In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
December 2006

Voorpagina van 'De Ondernemer'

Inhoud van 'De Ondernemer'

Columns van 'De Ondernemer'

Advertorials van 'De Ondernemer'

Archief van 'De Ondernemer'

Colofon van 'De Ondernemer'

advertenties
www.deondernemer.com
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda

De Ondernemer, informatieblad voor ondernemers in Zuidwest-Nederland
onderneemt...,  informeert..., leest...

Hoe West-Brabant de gemeentelijke regeldruk aanpakt

Elke politicus in Nederland vindt dat de regeldruk omlaag moet. Toch komt er in de praktijk maar weinig van terecht. Maar bij ons in West-Brabant is er een hele goede kans dat er echt in de regels gesnoeid zal gaan worden. Onderzoek in opdracht van de Kamer van Koophandel bij de elf gemeenten in haar gebied laat zien dat maar liefst 50% van de bestaande vergunningen kan worden geschrapt of omgezet in algemene regels. Al of niet met meldingsplicht.


Chris Rutten Voorzitter Kamer van Koophandel West-Brabant

En dat is goed voor het bedrijfsleven én voor de gemeenten zelf. Alle gemeenten hebben dan ook ja gezegd tegen het projectvoorstel waarmee de Kamer medio 2005 kwam. Enerzijds omdat het ze niets zou kosten, behalve een beperkte tijdsinvestering. Maar vooral omdat ons voorstel de kans bood om politieke beloftes waar te maken.

Gemeentelijke beloftes, maar ook de Kabinetsdoelstelling van vermindering van de administratieve lasten met 25% of de wens van de Taskforce Vergunningen het aantal vergunningen in Nederland te halveren. Ons voorstel kwam in eerste instantie neer op een inventarisatie per gemeente van alle regels die
a) beïnvloedbaar waren en
b) de ondernemer aangingen.
Vervolgens zou op puur formele gronden bekeken worden welke regels geschrapt of vereenvoudigd konden worden, los van de vraag of een dergelijke aanpassing wenselijk is. Voor het onderzoek zou op onze kosten een extern bureau worden ingeschakeld.

Deze eerste projectfase is inmiddels afgerond. Het resultaat is dat elf gemeenten gezamenlijk met ruim 200 vergunningen en 10.000 formulieren minder zouden kunnen, pakweg de helft van het bestaande aantal. Daaronder vallen nagenoeg alle autonome vergunningen, zoals een evenementen- of exploitatievergunning. Ook in de zogeheten 'regels in medewind', voorgeschreven door Rijk of Provincie maar beïnvloedbaar door de gemeenten, kan flink gesnoeid worden. In de tweede, nu te starten projectfase wordt juist wél naar de wenselijkheid gekeken. De centrale vraag luidt: is een vergunning wel het beste middel of zou de gemeente ook kunnen volstaan met een algemene regel of meldplicht? Graag willen wij over die vraag als Kamer van Koophandel met de gemeenten meedenken. Sterker nog: wij zijn bereid per regel en per gemeente kant en klare voorstellen te doen. Uiteraard blijft het de verantwoordelijkheid van de gemeenten om de voorstellen al of niet over te nemen, maar het zou wel handig zijn als we kunnen komen tot meer uniformiteit. Idealiter hebben alle gemeenten dezelfde regels die ze op dezelfde manier toepassen. Dat schept duidelijkheid voor de ondernemers en biedt ook de gemeenten heel veel voordelen. En het biedt meerwaarde voor de regio; overal in West-Brabant is het voor ondernemers goed geregeld!

...inspireert
Monique Velzeboer inspireert startende ondernemers

...beweegt
Personeelszaken uitbesteden?

...spreekt
Nassaulezing goed bezocht

...verzorgt
'Niet achterover leunen, maar in beweging blijven'

...onderscheidt
Economische impuls voor West-Brabant

...deponeert
Deponeer tijdig de jaarrekening

...netwerkt
Netwerken op eindejaarsbijeenkomst

....kijkt
Veel belangstelling voor een snuffelstage

...vereenvoudigt
Project KvK West-Brabant genomineerd voor European Enterprise Awards

...onderzoekt
Hoe West-Brabant de gemeentelijke regeldruk aanpakt

...reikt uit
Brabant en Zeeland hebben technische mensen hard nodig!

...fuseert
KvK ook na fusie goed bereikbaar voor ondernemer

...volgt
Alleen het bundelen van kennis geeft het beste resultaat

...vertrouwd
"Accountant is de vertrouwenspersoon van het MKB"

...loopt
Online boekhouden als financiële cockpit

...verstrekt
Basel II heeft grote gevolgen voor bedrijfsleven

...leest
Kiezen voor een kantoor met vergunning of niet?

...levert aan
Lastenverlichting en eenvoudige informatie-uitwisseling

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...gunt
'Ondernemen is elkaar iets gunnen'

...rijdt
Zakelijk onderweg

...handelt
Flinke omzettoename detailhandel

...groeit
Logistieke kansen in de Zeeuwse Delta

...stijgt
Sprekende cijfers kantorenmarkten derde kwartaal 2006

...ontwikkelt
Breda complete winkelstad

...ondertekent
Onderzoek naar mogelijkheden voor gebiedsontwikkeling Steenakker-Zuid