In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
September 2006

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
www.storimansenpartners.nl
bees-delivery.be

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...

Stichting Samenspel:
Prioriteiten in Bergen op Zoom - Samenwerken en de toekomst creëren

Bedrijvigheid is veel meer dan een toename van het aantal ondernemingen en het verhogen van de omzet. Producten en diensten moeten voorzien in een maatschappelijke behoefte anders hebben ze geen bestaansrecht. Het vaststellen van die behoefte op korte en lange termijn is essentieel. Die behoeften zijn complex en daar kan in steeds mindere mate door individuele ondernemingen aan worden voldaan. Stichting Samenspel stelt zich ten doel de samenwerking op de markt te stimuleren.


Voorzitter Stichting Samenspel Gerard Strien

Stichting Samenspel brengt onder andere een reeks van drie compacte publicaties uit van vraagstukken die de gemeenschap van Bergen op Zoom aangaan. De vraagstukken zijn door de ondernemersgemeenschap zelf aan de orde gesteld. Zij komen voort uit interviews met zo'n zeventig ondernemers, politici en bestuurders. Daarnaast zijn zij gebaseerd op bestaand onderzoek. Op 19 april is onder grote belangstelling de eerste publicatie 'Ontvangst in Bergen op Zoom, aanzet tot citymarketing' gepresenteerd. Het boekje dat ideeën aandraagt om de gemeente op de kaart te zetten, heeft geleid tot een zeer positieve en actieve respons van de gemeenschap, die zal leiden tot verdergaande initiatieven. Eind september verschijnt de tweede publicatie 'Prioriteiten in Bergen op Zoom'.

Samenwerken
Op initiatief van de ondernemersorganisatie MKB-Bergen op Zoom is, in samenspraak met IKB en BOB-MGH, in 2005 Stichting Samenspel opgericht. Ondernemers, bestuur, politici, ambtenaren en vertegenwoordigers van andere instellingen in Bergen op Zoom worden hierin uitgenodigd en gefaciliteerd om samen te werken.

Samenspel is zo een proces, waarin geleerd en geëxperimenteerd kan worden. De stichting organiseert bijeenkomsten, doet onderzoek, brengt publicaties uit, entameert initiatieven en nodigt uit tot vernieuwende zienswijzen. Op die wijze wordt in Bergen op Zoom de toekomst vormgegeven. Het bestuur van Stichting Samenspel bestaat uit Gerard Strien (voorzitter), Ronald van Tol (secretaris) en Lya Hazen (penningmeester).
Gerard Strien: "De stichting heeft geen ideale doelstelling, maar wil door de vorm van samenwerking náást het marktmechanisme een effectievere voorziening in behoeften creëren. Hierdoor werken we aan (maatschappelijke) vraagstukken en maken we kansen voor het bedrijfsleven duidelijk."

Vraagstukken in Bergen op Zoom
"De tweede publicatie 'Prioriteiten in Bergen op Zoom' betreft vraagstukken die ondernemers, politici en bestuurders als belangrijk noemden tijdens de interviews", vertelt Ronald van Tol. "Van de twintig vraagstukken die genoemd zijn springen er vijf uit: de opleiding van de jeugd die niet aansluit op de vraag, de gevoeligheid van de werkgelegenheid, de kenniseconomie, (wederom) citymarketing en investeren in de ondernemersgemeenschap in Bergen op Zoom, die de meeste ondervraagden nu nog als 'los zand' ervaren.
Deze vraagstukken zijn door ons verder verkend, zodat er meer handvatten ontstaan en ook een ruimere blik op de vraagstukken. Bijvoorbeeld: We kunnen ons blijven concentreren op andere opleidingsprogramma's of op het overnemen van de onderwijsfunctie door het bedrijfsleven. Hiermee houden we de oude structuren in stand. Interessanter is om te kijken naar een nieuw model op grond van een leven lang leren.


v.l.n.r. Ronald van tol, Lya Hazen en Gerard Strien

Een leven lang leren past bij een maatschappij waarin de burgers gemiddeld ouder worden en waarin kennis voor een steeds kortere periode van waarde is. De onderwijsfunctie komt dan in een ander perspectief te staan, maar ook de productiefunctie. Waarom het onderwijs niet voor een langere periode inschakelen bij de opleiding van medewerkers? Waarom niet een plaats in het innovatieproces? Waarom productiemedewerkers niet laten bijdragen aan het onderwijs? In onze werkwijze gaan we uit van wat de betrokkenen en geïnterviewden zien in het dagelijkse leven en combineren dat met onderzoeken die elders, bijvoorbeeld op universiteiten, zijn uitgevoerd. Hiermee bereiken we én een blikverruiming, én blijven we dicht bij de praktijk. Tegelijkertijd wordt duidelijk, in welke richting gezamenlijk gewerkt kan worden."

Doen!
Lya Hazen: "In de huidige ontwikkelingsfase van de Stichting gaat het nog om prioriteitsstelling en het bedenken van ideeën, het doen van experimenten. Het succes staat of valt echter met het kunnen implementeren. Dat zal een stuk moeilijker zijn, waarbij samenwerking binnen en buiten Bergen op Zoom van groot belang is. Vooralsnog is het belangrijk, er bij te zijn om vorm te geven aan nieuwe modellen en ideeën. Voor iedereen die meedoet, is het een vorm van beleidsbepaling en investeren in de producten en diensten van morgen."

Mogelijkheden door welvaart
"De bedoeling van onze publicaties is, onderwerpen aandragen die de lezer aangaan, hem inspireren en aanzetten tot een dialoog met andere betrokken ondernemers, bestuurders, politici, ambtenaren of vertegenwoordigers van andere instellingen. Op die wijze komen we gezamenlijk tot een oplossing van de vraagstukken en mogelijkheden voor ondernemers en bestuurders. Zo kom je in Bergen op Zoom tot groei in welvaart op basis van zorg voor welzijn en maatschappelijk nut!", besluit Gerard Strien.

E-mail: info@samenspel.nu
Internet: www.samenspel.nu


...stimuleert
Prioriteiten in Bergen op Zoom

...promoot
Je kunt alle uitdagingen aan gaan

...is echt
Ondernemers zijn net echte mensen

...onderzoekt
Programma Stratos opent ogen van jonge ondernemers

...verft
Pionier Rubia krijgt steuntje in de rug van Syntens

...exporteert
Zaken doen met het buurland?

...introduceert
KvK introduceert pasje voor starters

....raadpleegt
Handelsregister nu ook internationaal

...biedt
Geld geven is uit de tijd

...adviseert
De Beleggingsadviseurs

...vormt
Breda zet er de schouders flink onder

...combineert
Breda, stad met karakter

...monitort
Breda introduceert derde vastgoedmonitor

...verzilvert
Economische Impulsnota 2006-2010

...kenmerkt
Samenwerking tussen twee bedrijventerreinen

...ontwikkelt
KVO traject boekt succes

...revitaliseert
Bedrijventerrein met potentie

...staat samen sterker
De kracht van een bedrijvenvereniging

...sluit zich aan
Alliantie BZW en BIC: ondernemers vormen een sterk platform

...plant
Unieke evenementenlocatie weer een stap dichterbij

...doet zijn voordeel
Bedrijvig Brabant wetenschappelijk op de kaart gezet

...spreekt
In 't kort

...vult in
'Er zijn nog voldoende kansen voor de ontwikkeling van binnenstedelijke locaties in Brabant'

...rijdt
Zakelijk onderweg