In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Mei 2001

advertenties
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
www.deondernemer.com
Maak 't met telewerken
Telewerken een succes

Van file en thuiswerken via Telewint naar telewerken. Dit pad hebben enkele West-Brabantse bedrijven afgelegd. En zij willen hun praktijkervaringen met telewerken ook delen met andere bedrijven. Dit vindt plaats in het kader van het demonstratieproject Telewint.


Moderne informatie en communicatie technologieŽn maken telewerken mogelijk en kunnen een bijdrage leveren aan de afname van het pendelverkeer en files. Ook kunnen bedrijven profiteren van specifieke voordelen zoals lagere vervoerskosten, minder kantoorruimte en voordelen op het personele vlak. Maar hoe gaat het nu echt in de praktijk? In de praktijk krijgen bedrijven te maken met een aantal interne problemen van organisatorische, technische, arbeidscontractuele en communicatieve aard. Ook aspecten zoals wettelijke regelgeving (ARBO) komen hierbij kijken. Maar het wiel hoeft niet iedere keer uitgevonden te worden. Door de ervaringen van de 19 bedrijven die deelnemen aan Telewint wordt het voor andere bedrijven eenvoudiger deze problemen te ondervangen.

Positieve ervaringen
De bedrijven die deel hebben genomen aan het demonstratieproject Telewint vinden alle de voordelen van telewerken groter dan de nadelen. Telewerkers werken efficiŽnter, zijn gemotiveerder, flexibeler, concentreren zich beter, zijn meer betrokken en veel productiever. Daar staan ook nadelen tegenover zoals het vervagen van de grens tussen werken en vrije tijd, vervreemding van collega's, het ontbreken van discipline en zelfmanagement en het controleverlies van chefs over medewerkers. De voordelen wegen echter ruimschoots op tegen de nadelen. Maar liefst 75 % van de ondervraagde telewerkers heeft zelfs helemaal geen nadelen ervaren. Ook de ondervraagde managers zijn positief, waarbij de hogere productiviteit en betere dienstverlening ruimschoots opwegen tegen de nadelen in de communicatieve sfeer en de toename van coŲrdinatiewerkzaamheden.

Praktische tips
Wel geeft men aan dat het van groot belang is dat aandacht wordt besteed aan een goede definiŽring en planning, waarbij aan alle relevante aspecten van telewerken wordt gedacht. Het gaat hierbij om de organisatie van het werk "op afstand". De telewerker zal minder "aangestuurd" worden op hoeveelheid werk, maar veel meer op resultaten. Verstandig is ook om met de telewerker een contract af te sluiten waarin komt te staan wat werknemer en werkgever van elkaar in de nieuwe situatie mogen verwachten. Ook de inrichting van de werkplek " op afstand", volgens de richtlijnen van de ARBO, hoort daarbij. Telewerken is voor een onderneming echter vooral een zaak van kansen benutten. In de praktijk leidt dit tot een win-win situatie bij de werkgever en werknemer!

De resultaten van het Telewint project en de ervaringen van de bedrijven met telewerken zijn gepresenteerd tijdens twee afsluitende bijeenkomsten op 24 april en 26 april jongstleden in Geel en Breda. Ook kan men voor meer informatie altijd even bellen met REWIN; 076-5646788.

TELEWINT
Het demonstratieproject Telewint is opgezet door de regionale ontwikkelingsmaatschappij N.V. REWIN West-Brabant en de Belgische collega Innotek. Voor de invoering van telewerken is een gespecialiseerd consultantsbureau aangetrokken. Bij 19 deelnemende bedrijven uit West-Brabant en de Belgische Kempen zijn 77 telewerkplekken gerealiseerd. Vanuit West-Brabant namen deel De Wolf & Partners uit Made, Acro Direct B.V. uit Breda, Athena Networking Products B.V uit Breda, H.F. Stokvis Trading B.V. uit Oosterhout, Oranjewoud district Zuid uit Oosterhout, O.Z. Zorgverzekeringen uit Breda, de Rabobank Breda, Reis- en passagebureau Ruud Beins B.V. uit Oosterhout. Het project Telewint is tot stand gekomen met EG-subsidies uit het Interreg-programma voor het Benelux Middengebied.


...golft
Citygolf biedt andere blik op Breda

...start
"Het kleine werk voorbij"

...support
Waar de wave stopt...

...sponsort
"Toen ik er kwam, was er niks..."

...spreekt
In 't kort

...informeert
KvK helpt de ondernemer verder op weg

...telewerkt
Telewerken een succes

...reinigt
Stomerij De Zon verruimt horizon

...helpt
KvK helpt starters

Bedrijvig Bergen op Zoom

...investeert
Bergen op Zoom investeert in veelzijdige bedrijvigheid

...groeit
Bergen op Zoom, centrum door de eeuwen heen

...verbetert
De sfeervolle huiskamer voor de regio

...ontwikkelt
Geconcentreerde detailhandel in ontwikkeling

...bouwt
Volop ontwikkeling in hoogwaardige kantoorpanden

...stimuleert
Gemeentelijke stimulering - toerisme & recreatie