In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Juni 2003

advertenties
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
www.deondernemer.com
Vrees voor Outlet Center West-Brabant ongegrond?

De Factory Outlet Village Bataviastad (FOV) in Lelystad heeft in het eerste jaar na opening de omzet in de kleding- en sportartikelen in het stadshart van Lelystad met 1 à 2 procentpunt doen stijgen en de omzet van de overige branches met 5 à 10 procentpunt. Dit blijkt uit het onderzoek van Goudappel en Coffeng in opdracht van de gemeente Lelystad, één jaar na oprichting van het Factory Outlet Village Bataviastad. Conclusies die relevant lijken in de discussie over de vestiging van een Factory Outlet Centre (FOC) in Roosendaal.


Zou de horeca van Roosendaal kunnen profiteren van de komst van miljoenen extra bezoekers? Foto: Erald van der Aa

Zoals bekend oriënteren de gemeente Roosendaal en de Mc Mahon Development Group zich momenteel op de vestiging van een FOC in Roosendaal. Op een 6 ha groot terrein wordt 12.500 m2 verkoopoppervlakte voor detailhandel ontwikkeld verdeeld over 80 winkels met 1500 parkeerplaatsen. De werkgelegenheid van het FOC wordt geschat op 400 tot 600 banen. De FOC van Roosendaal zou het type bouwstijl en uitstraling moeten krijgen van Roermond, maar is qua afstand tot het huidige winkelcentrum het best vergelijkbaar met Lelystad. Overigens is het nog maar de vraag op de FOC in Roosendaal zal komen. Inmiddels hebben zich twee andere projectontwikkelaars gemeld om een FOC te ontwikkelen in de gemeenten Bergen op Zoom en Etten-Leur. Uit de studie van Goudappel en Coffeng blijkt verder dat de oriëntatie van de inwoners van Lelystad op het Stadshart voor de branches kleding en sportartikelen licht is afgenomen (circa 2%) en voor de overige branches toegenomen (tot circa 7%). De omzet afkomstig van consumenten buiten Lelystad is sinds de vestiging van de FOV verdubbeld. Interviews onder 20 ondernemers uit het stadshart van Lelystad uit de branches die ook in de FOV worden verkocht geven een minder positief beeld. De helft stelt geen effecten te hebben ondervonden van de FOV, 30% spreekt van een omzetdaling en 20% meldt een positief resultaat. Binnen Roosendaal zijn er twee zoeklocaties voor het FOC te weten De Stok en gebied C op het nog aan te leggen bedrijventerrein Borchwerf 2. Daarnaast zijn de gemeenten Bergen op Zoom en Etten-Leur elk door een andere projectontwikkelaar benaderd voor een FOC in hun gemeente. Aangezien er, volgens algemeen geldende opvattingen, in Nederland plaats is voor drie tot maximaal vier van dergelijke centra met een gewenste onderlinge minimale afstand van 100 tot 150 km, zal er in de regio hooguit maar één van de drie mogelijk gerealiseerd worden. Het is dus nog maar de vraag waar dit zal zijn. Alvorens de gemeente en de projectontwikkelaar definitief besluiten tot een vestiging in Roosendaal zal in elk geval eerst een economisch effectrapportage worden uitgevoerd. Deze dient aan te geven wat de effecten van een FOC zijn op de regio en het stadshart van Roosendaal. De gegevens van de hierboven genoemde studie over de FOV in Lelystad en de gegevens die in juni van dit jaar voor het Designer Outlet Centre in Roermond verwacht worden geven daarbij al een goede indicatie over de effecten die te verwachten zijn van een FOC. Uiteraard dient bij een vertaling van deze cijfers naar Roosendaal (of Etten-Leur of Bergen op Zoom) goed naar de lokale verschillen tussen de verschillende initiatieven te worden gekeken. Hoe groot wordt het FOC, welke branches en welke merken komen er te zitten, hoe kort is de afstand tot de binnenstad en hoe goed is de verbinding tussen de binnenstad en het FOC.

Veel ondernemers in de regio vrezen omzet te verliezen aan het FOC. Voorstanders hopen dat een deel van de bezoekers aan het FOC ook hun winkel, horecagelegenheid of attractie bezoekt en zo voor extra omzet zorgt. Jan Schipper, voorzitter van de Kvk stelt dat "de kamer van koophandel bij haar standpuntbepaling een afweging zal maken tussen het regionale belang en de lokale gevolgen. Aangezien op dit moment nog onvoldoende bekend is over de locatie en de wijze van invulling van het FOC kan het kamerbestuur nog geen standpunt innemen over de wenselijkheid van een FOC. Vooruitlopend op deze besluitvorming kan ik al wel melden dat de kamer geen voorstander zal zijn van een FOC op bedrijventerrein Borchwerf 2. De reden hiervoor is dat Borchwerf 2 ontwikkeld is voor industriële en logistieke bedrijvigheid en juist deze bedrijven hebben een groot tekort aan bedrijventerrein in West Brabant. Bovendien ligt Borchwerf 2 te ver van het Roosendaalse stadshart zodat onvoldoende gebruik wordt gemaakt van de kruisbestuiving tussen het FOC en het centrum van Roosendaal."

Wat is een factory outlet nu eigenlijk
Een Factory Outlet Centre is een winkelcentrum met aanbieders van merkartikelen tegen (sterk) gereduceerde prijzen. Fabrieken verkopen hier hun restpartijen, out of season, licht beschadigde partijen en testseries. Als locatie wordt enige afstand tot grote urbane centra nagestreefd om directe concurrentie met vergelijkbaar merkenaanbod in de binnenstad te vermijden. FOC«s weten uit een uitgestrekt marktgebied een relatief klein marktaandeel te behalen. Nederland kent op dit moment de Factory Outlet Village Bataviastad in Lelystad en het Designer Outlet Centre in Roermond. De FOV in Lelystad is in juli 2001 geopend en trok het eerste jaar 2,5 miljoen bezoekers. Het DOC is geopend in november 2001 en trok in het eerste jaar ruim 2 miljoen bezoekers. Het DOC heeft 12.500 m2 verkoopoppervlakte en plannen om uit te breiden naar 26.000 m2. Er zitten 50 winkels (met veel mode- en sportzaken) en 7 horecagelegenheden.


...informeert
Toneel ter verhoging van het kwaliteitsbewustzijn

...start
"We bedenken handelingen voor de machines"

...vestigt
Vrees voor Outlet Center West-Brabant ongegrond?

...onderzoekt
Onderzoek bevestigt West-Brabants tekort aan bedrijventerreinen

...leert
Leren van elkaar

...netwerkt
Netwerkdag in Roosendaal met als toegift: Robert Maaskant

...onderneemt
Hogeschool wil lage drempel voor ondernemers

...rijdt
Zakelijk onderweg

...ontwikkelt
Juniorkamer Breda biedt diepgang

...vervangt
Trots op zijn gemeente Moerdijk

...waardeert
Actief meedenken in oplossingen

...onderscheidt
Randvoorwaarden voor toerisme scheppen

...concentreert
Moerdijk concentreert bedrijvigheid

...praat mee
Ondernemers willen aan voorkant van beleid meepraten

...overtuigt
Bedrijven overtuigen van nut brandvoorzieningen

...verenigt
Goede communicatie als doelstelling

...puzzelt
Puzzelen met de winkelpanden in centrum Zevenbergen

...serveert
Breda Culinair wordt bijzonder dit jaar

...bruist
Rotary Hulst bruist van energie

...behoudt
Nieuwbouw behoudt de beste kansen

...huisvest
Leegstaande kantoorruimte in grote steden valt mee

...spreekt
In 't kort