric Plastics terug te kopen. Van der Weegen: "We zijn in overleg om meer grond terug te kopen. Uiteraard moet dat in goede samenwerking gaan. Wij erkennen de bedrijfsbelangen van General Electric Plastics en willen hen dan ook op geen enkele manier blokkeren. Maar wij zien in de grond op Noordland een ideale locatie voor een bloeiend bedrijventerrein. Achterliggende gedachte is, nu de economie op volle toeren draait, om zoveel mogelijk werkgelegenheid te creŽren." Een ander motief van de gemeente is het streven naar een grotere verscheidenheid in de bedrijvenstructuur. Belangrijk om conjunctuurschommelingen mede op te vangen. Als alle bedrijven bijvoorbeeld hetzelfde zouden produceren en de klad zou in de branche komen, krijgt ook de gemeente een probleem.

Parkmanagement
De 21 hectare gemeentelijk bezit wordt momenteel bouwrijp gemaakt. Men heeft ondertussen aan een aantal bedrijven een grondaanbieding gedaan. Erik Hommel, medewerker van het bureau Economische Zaken, is belast met de verkoop van de grond aan het bedrijfsleven. Hij vertelt: "Er is al ťťn stuk grond verkocht. Daarnaast hebben we een paar percelen waarvan de verkoop nagenoeg rond is. Het ziet er goed uit." In potentie zou het invullen van het nieuwe bedrijventerrein een realisatie van zo'n 500 arbeidsplaatsen betekenen. Op bedrijventerrein Noordland wordt ook gestreefd naar parkmanagement. Bedrijven verzorgen gezamenlijk bijvoorbeeld beveiliging of inkoop van energie. De gemeente stimuleert het samenwerken van bedrijven. Dat gebeurt onder meer door het oprichten van een vereniging van eigenaren.

Tekening van het te ontwikkelen bedrijventerrein De Oude Molen. Rechts op de kaart de geplande A4


Oude Molen
De gemeente Bergen op Zoom zit zeker niet stil. Naast het havengebied en industrieterrein Noordland is men ook bezig met bedrijventerrein de Oude Molen in Halsteren. Van der Weegen vertelt: "In Noordland kiezen we voor grotere bedrijven. Het is een omgeving met allemaal kolossale gebouwen en bedrijven. Als je tussen die grotere panden een klein bedrijf zet, heeft die kleine toch automatische minder uitstraling. Terwijl de betreffende ondernemer, terecht, heel trots is op zijn bedrijf. Wij hebben bewust gekozen om op Noordland grotere bedrijven met kavels van minimaal 10.000 m te huisvesten. Vervolgens zijn we aan de slag gegaan om met de uitbreiding van bedrijventerrein Oude Molen ook kleinere bedrijven een goede locatie te bieden." Op zo'n 20 hectare zal er plaats zijn voor uiteenlopende bedrijven. Iets meer dan vijf hectare bedrijfsgrond zal een zichtlocatie hebben aan de toekomstige A4. Inmiddels is het ontwerp bestemmingsplan Oude Molen ter visie gelegd en wordt vaststelling in de vergadering in juni 2001 verwacht.

Trots op bedrijvigheid
Bergen op Zoom is met recht trots op haar bedrijvigheid. Voor internationaal georiŽnteerde bedrijven biedt de stad een gezonde voedingsbodem. De grootste werkgevers van West Brabant zijn in Bergen op Zoom te vinden. Aansprekende bedrijven zoals General Electric, Philip Morris, Bruynzeel en Akzo Resins kiezen bewust voor Bergen op Zoom. Behalve veel grote en middelgrote industrie huisvest de stad ook een fors aantal kantoren en is er een bloeiende middenstand.


...golft
Citygolf biedt andere blik op Breda

...start
"Het kleine werk voorbij"

...support
Waar de wave stopt...

...sponsort
"Toen ik er kwam, was er niks..."

...spreekt
In 't kort

...informeert
KvK helpt de ondernemer verder op weg

...telewerkt
Telewerken een succes

...reinigt
Stomerij De Zon verruimt horizon

...helpt
KvK helpt starters

Bedrijvig Bergen op Zoom

...investeert
Bergen op Zoom investeert in veelzijdige bedrijvigheid

...groeit
Bergen op Zoom, centrum door de eeuwen heen

...verbetert
De sfeervolle huiskamer voor de regio

...ontwikkelt
Geconcentreerde detailhandel in ontwikkeling

...bouwt
Volop ontwikkeling in hoogwaardige kantoorpanden

...stimuleert
Gemeentelijke stimulering - toerisme & recreatie