In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Juni 2003

advertenties
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
www.deondernemer.com
Zwartwerk en illegale arbeid aangepakt

Werkgevers die zwart mensen in dienst hebben of illegalen te werk stellen zijn gewaarschuwd. Mark Rutte, toekomstig staatssecretaris van Sociale Zaken, heeft een anti-fraudeplan voor werkgevers klaarliggen. Vooral uitzendbureaus, vleessector, de horeca en de landbouwsector krijgen volop anti zwartwerkaandacht van Rutte. 'We hebben in de afgelopen jaren al veel fraude blootgelegd, maar nu is het tijd voor repressie', stelt hij strijdlustig.

Zwendelaars
Nederland wordt in negen regio's ingedeeld, zodat provincies als Noord-Brabant en Zeeland nu ook aandacht krijgen. De regionale fraudeteams zullen vanaf 1 juni landelijk gaan werken. Voorbeelden van zwendelaars heeft Rutte genoeg. 'Een onderzoek bij een glasvezelkabelaar leverde maar liefst 37 procent zwartwerkers op 1300 werknemers op. Bij 12 tot 19 procent van het personeel was sprake van uitkeringsfraude', licht hij toe. De belastingdiest, het UWV, de Sociale Verzekeringsbank, de arbeidsinspectie en het openbaar ministerie werken samen om illegale arbeiders en zwartwerkers op te pakken.

Bron: Zibb.nl


Arbowet is in strijd met Europese wetgeving

De Nederlandse arbowet is in strijd met Europese wetgeving en zal moeten worden aangepast. Bedrijven moeten volgens Europese regels zelf maatregelen nemen om werknemers te beschermen tegen beroepsrisico's. Nederlandse bedrijven besteden dit vaak uit aan een arbodienst. De zaak is aanhangig gemaakt door de Europese Commissie. Zij eist dat Nederland de arbowet aanpast aan Europese regels. Het Europese Hof stelde de Europese Commissie vandaag in het gelijk. Alleen als het echt niet anders kan, mag een bedrijf externe deskundigen inhuren. Het ministerie van Sociale Zaken bezint zich nog op de uitspraak. Het departement gaat eerst onderzoeken wat precies de gevolgen zijn van de uitspraak, aldus een woordvoerder.

Bron: ANP


Administratie kost bedrijven jaarlijks 12 miljard

Bedrijven zijn veel meer geld kwijt aan administratieve lasten dan tot nu toe werd aangenomen. De papieren rompslomp kost ondernemingen 12 miljard euro per jaar. De overheid ging er vorig jaar nog vanuit dat dit bedrijven 9,3 miljard euro kost. De kosten blijken veel hoger te zijn omdat de informatieverplichting aan bijvoorbeeld consumenten eerder niet zijn meegeteld. Minister Hoogervorst zegt het beleid om de lasten verminderen 'verscherpt' te willen doorzetten. Vorig jaar wist het Rijk de kosten voor bedrijven met maar 150 miljoen te verminderen.

Prinsjesdag
Minister Hoogervorst wil dat voortaan jaarlijks op prinsjesdag wordt gerapporteerd over het terudringen van de lasten. Ook elk jaar, in mei, wordt aan de Kamer gerapporteerd wat daarvan terechtgekomen is. Sinds 1994 probeert de overheid de lasten voor bedrijven te verminderen. Sindsdien zijn ze in totaal met 1 miljard euro gedaald.

Bron: zibb.nl


Plan verschillende WAO-premies per branche

Kleine bedrijven in verschillende branches betalen vanaf 1 januari volgend jaar verschillende WAO-premies. Daarmee worden branches met een laag arbeidsongeschiktheidsrisico beloond met een premiedaling. Minister De Geus (Sociale Zaken) schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer. Het voorstel is een gevolg van de afschaffing van de Pemba-boete voor bedrijven met minder dan 25 werknemers in 2002. Toen werd ook besloten dat in de toekomst een differentiatie van de WAO-premie voor branches zou worden ingevoerd. Bovendien wil De Geus de bedrijven op 1 juli volgend jaar eenmalig een extra mogelijkheid geven eigenrisicodrager te worden. Bedrijven moeten dan zelf de WAO'ers vijf jaar doorbetalen in plaats van dat geld van de overheid te verkrijgen. Dit is vooral interessant voor bedrijven met weinig WAO'ers.

Bron: zibb.nl


...informeert
Toneel ter verhoging van het kwaliteitsbewustzijn

...start
"We bedenken handelingen voor de machines"

...vestigt
Vrees voor Outlet Center West-Brabant ongegrond?

...onderzoekt
Onderzoek bevestigt West-Brabants tekort aan bedrijventerreinen

...leert
Leren van elkaar

...netwerkt
Netwerkdag in Roosendaal met als toegift: Robert Maaskant

...onderneemt
Hogeschool wil lage drempel voor ondernemers

...rijdt
Zakelijk onderweg

...ontwikkelt
Juniorkamer Breda biedt diepgang

...vervangt
Trots op zijn gemeente Moerdijk

...waardeert
Actief meedenken in oplossingen

...onderscheidt
Randvoorwaarden voor toerisme scheppen

...concentreert
Moerdijk concentreert bedrijvigheid

...praat mee
Ondernemers willen aan voorkant van beleid meepraten

...overtuigt
Bedrijven overtuigen van nut brandvoorzieningen

...verenigt
Goede communicatie als doelstelling

...puzzelt
Puzzelen met de winkelpanden in centrum Zevenbergen

...serveert
Breda Culinair wordt bijzonder dit jaar

...bruist
Rotary Hulst bruist van energie

...behoudt
Nieuwbouw behoudt de beste kansen

...huisvest
Leegstaande kantoorruimte in grote steden valt mee

...spreekt
In 't kort