In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
December 2006

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
www.storimansenpartners.nl
bees-delivery.be

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...

Deponeer tijdig de jaarrekening

Besloten- en naamloze vennootschappen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen moeten elk jaar de jaarrekening deponeren bij de Kamer van Koophandel waar de onderneming geregistreerd staat. Deze jaarrekeningen moeten binnen een week na de goedkeuring van de aandeelhoudersvergadering, en met vermelding van deze datum, bij de kamer gedeponeerd zijn. De uiterlijke termijn is dertien maanden na het einde van het boekjaar.

Het deponeren is niet alleen in het belang van de onderneming. Ook voor ondernemers is het van belang, bijvoorbeeld als zij bij de Kamer van Koophandel informeren over de financiële stabiliteit van hun (potentiële) handelspartners. Voor de meeste ondernemingen loopt het boekjaar 2005 af op 31 december 2005. Daarom dienen de jaarrekeningen vóór 1 februari 2007 gedeponeerd te zijn.

Fraude
In verband met mogelijke fraude verzoekt de Kamer van Koophandel de ondernemers om de jaarrekening te deponeren zónder handtekening van de bestuurders. Er bestaat geen wettelijke verplichting jaarrekeningen, die ter deponering worden aangeboden, te ondertekenen. Op deze exemplaren kan worden volstaan met vermelding van de namen van de bestuurders die de originele jaarrekening hebben getekend. Wel vraagt de KvK een getekende begeleidende brief, om zo doende de herkomst van de jaarrekening vast te stellen.

Meer informatie:
Kamer van Koophandel West-Brabant, Sector Wetsuitvoering,
(076) 564 69 93.
E-mail: wetsuitvoering@breda.kvk.nl


...inspireert
Monique Velzeboer inspireert startende ondernemers

...beweegt
Personeelszaken uitbesteden?

...spreekt
Nassaulezing goed bezocht

...verzorgt
'Niet achterover leunen, maar in beweging blijven'

...onderscheidt
Economische impuls voor West-Brabant

...deponeert
Deponeer tijdig de jaarrekening

...netwerkt
Netwerken op eindejaarsbijeenkomst

....kijkt
Veel belangstelling voor een snuffelstage

...vereenvoudigt
Project KvK West-Brabant genomineerd voor European Enterprise Awards

...onderzoekt
Hoe West-Brabant de gemeentelijke regeldruk aanpakt

...reikt uit
Brabant en Zeeland hebben technische mensen hard nodig!

...fuseert
KvK ook na fusie goed bereikbaar voor ondernemer

...volgt
Alleen het bundelen van kennis geeft het beste resultaat

...vertrouwd
"Accountant is de vertrouwenspersoon van het MKB"

...loopt
Online boekhouden als financiële cockpit

...verstrekt
Basel II heeft grote gevolgen voor bedrijfsleven

...leest
Kiezen voor een kantoor met vergunning of niet?

...levert aan
Lastenverlichting en eenvoudige informatie-uitwisseling

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...gunt
'Ondernemen is elkaar iets gunnen'

...rijdt
Zakelijk onderweg

...handelt
Flinke omzettoename detailhandel

...groeit
Logistieke kansen in de Zeeuwse Delta

...stijgt
Sprekende cijfers kantorenmarkten derde kwartaal 2006

...ontwikkelt
Breda complete winkelstad

...ondertekent
Onderzoek naar mogelijkheden voor gebiedsontwikkeling Steenakker-Zuid