In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Juni 2003

advertenties
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
www.deondernemer.com
Randvoorwaarden voor toerisme scheppen

De gemeente Moerdijk onderkent het belang van toerisme en recreatie. Met vestingstad Willemstad binnen de gemeentegrenzen heeft men een toeristische trekker van formaat, maar ook op ander vlak probeert Moerdijk zich te onderscheiden. De rol van de gemeente is daarin vooral een voorwaarde scheppende en een ondersteunende.


Een zonnige en drukke zondag in Willemstad.

Toeristische trekker in de gemeente Moerdijk is zonder twijfel vestingstad Willemstad. In 1582 startte vader des vaderlands Willem van Oranje met de bouw van zijn vestingstad. Willem's stad werd al snel Willemstad genoemd. De Nederlandse vestingsteden zijn voornamelijk in Noord-Brabant gesitueerd en hebben als gemeenschappelijk orgaan de Vereniging Nederlandse Vestingsteden. "Ieder jaar worden in een vestingstad de Nederlandse Vestingstedendagen gehouden. Dat gebeurt om toerbeurt en volgend jaar wordt het evenement in Willemstad gehouden," vertelt Yolanda Buijs die zich namens de gemeente Moerdijk bezighoudt met toerisme en recreatie. De dagen in Willemstad beloven een reis terug in de tijd te worden. De inwoners lopen in klederdracht, troubadours zingen hun lied, op bastions zullen militaire groepen present zijn en in de vesting worden verschillende oude ambachten beoefend. Het leven in Willemstad zal zich twee dagen in het het verleden, de historie door de jaren heen lijken af te spelen. Tijdens de Vestingstedendagen wordt gerekend op zo'n twintigduizend bezoekers in Willemstad. Voordat het echter zo ver is, moet er veel worden geregeld. Yolanda Buijs vertelt: "We zijn een projectgroep gestart met daarin onder meer inwoners, winkeliers, toeristisch arrangementen bureau, heemkundekring en de horeca om van deze dagen een succes te maken. De samenwerking met de lokale ondernemers is goed te noemen. Een officieel samenwerkingsverband met de plaatselijke horeca, winkeliersvereniging, TAB, recreatieondernemers is overigens ook een eis van de Vereniging Nederlandse Vestingsteden."


Yolanda Buijs legt uit.

Periodieke contacten
Ook in andere delen van de gemeente Moerdijk wordt getracht de recreant te behagen. Kort geleden besloot de gemeenteraad deel te nemen aan het fietsknooppuntensysteem. "Dankzij dit systeem worden verschillende fietsroutes met elkaar verbonden. Je krijgt daardoor een netwerk van fietspaden in West-Brabant en dat gaat zelfs de grens over, want het systeem wordt doorgekoppeld naar België," weet Yolanda Buijs. Ook de wandelroutes werden al nader bekeken. Samen met ZLTO worden in polder De Ruige Hill faciliteiten aangelegd voor wandelen op verharde wandelroutes. De gemeente telt momenteel drie reguliere campings. Er zijn periodieke contacten met de afzonderlijke ondernemers en de gemeente probeert goede randvoorwaarden voor de campings te scheppen. Verder is Moerdijk gezegend met een drietal havens. Niet alleen de industriële havens van Moerdijk en Dintelmond, maar ook in Willemstad ligt een mooie jachthaven. Middels het project NORT een gezamenlijk project van Recron, Hiswa, Provincie en KHN moet de kwaliteit van deze recreatieve haven worden verbeterd.

Toeristisch aanbod
In de ontwikkeling van recreatieve voorzieningen in de gemeente Moerdijk speelt het Toeristisch Arrangementenbureau een grote rol. "De laatste jaren waren er problemen met de structuur van de VVV's. Er zou schaalvergroting moeten komen. VVV Willemstad zag dat destijds al niet zitten en werd het Toeristisch Arrangementenbureau. Ondertussen zijn een aantal VVV's failliet en blijkt de keuze van Willemstad de juiste te zijn geweest," vertelt Yolanda Buijs. Een paar jaar geleden ging de vereniging dus zelfstandig verder en zij is ondertussen een belangrijk instrument geworden om het toeristisch aanbod van de gemeente te stimuleren. "De samenwerking loopt goed. De gemeente ..... formuleert beleid en schept randvoorwaarden. Het toeristisch Arrangementen bureau is op haar beurt creatief en marktbewust bezig om het toeristisch recreatief product tot uitvoering te brengen. Zij benaderen o.a. ook de horecaondernemers, de winkeliersvereniging en bespreken met hen de eventuele acties. Dat werkt prima en dat hebben we als gemeente echt nodig. Alleen kunnen we niet veel; we moeten het samen doen."


De voormalige kostschool van Vincent van Gogh.

Vincent van Gogh in Zevenbergen
Op 1 oktober 1864 werd de 11-jarige Vincent van Gogh uit Zundert door zijn ouders afgeleverd bij de strenge kostschool van de heer Jan Provily aan de Stationstraat in Zevenbergen. Twee jaar zou hij intern doorbrengen op de kostschool. In 2003 - het Van Goghjaar - wordt ook in Zevenbergen aandacht besteed aan Vincent van Gogh. In het souterrain van de voormalige kostschool werd door samenwerking van het Toeristisch Arrangementenbureau, Heemkundekring Zevenbergen, horecaondernemers en gemeente een expositie opgezet. Verwacht wordt dat de Zevenbergse expositie over de wereldberoemde schilder met name in de zomer een aardig aantal bezoekers zal trekken.


...informeert
Toneel ter verhoging van het kwaliteitsbewustzijn

...start
"We bedenken handelingen voor de machines"

...vestigt
Vrees voor Outlet Center West-Brabant ongegrond?

...onderzoekt
Onderzoek bevestigt West-Brabants tekort aan bedrijventerreinen

...leert
Leren van elkaar

...netwerkt
Netwerkdag in Roosendaal met als toegift: Robert Maaskant

...onderneemt
Hogeschool wil lage drempel voor ondernemers

...rijdt
Zakelijk onderweg

...ontwikkelt
Juniorkamer Breda biedt diepgang

...vervangt
Trots op zijn gemeente Moerdijk

...waardeert
Actief meedenken in oplossingen

...onderscheidt
Randvoorwaarden voor toerisme scheppen

...concentreert
Moerdijk concentreert bedrijvigheid

...praat mee
Ondernemers willen aan voorkant van beleid meepraten

...overtuigt
Bedrijven overtuigen van nut brandvoorzieningen

...verenigt
Goede communicatie als doelstelling

...puzzelt
Puzzelen met de winkelpanden in centrum Zevenbergen

...serveert
Breda Culinair wordt bijzonder dit jaar

...bruist
Rotary Hulst bruist van energie

...behoudt
Nieuwbouw behoudt de beste kansen

...huisvest
Leegstaande kantoorruimte in grote steden valt mee

...spreekt
In 't kort