In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Mei 2001

advertenties
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
www.deondernemer.com
Binnenstad van Bergen op Zoom:
De sfeervolle huiskamer voor de regio

BERGEN OP ZOOM - Als er n ding opvalt aan Bergen op Zoom, dan is het wel het historische karakter dat van de binnenstad afstraalt. Er is de afgelopen decennia hard gewerkt om die historische uitstraling ook voor komende generaties te behouden. Daarnaast is steeds meer het besef gegroeid dat een stad zich moet richten op haar sterke punten. En dat doen ze in Bergen op Zoom.

Belangrijke onderwerpen in het beleid van de gemeente Bergen op Zoom zijn verbetering van wonen, werken en welzijn. Dit gebeurt ondermeer door een nieuw gezicht te geven aan de binnenstad via het Beleidsplan Binnenstad. De stad heeft grootse plannen met haar binnenstad. De bedoeling is om de structuur van het koopcentrum van de binnenstad te versterken. Wethouder Van der Weegen vertelt: "Wij hebben MAB, een projectontwikkelaar uit Den Haag, gevraagd onze binnenstad te vernieuwen. MAB is met name gespecialiseerd in binnenstadvernieuwing. Ze hebben ondermeer de Barones in Breda en de binnenstad van Den Haag ontwikkeld. De binnenstad van Bergen op Zoom is wat betreft omvang niet eens zo'n groot project, maar wel ingewikkeld. Er zal zo'n kleine 20.000 m verkoopvloeroppervlak worden toegevoegd aan bestaande gebouwen en veel nieuw voor oud gemaakt. Veel winkels zullen uit hun oude panden gaan en terugkeren in nieuwe ruimtes."

Eerst slopen, dan bouwen
Het Paradeproject kent vier deelfases. Er wordt gestart met het Zuivelplein en het Postkantoor, vervolgens het Thaliaplein en de Parade, daarna het Hema-gebouw en Verlengde Parade. Met het Lucernablok zal worden afgesloten. De verwerving van de panden is nagenoeg klaar, het bestemmingsplan ligt bij de provincie en daarnaast wordt al een aantal verbouwingen in gang gezet. De Lucernaflat uit de beginjaren vijftig zal onder de sloophamer vallen. In de volgebouwde binnenstad moet je immers eerst slopen, voordat je kunt bouwen. De gemeenteraad van Bergen op Zoom heeft verder met Fortis een intentieovereenkomst gesloten voor de ontwikkeling van het Pastoor Joorenplein. Sprake is van een ondergrondse parkeergarage en bovengronds een supermarkt inclusief enkele tientallen woningen.

'De vloerbedekking'
Een ander belangrijk project in de binnenstad is de herinrichting van de openbare ruimte. Van der Weegen vertelt daarover: "In een stad als deze, met veel monumenten, moet je het historische karakter behouden. In Bergen op Zoom hebben we dan ook geen moderne overdekte winkelcentra. Wij willen de authentieke sfeer behouden. Dat doen we ondermeer door te investeren in 'de vloerbedekking' van de stad. Een voorbeeld daarvan is de Portugese lei die we in de straten gaan leggen. Het is geen keurig gebakken steen, maar een forse, stijlvolle steen." De herinrichting van de Bergse binnenstad is zeker geen ambtelijk hamerstuk geworden. Betrokkenen hebben daarin een sterke stem gehad. "Onlangs hebben we een hele avond lang het stadsgesprek gevoerd. Het publiek kon via stemkastjes aangeven wat men wilde. Liefst 450 mensen hebben daar gebruik van gemaakt. Het was een geslaagde avond en rechtstreeks op de lokale tv." In veel Nederlandse steden maken winkelgebieden na sluitingstijd een verlaten indruk. Dat heeft negatieve gevolgen voor de leefbaarheid en levendigheid. In Bergen op Zoom vinden ze dat de binnenstad moet leven. Niet alleen overdag, maar ook 's avonds. Van der Weegen: "Wij stimuleren het wonen boven winkels. Niet alleen blijft het winkelgebied zo ook na sluitingstijd aantrekkelijk, maar ook gaat er een positieve sociale controle vanuit. 's Avonds is er licht aan boven de winkel. Mensen lopen in en uit hun woning. Het leeft! Dat is de bedoeling. De binnenstad moet niet alleen overdag leven, maar ook 's avonds en op zondag." Via subsidiemogelijkheden stimuleert de gemeente Bergen op Zoom het wonen boven winkels. "Daar slagen we goed in. Het afgelopen jaar zijn zeker 25 woningen boven winkels dusdanig opgeknapt dat er nu weer mensen wonen. Wij gaan zeker door met deze stimulering", aldus de wethouder.

Binnenstad met allure
Onderzoek heeft aangetoond dat juist Middeleeuwse binnensteden bij uitstek sfeervolle en gezonde koopcentra zijn. Realisering van de in het Beleidsplan Binnenstad opgenomen projecten moet leiden tot versterking van de regionale functie van de binnenstad. En van de meest ingrijpende projecten daarin is ongetwijfeld het Paradeproject. Dit project beslaat het gebied Parade, Thaliaplein, Sint-Josephplein, Zuivelplein en delen van de Huijbergsestraat, Koevoetstraat en Rozemarijnstraat. In dit hartje van de historische binnenstad staat iets moois te gebeuren. Het gebied krijgt een voorname plaats in het nieuwe lussensysteem. Een systeem waarbij het publiek als het ware vanzelfsprekend alle delen van de binnenstad doorwandelt. Aantrekkelijke winkels, groene rustpunten, gezellige horeca en een schoon straatbeeld met aangepaste bestrating, straatmeubilair en verlichting moeten de Bergse binnenstad allure geven. De historische uitstraling blijft echter altijd de basis voor alle plannen.

De maquette van het Paradeplein


...golft
Citygolf biedt andere blik op Breda

...start
"Het kleine werk voorbij"

...support
Waar de wave stopt...

...sponsort
"Toen ik er kwam, was er niks..."

...spreekt
In 't kort

...informeert
KvK helpt de ondernemer verder op weg

...telewerkt
Telewerken een succes

...reinigt
Stomerij De Zon verruimt horizon

...helpt
KvK helpt starters

Bedrijvig Bergen op Zoom

...investeert
Bergen op Zoom investeert in veelzijdige bedrijvigheid

...groeit
Bergen op Zoom, centrum door de eeuwen heen

...verbetert
De sfeervolle huiskamer voor de regio

...ontwikkelt
Geconcentreerde detailhandel in ontwikkeling

...bouwt
Volop ontwikkeling in hoogwaardige kantoorpanden

...stimuleert
Gemeentelijke stimulering - toerisme & recreatie