In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Oktober 2003

advertenties
www.storimansenpartners.nl
bees-delivery.be
Traditionele Miljoenennota in Grote Kerk van Breda
Poldermodel oorzaak van huidige malaise

De krantenkoppen van de afgelopen weken spraken boekdelen. Het Nederlandse volk werd met een economisch doemscenario door het kabinet Balkenende II wakker geschud. Bezuinigen op vrijwel alle overheidsuitgaven en meer mensen in het arbeidsproces luidt het devies. In de Grote Kerk van Breda gaven deskundigen zoals elk jaar hun visie op de overheidsplannen.


Plaatsvervangend Directeur Generaal van de Rijksbegroting, de heer Van den Berg.

De heer Van den Berg, Plaatsvervangend Directeur Generaal van de Rijksbegroting, liet als eerste enkele koppen uit het Financiële Dagblad zien. De aangekondigde ontslaggolf bij verschillende bedrijven zette meteen de toon voor de middag. Niet alleen het bedrijfsleven merkt de economische teruggang, maar ook de overheid krijgt minder geld binnen. De loonkosten zijn de laatste jaren met tien tot twaalf procent meer gestegen ten opzichte van de andere Europese landen. "Dat heeft er toe geleid dat onze producten duurder zijn geworden. Gevolg is een verlies van 25 procent marktaandeel in Europa," aldus Van den Berg. Er is ook uitgerekend wat de verslechterde concurrentiepositie gaat kosten. "Stel dat het Kabinet Balkenende II niets zou doen, dan is er in 2007 een tegenvaller van 25 miljard. Dat geeft aan dat ingrijpen noodzakelijk is," wist Van den Berg. Er zal op veel terreinen bezuinigingspijn worden geleden, maar er springen twee zaken uit. De lonen moeten worden gematigd en ook moet de arbeidsparticipatie van oudere werknemers omhoog. Momenteel werkt nog maar 17 procent van alle mensen tussen 60 en 65 jaar.

Naast beleid op sociaal vlak waarbij de regelingen van WW en WAO tegen het licht worden gehouden, is ook administratieve lastenverlichting speerpunt van het kabinet. Voor de ondernemers die het in hun oerwoud van regelgeving hadden gemist, somde Van den Berg nog even de doelstellingen op: "Het loonbegrip tussen Belastingdienst en Uitvoerings-instellingen is geharmoniseerd.


Het autodossier is eenvoudiger gemaakt, zodat er minder vaak een uitgebreide kilometeradministratie hoeft te worden bijgehouden. Daarnaast zal de Belastingdienst de komende jaren stevig inzetten op het invoeren van de elektronische aangifte. De geraamde besparing bedraagt 180 miljoen euro," berekende Van den Berg. Prof. Dr. Kolnaar, Hoogleraar Economische Faculteit van de Universiteit Tilburg, had weinig begrip voor de begrotingsplannen van het kabinet. "Er hoeft helemaal niet zo overdreven bezuinigd te worden. Dit land heeft al jaren een inkomensoverschot en die spaargelden worden allemaal in pensioenfondsen gestopt. Wat gebeurt er vervolgens met dat geld? Dat gaat naar de Verenigde Staten waar de overheid wel investeert in het land. Wij betalen dus eigelijk de investeringen van Amerika! Dit begrotingsbeleid is economisch simpelweg dom," vond Kolnaar.


Cees Oudshoorn, directeur Economische Zaken van VNO-NCW, wist de loonmatiging van het kabinet te waarderen. "Wij pleiten daar al jaren voor," aldus de vertegenwoordiger van de verenigde werkgevers. Minder positief was hij over de versobering van de VUT- en prepensioenregelingen. "Je kunt niet tegen mensen van 55 jaar zeggen dat hun prepensioen niet door gaat. Onze organisatie denkt eerder aan een afbouw voor mensen tot 50 jaar. Er is dan nog enige ruimte om eigen voorzieningen te treffen," wist Oudshoorn. Ook de mate van maatregelen vond hij overdreven: "Het is duidelijk dat iedereen terug moet. Dat zullen de vakbonden ook begrijpen, maar ik denk niet dat het handig is om alle maatregelen er ineens door te duwen. Begin volgend jaar staat de Bouw CAO op het programma. Ik moet nog zien hoe dan met deze maatregelen wordt omgegaan." Een treffende conclusie van Van den Berg was dat de huidige problemen terug zijn te voeren op het eerdere succes van het poldermodel. "In die periode was er tekort aan arbeidskrachten en zijn de lonen te snel gestegen.

Nu het economisch minder gaat, zijn onze producten te duur geworden met als gevolg een lagere economische groei dan elders in Europa." Het spreekwoord over de regen en zonneschijn moet dus ook wel eens worden omgedraaid.


...informeert
Poldermodel oorzaak van huidige malaise

...start
De kracht van regionale samenwerking

...onderneemt
Startersdag op 1 november

...betekent
Nieuwe landen bij de EU en de gevolgen voor ķ.

...verbeterd
Kantoren impuls voor hotelsector

...ondersteunt
Groei & Financiering

...verschijnt
Nieuw voor het bedrijfsleven in Zeeland

...rijdt
IAA Frankfurt bŠrstte van het nieuws

...promoot
IdeeŽn te over

...spreekt
Advocaat Wim Anker bezoekt Terneuzen

...organiseert
Festivak eerste keer in buitenlucht

...leest
In 't kort

...subsideert
Zeven Brabantse bedrijventerreinen voorgedragen voor rijkssubsidie

...huisvest
Economische ontwikkeling leidt van verhuurder- naar huurdersmarkt

...bouwt
Sandkastelen op de markt