In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Juni 2003

advertenties
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
www.deondernemer.com
Wethouder Ab Bienefelt:
Trots op zijn gemeente Moerdijk

Eigenlijk had Ab Bienefelt zijn werkzame leven vorig jaar al beëindigd en was hij met de VUT gegaan. Tot er een nieuwe uitdaging voor zijn deur stond. Bienefelt werd door de gemeente Moerdijk gevraagd de ernstig zieke - en inmiddels overleden - wethouder Ad den Engelse te vervangen. Vanaf oktober is Bienefelt verantwoordelijk voor de Economische Zaken van de gemeente Moerdijk.


Wethouder Ab Bienefelt

De gemeente Moerdijk heeft veel verschillende soorten ondernemers. Wethouder Ab Bienefelt kent ondertussen de pijlers van de lokale economie. "De landbouwers hebben een belangrijke functie en zijn goed vertegenwoordigd in onze landelijke gemeente. Daarnaast hebben ook de marktkooplui een voorname functie. De gemeente Moerdijk bestaat uit elf verschillende kernen en natuurlijk heeft niet elke kern alle mogelijke detailhandel. Met de verschillende weekmarkten wordt er in een duidelijke behoefte voorzien," aldus de bestuurder. Ook met de gevestigde detailhandel bijvoorbeeld is de gemeente Moerdijk druk in de weer. Op de plaats van het oude gemeentehuis wordt een winkelcomplex gebouwd waarin Ahold met de Albert Heijn en de formules Etos en Gall & Gall zal intrekken. "Met deze verplaatsing krijg je een soort treinbeweging met achtergelaten panden die opnieuw kunnen worden ingevuld. Wij spelen een bemiddelende rol om de ondernemers de openvallende gaten goed in te laten vullen," aldus Bienefelt.

Dagelijks bestuur
Sinds kort heeft de gemeente Moerdijk een overkoepelende ondernemersvereniging. In de Bedrijvenvereniging Gemeente Moerdijk (BGM) zijn de ondernemers uit de verschillende kernen samengekomen. "Wij vinden het belangrijk om vroeg met elkaar over ontwikkelingen te praten. Onlangs hebben we nog een goed overleg met het bestuur van BGM gevoerd," vertelt de wethouder. De gemeente Moerdijk heeft verder nog een aantal zeer grootschalige bedrijven binnen de gemeentegrenzen. Het bedrijventerrein Moerdijk heeft een duidelijk bovenregionaal karakter. Samen met de provincie en de gemeenten Breda en Drimmelen zit Ab Bienefelt als vertegenwoordiger van Moerdijk in het dagelijks bestuur van dit terrein. Hij laat het geluid van Moerdijk bij dit economisch belangrijke terrein regelmatig horen. Een actuele ontwikkeling die momenteel speelt is de betere invulling van het bestaande terrein. Er zijn momenteel nog ruimtes - vooral gelegen aan het vaarwater - die niet volledig worden benut. "We denken daarin mee en willen bedrijven die gebruik maken van vaarwater, maar niet van diep vaarwater, op termijn een alternatieve locatie op Dintelmond aanbieden. Op die manier hopen we zowel het huidige terrein van Moerdijk als dat van Dintelmond beter te benutten," zegt Bienefelt.

Juiste keuzes
Er is veel te doen over de plannen voor de ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein Moerdijkse Hoek. De provincie heeft een helder standpunt over het nieuwe industrieterrein. Dat moet er komen! De gemeente Moerdijk is minder doordrongen van de noodzaak van zo'n enorm project. "De gemeenteraad is niet akkoord gegaan. We beschouwen Moerdijkse Hoek dan ook niet als een gelopen race. Om te beginnen moet de Milieu Effectenrapportage (MER) vastgesteld worden. "We willen niet het figuurlijke vuilnisvat van Noord-Brabant worden!" zegt de wethouder. Ondanks de huidige perikelen rond Moerdijkse Hoek heeft Ab Bienefelt een groot gevoel van trots voor zijn gemeente. "Ik denk dat we er in slagen om een goede combinatie tussen wonen, werken en recreëren in onze gemeente neer te zetten. Het is ook een hele uitdaging om een gemeente met zo'n groot oppervlak als Moerdijk goed in te vullen. Het blijft een kwestie van de juiste keuzes maken," besluit Bienefelt.


...informeert
Toneel ter verhoging van het kwaliteitsbewustzijn

...start
"We bedenken handelingen voor de machines"

...vestigt
Vrees voor Outlet Center West-Brabant ongegrond?

...onderzoekt
Onderzoek bevestigt West-Brabants tekort aan bedrijventerreinen

...leert
Leren van elkaar

...netwerkt
Netwerkdag in Roosendaal met als toegift: Robert Maaskant

...onderneemt
Hogeschool wil lage drempel voor ondernemers

...rijdt
Zakelijk onderweg

...ontwikkelt
Juniorkamer Breda biedt diepgang

...vervangt
Trots op zijn gemeente Moerdijk

...waardeert
Actief meedenken in oplossingen

...onderscheidt
Randvoorwaarden voor toerisme scheppen

...concentreert
Moerdijk concentreert bedrijvigheid

...praat mee
Ondernemers willen aan voorkant van beleid meepraten

...overtuigt
Bedrijven overtuigen van nut brandvoorzieningen

...verenigt
Goede communicatie als doelstelling

...puzzelt
Puzzelen met de winkelpanden in centrum Zevenbergen

...serveert
Breda Culinair wordt bijzonder dit jaar

...bruist
Rotary Hulst bruist van energie

...behoudt
Nieuwbouw behoudt de beste kansen

...huisvest
Leegstaande kantoorruimte in grote steden valt mee

...spreekt
In 't kort