In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
September 2006

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
bees-delivery.be
www.storimansenpartners.nl

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...

Breda actief de markt op
Economische Impulsnota 2006-2010

Breda heeft economisch bezien een paar moeilijke jaren achter de rug. Het aantal banen nam in een relatief korte periode sterk af, de werkloosheid steeg en ook aan de economische structuur werd flink gemorreld. Reden temeer om de economie weer eens goed tegen het licht te houden. Een gezonde maatsschappelijke ontwikkeling staat of valt nu eenmaal met de onderliggende economische basis. Wat zijn de kansen voor Breda en hoe kunnen deze verzilverd worden? De 'Economische Impulsnota 2006-2010' geeft daar een antwoord op.


Het Blushuis

"Breda is een stad met ongelooflijk veel kansen," legt Cees Budding - hoofd Economische Zaken binnen de gemeente Breda - maar direct krachtig en onomwonden op tafel. "Deze stad kent een perfecte centrale ligging, beschikt over een aangenaam woon- en leefklimaat, heeft goede achterlandverbindingen, is prima bereikbaar en wordt ondanks recente tegenslagen nog steeds gekenmerkt door een vrij sterke economische structuur. Maar klappen zijn er gevallen de afgelopen tijd; dat valt niet te ontkennen. Zo is er de nodige werkgelegenheid verloren gegaan in de traditionele sectoren. Aardig wat industriële bedrijven zijn namelijk uit de stad weggetrokken om hun productieactiviteiten onder te brengen in een van de lagelonenlanden."

Triple O campus
"Aangezien dit verlies onomkeerbaar is, staat momenteel met stip op 1 het genereren van nieuwe arbeidsplaatsen voor de huidige - en toekomstige - beroepsbevolking," vervolgt Budding. "We willen namelijk weer toe naar een stabiele economische structuur die toekomstvast is en (met het oog op de naderende vergrijzing) ervoor zorgt dat jongeren voor de stad behouden blijven en niet na hun studie wegtrekken. Niet verwonderlijk dus dat 'kennis' hét leidmotief bij uitstek is in de huidige Impulsnota. Om deze uitdaging te laten slagen, is een actieve samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers van het grootste belang. Een aantal ideeën is reeds gelanceerd en een eerste succes is inmiddels geboekt. Met de recente opening van het Blushuis op de Triple O campus krijgt de creatieve en technologische industrie in Breda een flinke impuls mee." "Gesitueerd op een schitterende plek, met bovendien een mooie geschiedenis is hier een gedurfd en uniek concept neergezet," valt René Schuite van 'B Total' hem bij. Hij is één van de ondernemers die volmondig 'ja' heeft gezegd tegen vestiging in deze voormalige brandweerkazerne. "Door verschillende disciplines in één gebouw onder te brengen, vergroot je zonder enige twijfel de mogelijkheden tot samenwerking; een niet te onderschatten voordeel van het Blushuis."


Het Blushuis
Kansrijk
Naast de kennisindustrie acht de Impulsnota nog een tweetal sectoren uitermate kansrijk voor Breda. "Allereerst is dat de internationale handel en logistiek," aldus Budding. "Mede dankzij de perfecte ligging in de Benelux scoort Breda aanzienlijk op beide terreinen. De huidige spoorzone ontwikkeling en aanleg van de HSL zal dit alleen nog maar verder versterken. Ook 'hospitality' wordt de komende jaren een belangrijker aandachtsgebied voor deze stad. Breda is er klaar voor om nog meer mensen van buitenaf naar zich toe te halen. De Impulsnota spreekt tevens over een optimale dienstverlening van de gemeente aan ondernemers. Het traject van stroomlijning in informatievoorziening en behandeling van vergunningaanvragen is inmiddels van start gegaan. Daarnaast wordt nadrukkelijk ingezet op bedrijfshuisvesting; nieuwe hoogwaardige bedrijventerreinen, herstructurering van bestaande terreinen en het realiseren van kantorenlocaties en locaties voor detailhandel en vrijetijdsbesteding."

Prioriteitstelling
Een aantal forse ambities legt de Impulsnota op tafel. Dat wordt ook erkend door Frans Pross, voorzitter van de BZW (Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging) Breda. De Ondernemer peilde kort zijn verwachtingen.
"In essentie ben ik positief gestemd. Breda weet perfect wat er gebeuren moet om de toekomst weer vol vertrouwen tegemoet te zien. De Impulsnota geeft die gedachte prima weer getuige de diverse plannen. Mijn punt van zorg schuilt in het vervolgtraject, de uitvoering. Als vanzelfsprekend zal niet alles gelijktijdig gerealiseerd kunnen worden. Ik spreek dan ook de hoop uit dat de prioriteitstelling met evenveel zorg zal gebeuren."

Gouden toekomst
Cees Budding is daar alvast van overtuigd. "Als gemeente, bedrijfsleven en onderwijs de handen ineen slaan dan kunnen we die ambities waarmaken. Breda heeft een gouden toekomst voor zich. Maar daar moeten we wel iets voor doen.

Het gaat niet allemaal vanzelf. Kansen moet je grijpen en zo nu en dan is het van belang een stapje extra te zetten. Niet voor niets luidt het motto van de Impulsnota 'Breda, actief de markt op!'. Het ligt niet echt in onze volksaard maar als je beseft over wat voor kwaliteiten deze stad beschikt dan zouden we het eigenlijk van de daken moeten schreeuwen."


...stimuleert
Prioriteiten in Bergen op Zoom

...promoot
Je kunt alle uitdagingen aan gaan

...is echt
Ondernemers zijn net echte mensen

...onderzoekt
Programma Stratos opent ogen van jonge ondernemers

...verft
Pionier Rubia krijgt steuntje in de rug van Syntens

...exporteert
Zaken doen met het buurland?

...introduceert
KvK introduceert pasje voor starters

....raadpleegt
Handelsregister nu ook internationaal

...biedt
Geld geven is uit de tijd

...adviseert
De Beleggingsadviseurs

...vormt
Breda zet er de schouders flink onder

...combineert
Breda, stad met karakter

...monitort
Breda introduceert derde vastgoedmonitor

...verzilvert
Economische Impulsnota 2006-2010

...kenmerkt
Samenwerking tussen twee bedrijventerreinen

...ontwikkelt
KVO traject boekt succes

...revitaliseert
Bedrijventerrein met potentie

...staat samen sterker
De kracht van een bedrijvenvereniging

...sluit zich aan
Alliantie BZW en BIC: ondernemers vormen een sterk platform

...plant
Unieke evenementenlocatie weer een stap dichterbij

...doet zijn voordeel
Bedrijvig Brabant wetenschappelijk op de kaart gezet

...spreekt
In 't kort

...vult in
'Er zijn nog voldoende kansen voor de ontwikkeling van binnenstedelijke locaties in Brabant'

...rijdt
Zakelijk onderweg